16 czerwca 2019, imieniny obchodzą: Aliny, Justyny, Benona
19 06/2019
W dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w... »

~Ciekawa sprawa jarzy mi się układ.
00:56 16-06-2019
23-09-2016~Troszkę historii jaki ciekawy wpis.:28-07-2015~natknołem... więcej »
~Szemrana śmierdząca sprawa.Układs trwa kuwa fa, a janka nie ma.
00:44 16-06-2019
Najpierw ją w prokuraturze przeciągali kilaka miesięcy a później w... więcej »
~Czy skuli obecnego przestępcę w kajdany bo chyba był awanturny.
00:33 16-06-2019
Po każdym z zeznań świadków Sad odczytywał jeszcze ich zeznania złożone... więcej »

Fakty i mity dotyczące sortowni śmieci w GN. Historia powstania firmy na terenie GN.

Komentarzy (60)
25-03-2019

Przypominamy, że już w ten poniedziałek o godz. 17.30, odbędzie się w Urzędzie Gminy Nadarzyn debata z mieszkańcami na temat sortowni śmieci, która nie tylko jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, ale może wpłynąć, a w zasadzie już wpływa na charakter i kierunk rozwoju naszej Gminy.

Postanowiliśmy więc zaprezentować najważniejsze fakty, które w zasadzie eliminują krążące mity.

Początki Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman nie są wcale tak dalekie, jak to próbują wmówić mieszkańcom jego zwolennicy.

Rok 2008

Jeden z pierwszych dokumentów obecności PU Hetman na terenie Gminy Nadarzyn, datowany jest na 8 grudnia 2008 roku i dotyczy postanowienia Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu konfekcjonowania surowców wtórnych DOKUMENT DO POBRANIA.

Fot.:Google Earth /2008 rok

Jak widać na zdjęciu satelitarnym z roku 2008, na terenie sortowni niewiele się dzieje. Są jakieś kontenery i nic poza tym. Natomiast w około jest wiele istniejących już budynków

Rok 2009

Kolejnym dokumentem jest decyzja wójta Gminy Nadarzyn z 26 lutego, w której wydaje on, decyzję o ustalenie warunków środowiskowych na realizację punktu konfekcjonowania surowców wtórnych DOKUMENT DO POBRANIA (dokument podpisuje ówczesny zastępca wójta - osoba ta występuje obecnie jako niepubliczna i pisemnie nie zgodziła się, aby w naszych art. występowały jej dane, a więc przy tym zostaniemy - chociaż w  tej chwili jest to nieco niezrozumiałe, ponieważ w tym czasie pełnił on funkcję członka zarządu powiatu pruszkowskiego i w GN nastąpiła zamiana ról. Sekretarz p. Agnieszka Kuźmińska stała się zastępcą wójta, a zastępca sekretarzem gminy).

Fot.: Google Earth /2009 rok

PU Hetman zaczyna budowę pierwszej hali. Na zdjęciach satelitarnych z lipca 2009 roku widać fundamenty i wylewki.

7 września 2009 roku zastępca wójta tym razem już pani Agnieszka Kuźmińska, podpisała postanowienie, w którym wydała pozytywną opinię dla PU Hetman w sprawie wniosku o prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów DOKUMENT DO POBRANIA.

11 września 2009 roku, w związku z wnioskiem PU Hetman z 9 lipca 2009 r. o zmianę wcześniej wydanej decyzji ustalenia warunków środowiskowych na realizację punktu konfekcjonowania surowców wtórnych, wójt GN wycofał się z niej i postanowił nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które mogłoby znacząco na nie oddziaływać DOKUMENT DO POBRANIA.

13 października 2009 roku wójt GN wydaje decyzję, w której uchyla decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i wydaje nową decyzje, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko DOKUMENT DO POBRANIA  (na dokumencie widnieje podpis zastępcy wójta).

Rok 2010

17 grudnia 2010 roku wójt GN wydaje postanowienie, w którym pozytywnie opiniuje wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów DOKUMENT DO POBRANIA (tu również widnieje podpis zastępcy wójta). Postanowienie to jeszcze tego samego dnia trafia do starosty pruszkowskiego, celem jego zatwierdzenia i wydanie pozwolenia.

27 grudnia 2010 starosta pruszkowski wydaje pozwolenie dla PU Hetman na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów DOKUMENT DO POBRANIA.
PU Hetman otrzymuje pozwolenie na odzysk odpadów w ilości:

7,3 tys. ton odpadów segregow. w tym niebezpiecznych
oraz 12 tys. ton odpadów niesegregowanych

Pozwolenie podpisuje z up. starosty Włodzimierz Garczyński. W tym czasie starostą jest Elżbieta Smolińska, a wice starostą Agnieszka Kuźmińska.

Rok 2011

13 czerwca 2011 roku wójt GN postanawia wydać pozytywną opinię dla PU Hetman, który chce rozszerzyć zakres swojego zezwolenia o nowe kategorie i ilość odpadów DOKUMENT DO POBRANIA.

21 czerwca 2011 roku starosta pruszkowski wydaje decyzję, w której zmienia wcześniejsze pozwolenie co do nowych kategorii i ilości odpadów DOKUMENT DO POBRANIA
PU Hetman otrzymuje pozwolenie na odzysk odpadów w ilości:

67 tys. ton odpadów segregow. w tym niebezpiecznych
oraz 60 tys. ton odpadów niesegregowanych

1 grudnia 2011 roku wójt GN wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty pruszkowskiego dotyczącej pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Wniosek dotyczy rozszerzenia zezwolenia w zakresie wyposażenia instalacji o nowy moduł - komposter TYP 16 P.W.O. "Ekobud" DOKUMENT DO POBRANIA.

15 grudnia 2011 roku, wójt GN wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku o zmianę decyzji starosty pruszkowskiego, dotyczącej pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Wniosek dotyczy ilości i rodzaju odpadów przewidzianych do odzysku DOKUMENT DO POBRANIA.

20 grudnia starosta pruszkowski wydaje pozwolenia zmieniające (po otrzymaniu pozytywnej opinii wójta) poszerzające wcześniejszą decyzję, o zagospodarowanie odpadów zielonych, bioodpadów oraz pozostałych z mechanicznej obróbki i sortowania DOKUMENT DO POBRANIA.
PU Hetman otrzymuje pozwolenie na kompostowanie:

10,5 tys. ton odpadów zielonych i bioodpadów

Rok 2012

11 września 2012 roku, wójt GN wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku o zmianę decyzji starosty pruszkowskiego dotyczącej pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów.
Wniosek dotyczy ilości i rodzaju w zakresie rozszerzenia o odzysk w procesie R3 - kompostowania odpadów, procesie R15 - stabilizacji i osuszania odpadów oraz unieszkodliwianie w procesie D16 DOKUMENT DO POBRANIA.

17 września 2012 roku, starosta wydaje decyzje zmieniającą decyzje z 27 grudnia 2010 roku oraz 21 czerwca 2011 roku, poszerzając odzysk odpadów zielonych, bioodpadów oraz pozostałych z mechanicznej obróbki i sortowania. W nowej technologii może być wytworzone 9 tys. ton kompostu i 8,9 tys. ton biostabilizatu, przy czym do procesu może być skierowane 9 tys. ton odpadów nadających się do kompostowania i 40 tys. ton do osuszania i stabilizacji DOKUMENT DO POBRANIA.

22 października 2012 roku, PU Hetman, uchwałą nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego zostało przewidziane jako zastępcza instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Tu więcej informacji.

21 grudnia 2012 roku, wójt GN wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku o zmianę decyzji starosty pruszkowskiego dotyczącej pozwolenia na zwiększenie przewidywanej ilości odpadów poddawanych odzyskowi. Wielkogabarytowych do 3 tys. ton,  niesegregowanych do 160 tys. ton 3 tys. ton, oraz zmieszane odpady opakowaniowe do 3 tys. ton DOKUMENT DO POBRANIA  (na dokumencie widnieje podpis zastępcy wójta).

21 grudnia 2012 roku, a więc jeszcze tego samego dnia, pozytywna decyzja wójta trafia do starosty, który również tego samego dnia wydaje decyzję zmieniającą ilości odbieranych i przerabianych frakcji odpadów  DOKUMENT DO POBRANIA.
PU Hetman otrzymuje pozwolenie na odzysk i przerabianie odpadów w ilości:

10,24 tys. ton odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymogom

10 tys. ton innych nie wymienionych odpadów

10,24 tys. ton odpadów w postaci paliwa alternatywnego

33,6 tys. ton nieprzekompostowanych frakcji odpadów

31,92 tys. ton odpadów w postaci paliwa alternatywnego

30 tys. ton zmieszanych odpadów opakowaniowych

3 tys. ton zmieszanych odpadów budowlanych

160 tys. ton odpadów niesegregowanych

3 tys. ton odpadów wielkogabarytowych

Rok 2013

21 stycznia 2013 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraża opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z rozbudową punktu konfekcjonowania odpadów przy ulicy Turystycznej.

20 lutego 2013 roku, starosta wydaje decyzję prostującą omyłkę w której nie uwzględniono zmiany ilości odpadów przewidzianych do odzysku w instalacji Bio-Com DOKUMENT DO POBRANIA.
Zmiana dotyczy możliwości odzysku odpadów w ilości:

60 tys. ton odpadów w procesie stabilizacji i osuszania

22 marca 2013 roku, wójt GN postanawia stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z rozbudową punktu konfekcjonowania odpadów przy ulicy Turystycznej DOKUMENT DO POBRANIA.

17 kwietnia 2013 roku, wójt GN wydaje decyzję nr 4 (jedną z najważniejszych w procesie) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z rozbudową punktu konfekcjonowania odpadów przy ulicy Turystycznej DOKUMENT DO POBRANIA.

23 maja 2013 roku, sesja Rady Gminy i jedna z pierwszych debat na temat sortowni śmieci Relacja z sesji.

6 czerwca 2013 roku, petycja podpisana przez 1500 mieszkańców trafia do Urzędu Gminy Nadarzyn. Mieszkańcy wnoszą o wyeliminowanie ruchu pojazdów ciężarowych przez ulicę Turystyczną, jako element koniecznej strategii wyprowadzenia tranzytu i ruchu ciężkiego poza tereny mieszkalne. Petycja

20 czerwca 2013 roku, pierwszy protest mieszkańców przeciwko sortowni w Nadarzynie Relacja z protestu.

29 lipca 2013 roku, protest obywatelski nadarzyńskich lekarzy Protest obywatelski.

Sierpień 2013 roku, PU Hetman składa wniosek do starostwa powiatowego o wydanie pozwolenia na zadaszenie części parkingu bazy transportowej na działkach 460 i 465/2 w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.

4 września2013 roku, starostwo powiatowe wszczyna postępowania w sprawie zadaszenia część  parkingu bazy transportowej na działkach 460 i 465/2 w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.

19 września 2013 roku, starostwo powiatowe wydaje decyzję 1471/2013 pozwalająca zadaszyć część  parkingu bazy transportowej na działkach 460 i 465/2 w Nadarzynie przy ul. Turystycznej.

Rok 2014

2 kwietnia 2014 roku. PU Hetman utwardza działki kostką betonową 625m2 i buduje budynek gospodarczy.

14 lipiec 2014 roku. PU Hetman składa wniosek do starostwa o pozwolenie na zadaszenie istniejącego budynku punktu konfekcjonowania odpadów ze zmianą sposobu użytkowania części zadaszenia parkingu bazy transportowej.

21 lipiec 2014 roku. PU Hetman składa wniosek do starostwa w sprawie pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku punktu konfekcjonowania odpadów ze zmianą sposobu użytkowania części zadaszenia parkingu bazy transportowej na działkach 460, 465/2, 465/3.

31 lipca 2014 roku. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

12 sierpnia 2014 PU Hetman uzupełnia braki formalne.

25 sierpnia 2014 roku, rozpoczyna się postępowanie administracyjne.

9 września 2014 postanowienie 934/2014 nakazujące uzupełnienie przez inwestora nieprawidłowości w dokumentacji w wyznaczonym terminie.

19 września 2014 roku PU Hetman składa wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego.

22 września 2014 roku. Postępowanie administracyjne zostaje zawieszone.

12 listopada 2014 roku, opinię komunikacyjną zatwierdza Agnieszka Kuźmińska.

20 listopada 2014 roku, PU Hetman składa uzupełnioną dokumentacje.

24 listopada 2014 roku. PU Hetman składa uzupełnioną dokumentację budowlaną.

11 grudnia 2014 roku, PU Hetman zwraca się o podjęcie postępowania administracyjnego.

18 grudnia 2014 roku. Starosta wydaje postanowienie 1281/2014 podjęcia postępowania administracyjnego.

23 grudnia dzień przed wigilią 2014 roku, starosta (jest już nowa kadencja starostą jest Zdzisław Sipiera) podejmuje decyzja 2000/2014 zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie na rozbudowę (decyzje podpisuje z up. starosty Włodzimierz Garczyński).

Rok 2015

1 lipca 2015 rok, PU Hetman powinien posiadać pozwolenie zintegrowane, ale go nie ma.

Fot.: Google Earth /2015 rok

Powstaje zadaszenie parkingu, a w zasadzie zadaszenie drugiej hali.

Rok 2017

31 sierpnia 2017 roku, marszałek Adam Struzik podpisuje dla PU Hetman pozwolenie zintegrowane.

Rok 2018

19 stycznia 2018 roku, minister środowiska cofa pozwolenie zintegrowane do ponownego rozpatrzenia  Skan decyzji Ministra Środowiska.

1 lutego 2018 rok, PU Hetman został wybrany przez MPO do odbioru 50 tys. ton warszawskich śmieci.

24 maja 2018 roku, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje ostateczną decyzję o wygaszeniu RIPOK w Nadarzynie (decyzja zostaje zaskarżona do sądu, który skargę odrzucił, ale PU Hetman złożył do tego skargę kasacyjną, która jest w toku).

12 lipca 2018 roku, prezes PU Hetman zostaje skazany prawomocnie przez sąd o to iż w okresie od czerwca do października 2015 roku, nie zapewnienia właściwego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi, powodując uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

31 sierpnia  2018 roku, marszałek Adam Struzik ponownie podpisuje dla PU Hetman pozwolenie zintegrowane.

5 listopada 2018 roku, minister środowiska cofa ponownie pozwolenie zintegrowane do ponownego rozpatrzenia Decyzja zintegrowana II - MS uchyla

 

 

Komentarze:
28-03-2019
~Walendów:
Palenie w piecu śmieciami,w dniu dzisiejszy przed godziną 21 odwiedziła mnie straż gminna,ponieważ mieli anonimowe zgłoszenie że palę śmieci w piecu.Strażnicy mieli udostępniony dostęp do pieca,jak i do opału jaki jest palony w piecu.Nawet poprosiliśmy żeby wzięli próbkę sadzy do do badania,ale uznali że nie ma takiej potrzeby,ponieważ widzą co jest w piecu,i jakim opałem palimy.Dlaczego sąsiadce zabrakło odwagi żeby się przedstawić z nazwiska,a nie anonimowa.Jeśli można nazwać ją sąsiadką.  więcej
26-03-2019
~czy będzie reportaż z poniedziałku?:
26-03-2019
~Uczestnik:
Zwolinski nie chciał odpowiedzieć na pytanie zadane przez komisarza Nowaka, czy napisze pismo do Marszałka aby nie wydawał pozwolenia zintegrowanego dla Hetmana. Czyli widać jak to ma wyglądać...
26-03-2019
~A nie, "od 1 stycznia 2020" - mój błąd:
zobowiąze się o wystąpienie z wnioskiem o zgodę od 1 stycznia...tak czy inaczej, czekam aż się zobowiąże,,,długo? Generalnie uznałbym to za przejęzyczenie, no ...ale nie w tej gminie;-)
26-03-2019
~Co znaczy sformułowanie::
"zobowiąże się do wystąpienia z wnioskiem do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie zgody do 1 stycznia 2020(...)"? zobowiąże czy wystąpi....czyli ma rok czasu czy ileś aby się tylko zobowiązać? Zagmatwane.
26-03-2019
~Do to nie źart :
Dlaczego sprawa nie została na policję, czy pani naczelnik wie co się stało?
26-03-2019
~$$$$ ... Dużo $ !:
Oooo, jakie wyraźne zdjęcia - fajny ten teren między Liliową a Turystyczną , gdyby nie hetman to ten las na tych kilku wąskich i długich działkach mógłby zostać tanio wykupiony przez kilku cwanych wspólników i teraz prawdopodobnie to by tam było duże osiedle, na wzór NSMu ... Niejeden fundusz pod taką inwestycje dałby pieniądze !  więcej
26-03-2019
~rachmistrz:
To tylko 80 kg śmieci na mieszkańca dziennie.
26-03-2019
~ich wybraliście tęczowi:
"29 lipca 2013 roku, protest obywatelski nadarzyńskich lekarzy Protest obywatelski". Przecież Struzik-lekarz obecny PSL-u Kamysz-lekarz, nie mogą się dogadać w swoim środowisku?. Nie wiem kim z zawodu są obecni PSL-radni, też lekarze?
26-03-2019
~mieszkaniec:
Struzik i inni to PSL, teraz to tęczowe PSL. Jak nasi radni. Przeliczał ktoś ile kilogramów śmieci przypada na mieszkańca dziennie?
26-03-2019
~Dariusz Destrukt 1-szy !!!:
Hetman do Młochowa !!!
26-03-2019
~SZOK.:
A pijak jechał po pijaku autem i nadal pracuje.
26-03-2019
~to jest powtórka?:
Kilka lat temu był już taki fakt na poczcie w Nadarzynie. Listonosz został wtedy zwolniony z pracy.
26-03-2019
~To nie żart.:
Spotkało kogoś coś takiego?pewna pani listonoszka naszego urzędu pocztowego,podpisała odbiór renty jednej mieszkanki.Oczywiście renta nie trafiła w jej ręce,po dwóch dnia kobieta udała się na pocztę po swoją rentę,a tu słyszy od kasjerki,pani już odebrała rentę tu jest pani podpis.Kobieta odpowiedziała,jakbym odebrała to by mnie tu nie było i to nie jest mój podpis,pani z kasy skontaktowała się z listonoszką,jak się okazało,pani listonoszka podrobiła podpis i dwa dnie trzymała pieniądze u siebie.Co byście zrobili na miejscu pani rencistki?bo jednak ta panie nie zgłosiła nigdzie,chyba z obawy. Uważajcie żeby nikomu nie przytrafiło się coś podobnego.   więcej
26-03-2019
~xxx:
Jakie plany co do Hetmana przedstawiono na spotkaniu? Jakie jest aktualne stanowisko wójta i rady?
26-03-2019
~tylko dzięki temu portalowi wiadomo o co chodzi:
Walka z urzędnikami trwa i widać z powyższego artykułu jak wiele siły trzeba mieć. I jak wiele czasu i energii poświęcają ludzie bezinteresownie. Ci co twierdzą że nic się nie robi w sprawie teraz mogą zmienić zdanie.I oczywiście pomóc a nie tylko narzekać i krytykować.   więcej
26-03-2019
~mieszkanka tej gminy:
Przecież w Młochowie jest tyle wolnego terenu a mieszkańcy Młochowa chcą mieć hetmana to po co tyle wojowania niech HETMAN się tam przeniesie i wszyscy będą zadowoleni i mieszkańcy Nadarzyna bo nie chcą go w śród gęsto zabudowanych terenów mieszkalnych jak i mieszkańcy Młochowa bo 95% głosowało w wyborach za tym syfem w Nadarzynie to niech go biorą do siebie   więcej
26-03-2019
~Przenieść Hetmana do Młochowa:
26-03-2019
~Dariusz Destrukt 1-szy !!!:
Po wczorajszym spotkaniu na rozstanie Mietek C. i p. Zwoliński, przed urzędem gminy seredcznie podali sobie ręce !!!!
26-03-2019
~Zaznaczając "NIE" nie wyrażasz tym samym zgody na funkcjonowanie RIPOK w gminie Nadarzyn.:
26-03-2019
~Pytanie do referendum gminnego: Czy zgadzasz się na istnienie w gminie Nadarzyn:
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)? Zaznaczając "TAK" wyrażasz tym samym zgodę na wybudowanie instalacji na terenie najbliżej Ciebie położonej oczyszczalni ścieków.
26-03-2019
~Pytanie do referendum gminnego: Czy zgadzasz się na istnienie w gminie Nadarzyn:
gminie Nadarzyn Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)? Zaznaczając "TAK" wyrażasz tym samym zgodę na wybudoweanie instalacji na terenie najbliżej Ciebie położonej oczyszczalni ścieków.
26-03-2019
~duda:
podobno pół litra na baniak i już nie czuć tego smrodu, a powyzej 3 promila to tylko najwięksi żule są w stanie przeżyć
25-03-2019
~P[ROPOZYCJA :
OBYŚ SIĘ NIE POMYLIŁ.
25-03-2019
~Szok nawet na pralnię ich nie stać?l:
Mietek schodzący po schodach na tle szkaradnie uwiązanej naszej POLSKIEJ NARODOWEJ FLAGI do zwykłej poręczy schodowej. Kolor naszej uwiązanej flagi urąga wszelkim zasadom, bo flaga jest prawie szara zamiast biała a czerwień brudana zamiast czerwona. Mieciu kogo ty reprezentujesz.  więcej
25-03-2019
~Obserwator:
Źle się dzieje w gminie Nadarzyn. Ten układ jest prawie od 20 lat. To się musi skończyć.
25-03-2019
~do K...:
a jaśniej możesz napisać, co ci się nie podoba?
25-03-2019
~Wilk.:
Nawet psie gówno zwożą a wy nic.
25-03-2019
~K........ ludzie :
Zastanówcie się co piszecie.
25-03-2019
~Czy odpad medyczny, też mieści się w skali przetwarzania tego szemranego zakładu.:
Do pana administratora nadarzyn tv. , czy pan tam był, bo jakaś dziwna cisza na necie . Ponoć dzisiaj w pomieszczeniach gminnych i na korytarzu w samej gminie Nadarzyn bo się ponoć nie mieścili , odbyło się zebranie w sprawie śmierdzącego śmieciowiska, które przyjmuje do przetwarzania wszelkie odpady od mieszkańców i nie tylko . Skala zbiórki wszelkiego śmiecia jest niewyobrażalna. Nawet świnia była .   więcej
25-03-2019
~Fff:
Smieci przyjezdzaja z Warszawy do nas
25-03-2019
~Ciekawa:
Ktoś coś wie jak przebiegło spotkanie z Mietkiem i Destruktem ?
25-03-2019
~do Zaintersowanych:
Osoby, które chcą się zaangażować zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Nadarzyn, np: Pani/Pan Kamera !www.spgn.org.pl lub biuro@spgn.org.plMamy różne narzędzia, ale potrzeba poza funduszami też rąk do pracy !
25-03-2019
~KAMERA:
A może, za pośrednictwem Nadarzyn.tv, złożyć się na kamerę i zainstalować ją u kogoś na nieruchomości przy Turystycznej. Moglibyśmy prowadzić statystyki ile ciężarówek z syfem jeździ do tego... Plus rachunki za prąd. Jakby 50 osób partycypowało to wyszłoby po kilka złotych na głowę. Marionetce wysyłać + publikować dane na forach internetowych.  więcej
25-03-2019
~Stettin:
Szkoda, że nikt z portalu nie prowadzi transmisji online ze spotkania np. na Facebooku. Przecież nie każdy z przyczyn losowych/zawodowych może uczestniczyć w tym spotkaniu, a chciałby posłuchać przebiegu konsultacji. Ps. może następnym razem redakcja przychyli się do mojej sugestii. Pozdrawiam   więcej
25-03-2019
~Do zobaczenia:
na zebraniu....pora się szykować
25-03-2019
~Z tego co czytam, to okolica:
wygląda dość "mafijnie", i nie wiem czy to struktury pruszkowskie dostały się do władzy czy to możliwości władzy rodzą takie struktury. Nie dziwi mnie, że ludzie obawiają się zemsty. A może tworzą sobie takie mity, a tak naprawdę są do ruszenia.
25-03-2019
~do 12.20:
Zawsze można przyjść do biura rady i zapytać szanowną przewodniczącą czy już nie ma węchu?
25-03-2019
~Ale Dobre, Ale Dobre:
Pani Kuźmińska podpisuje decyzję dla Hetmana i od razu przeprowadza się z Osiedla NSM w Nadarzynie do .... Młochowa. Byle dalej od tego co zafundowała Nadarzynowi. A kiedy w jej ślady pójdzie nasza nadarzyńska zwolenniczka małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez związki osób tej samej płci?  więcej
25-03-2019
~Super, strzał w 10. Przecież:
ocena środowiskowa nie jest potrzebna.
25-03-2019
~Plebiscyt, referendum:
Ale to całkiem niezły pomysł. Niech ludzie się wypowiedzą. Jedno pytanie, czy dwa? Jak jedno, to brzmiałoby tak: Czy chcesz aby w twoim sołectwie istniał RIPOK.
25-03-2019
~Sama świta:
....masz "szczęście"
25-03-2019
~w Młochowie:
nie bardzo można się wychylać....takich mam sąsiadów.
25-03-2019
~hahaha:
wiesz jak to jest
25-03-2019
~do ja nie chcę w Mlochowie:
Nie szanujesz demokracji???
25-03-2019
~ja nie chcę w Młochowie.:
25-03-2019
~Hetman musi zostać:
A ja uważam, że jest to przedsiębiorstwo jak każde inne. Biznes i ciężko stworzone od podstaw przedsiębiorstwo. Od zera! Łatwo się mówi rozwalić, usunąć... Tylko proponuję, żeby zorganizować plebiscyt, której części gminy ta forma prowadzenia biznesu pasuje. Stara Wieś u siebie, Rusiec u siebie, Strzeniówka u siebie, Młochów u siebie... itd. Następnie zainstalować, przenieść to przedsiębiorstwo tam, gdzie ten plebiscyt będzie wygrany. Rozumiecie? Jak Młochów będzie cały za to do nich, jak Stara Wieś będzie za, to do nich. To forma demokracji przecież. I sprawa zalatwiona.  więcej
25-03-2019
~Monitoring to bardzo dobry pomysł! Z zapisem wizji tygodniowym a danych nawet rocznym!:
Do czujników odorowych i badających skład powietrza dodałbym jeszcze mierniki hałasu. Kamery, to bardzo dobry pomysł na sprawdzenie ile rzeczywiście śmieci wjeżdża miesięcznie do sortowni. I skąd one przyjeżdżają.
25-03-2019
~Trzeba domagać się od Urzędu Gminy zainstalowania pełnego monitoringu PU Hetman!:
Trzeba zażądać od Wójta zainstalowania czujników badających stężenie zarodników grzybów, czujników zapachowych (wg. norm niemieckich, bo polskich nie ma) oraz kamer pokazujących stan sortowni - godziny pracy i ilość wjeżdżających samochodów.
25-03-2019
~3,18 promila:
Ile trzeba wychlać, zeby mieć 3,18 promila. Niektórzy mogą nie przeżyć takiej dawki.
25-03-2019
~smród można zabić :
Najgorsze, że nie ma głównego decydenta, a zastępca nie wiele może. Podobno tego smrodu się nie czuje jak się wychla pół litra.
25-03-2019
~Janek:
Zobaczcie jak ta flaga na zdjęciu powyżej brudna , pochłania ten syf z sortowni który my wdychamy
25-03-2019
~Pamiętacie Państwo:
jak przed wyborami p.przewodnicząca DW troszczyła się o mieszkańców ,bo jej też śmierdziało.Smród już jej przeminął.To jest hipokryzja!!!!!
25-03-2019
~Gdyby ludzie mniej skupiali się:
na motywacjach takich osób, oczywistych, mogliby zaangażować siły i zdolności do działania. Oni żywią się emocjami i grają nimi. Pomyśl o tym.
25-03-2019
~Romek:
Przekręty sitwy widać jak na dłoni.Dla nich kasa się liczy nie zdrowie mieszkańców.
25-03-2019
~Obrońcy hetmana:
A co z oczyszczlnią i garbiarnią to od nich może śmierdzieć.Może ich zamknąć?
25-03-2019
~Panie Redaktorze !:
Wspaniałe opracowanie, dziękujemy - członkowie SPGN
25-03-2019
~Oooo :
Gdzie są teraz wszystkowiedzący FB klakierzy sitwy ? Zatkało ich. Hipokryzja sitwy odkryta do kości. Ludzie którzy dopuścili się tych haniebnych czynów nadal zajmuja lukratywne posadki.
25-03-2019
~lol:
Czyli w głównej mierze odpowiedzialne są osoby Kuźmińska i koordynator obecny ,czyli już wiadomo dlaczego Kuźmińska tak pchała się do władzy ponownie do starostwa i gdzie ci teraz obrońcy tego hetmana ? zdjęcia satelitarne nie kłamią wiec kto był pierwszy na Turystycznej i Komorowskiej?Hetman czy mieszkańcy ze swoimi domami?????  więcej
25-03-2019
~Panie Redaktorze:
Wspaniałe przygotowany materiał. Nie byłam świadoma perfidi działania nadarxynskiej sitwy. Można wrzucić między bajki opowieści o „chciwych deweloperach”. Nie pozostawia cienia wątpliwości kto jest winnym tej katastrofy. Najgorsze jest to, że ci sami ludzie dalej rządzą i śmieją się nam w twarz.   więcej
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU