24 września 2023, imieniny obchodzą: Gerarda, Teodora, Hermana

~wójcie
17:18 23-09-2023
Kogo to poniosło do Białowieży na koszt podatników? Usługa przewozu i... więcej »

Przedsiębiorstwo HETMAN zobowiązane do wstrzymania działalności

Komentarzy (113)
10-09-2023

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (MWIOŚ) oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) podjęły istotne decyzje dotyczące działalności Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mającego wpływ na zarządzanie odpadami i ochronę środowiska. Te dwie decyzje, wydane w odstępie czasowym, są punktem kulminacyjnym długotrwałego procesu prawno-administracyjnego, który ma znaczący wpływ na działalność firmy oraz na ochronę środowiska naturalnego.

Decyzja MWIOŚ z 30 sierpnia 2023 roku:

30 sierpnia 2023 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (MWIOŚ) podjął decyzję mającą istotne konsekwencje dla Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. Od 7 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku inspektorzy MWIOŚ przeprowadzili kontrolę w Przedsiębiorstwie i wykazali, że firma prowadziła zbieranie odpadów komunalnych w zakładzie zlokalizowanym w Nadarzynie przy ul. Turystycznej bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów.

W rezultacie kontroli, MWIOŚ podjął dwa kluczowe postanowienia:

  1. Wstrzymać działalność: Inspektorat postanowił wstrzymać działalność Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. polegającą na zbieraniu odpadów w zakładzie w Nadarzynie. To działanie zostało podjęte w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed dalszymi naruszeniami oraz w celu doprowadzenia działalności firmy do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Określić termin wstrzymania: MWIOŚ określił termin wstrzymania działalności, na trzy miesiące od daty doręczenia decyzji. MWIOŚ uwzględnił okoliczność odbierania przez Spółkę odpadów z terenu gmin i zawartych umów, które skutkiem niniejszej decyzji mogą być rozwiązane. W tym aspekcie, inspektorzy wzięli również pod uwagę okoliczność ogłoszenia przez Gminy nowych zamówień w zakresie odbierania odpadów z terenu gmin.

Jak zaznaczono w piśmie, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.

Uzasadnienie decyzji MWIOŚ jest jasne: firma nielegalnie zbierała odpady komunalne i przekazywała je innym podmiotom bez ich wcześniejszego przetworzenia. Decyzja MWIOŚ ma na celu zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarowaniu odpadami, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma możliwość wniesienia od tej decyzji odwołania, a dalsze działania w tej sprawie będą monitorowane przez odpowiednie organy.

Decyzja GIOŚ z 7 września 2023 roku:

7 września 2023 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał ostateczną decyzję w długotrwałej sprawie związanej z Przedsiębiorstwem Usługowym "HETMAN" Sp. z o.o. Spór ten miał swój początek w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) z 11 lipca 2017 roku, który wydał decyzję o wstrzymaniu użytkowania instalacji Spółki z uwagi na brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Od tego momentu rozpoczęła się długa i skomplikowana droga prawna, w trakcie której Spółka starając się odzyskać uprawnienia do użytkowania instalacji, zaskarżała decyzje organów administracyjnych.

Ostateczna decyzja GIOŚ polega na utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji MWIOŚ, co oznacza, że Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o. nadal nie otrzymało zgody na użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. GIOŚ uzasadnił swoją decyzję tym, że Przedsiębiorstwo nie dysponuje ostateczną i prawomocną decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego, a przyczyną wstrzymania użytkowania instalacji było jej eksploatowanie bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Decyzja GIOŚ jest ostateczna, ale Strona ma możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Warto również zauważyć, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Ta długa i skomplikowana sprawa nadal pozostaje nierozstrzygnięta, a decyzje MWIOŚ i GIOŚ stanowią ważne kroki na długiej ścieżce prawnej tej sprawy. Obydwa inspektoraty podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami. Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska, co jest fundamentalne dla dobra społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Komentarze:
23-09-2023
~Syf:
Układ trwa.
23-09-2023
~Szok.:
Mafia prawdziwa.
23-09-2023
~wójcie:
Kogo to poniosło do Białowieży na koszt podatników? Usługa przewozu i hotelowa osobno a jakże dla zmyłki. Nie wiadomo dla ilu i jakich bonzów gminnych dla zmyłki. Zobaczcie sobie umowy 451 i 458. Pani skarbnik Beata podpisuje się pod tym wszystkim.
23-09-2023
~Afera w straży gminnej w gminie Nadarzyn.:
W tej gminie mają też u władzy, jednego z największych oszustów w Polsce , nazywa się Piskorz Adam, jest byłym policjantem, a teraz jest komendantem straży gminnej. To oszust nad oszusty.
23-09-2023
~Afera w podwarszawskiej gminie. PSL i PO.:
Ale przekręt ale oszustwo. Żeby nie płacić za media.
23-09-2023
~ do...22-09-2023 ~Nie zapłacili za wszystkie media i oszukali wyborców.::
Popieram ten wpis.
22-09-2023
~Rusiec ulica Główna.:
Obrzydliwe działania oszustów trzeba zakończyć.
22-09-2023
~tak:
Takiego wója to tylko *****.
22-09-2023
~To on i jego radni.:
Zwolinski jest winien za ten śmierdzący syf w gminie Nadarzyn.
22-09-2023
~Wont dla Zwolińskiego.:
Tak kur.a czujemy i wiemy że jest to wina wójta, bo nie panuje nad gminą.
22-09-2023
~MACIEJKI NIEZAPOMINAJKI:
Czy czujecie Państwo w ostatnim czasie, gryzący smród spalanych plastików, jakieś nafty albo produktów ropopochodnych? To zazwyczaj ma miejsce w godzinach rannych od około 6 i wieczornych 20 - 21. Smród jest bardzo intensywny, "gryzący" wywołuje zawroty głowy. Momentalnie zajmuje cały dom. Ktoś w okolicy coś spala.   więcej
22-09-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn.:
Zwoliński wspiera Hetmana.
22-09-2023
~Nie zapłacili za wszystkie media i oszukali wyborców.:
Prawdziwy chyba oszust, ten wójt Zwoliński , wraz ze swoją babą, bo sprawa nie wyjaśniona do końca. Ich bliska znajoma, dyrektorka tej szkoły, gdzie byli na wynajmie, ukrywa dokumenty w tej sprawie, pomimo że ta ich znajoma dyrektorka, przegrała sprawę ukrywania ich dokumentów, w najwyższej instancji czyli w NACZELNYM SADZIE ADMINISTRACYJNYM. Tak to oni rodzina wójta Zwolińskiego , nie płacili nawet za wszystkie media , będąc na wynajmie w szkole podstawowej, w Woli Krakowiańskiej i oni przegrali sprawę i dalej wbrew prawu ukrywają dokumenty.   więcej
22-09-2023
~Szkodnik Zwoliński.:
Hetmana wspiera Zwoliński dlatego najpierw trzeba wyrzucić Zwolinskiego.
22-09-2023
~no i co?:
Hetman zostaje bo ma nową umowę na 1 rok. Sprawdźcie sobie naiwni umowa numer 501.
22-09-2023
~Paskudna sprawa.:
Rada gminy jest całkowicie skorumpowana.
22-09-2023
~NSM:
a ten nasz prezesuncio co nie mieszka w gminie to nie sprzedawczyk , co innego gada na osiedlu co innego robi na sesjach.
20-09-2023
~tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:
Tam tylko Hetman zdrowo pachnie.
20-09-2023
~Nnnnn:
W gminie ciągle się coś pali znaczy ludzie pala widziałem na kilku posesjiach mniej więcej w Strzeniówce jak mają beczki w których non stop pala budynki znajdują się w lasach. Okolice leśne gmiminy też tona w śmieciach. Obok Hetmana to wali gów.... bo tam zrzucaj szambo które mieszkańcy produkują.  więcej
19-09-2023
~Wolica.:
Wybraliście szkodnika.
18-09-2023
~PSL ze Zwolińskim i PO i Hetman.:
Układ trwa.
18-09-2023
~do wójta :
Dlaczego nie zadbał o to, aby hetman płacił podatki od zysków w Nadarzynie? Dlaczego rada gminy nie uzależniła przyznawania kolejnych kontraktów na odbiór śmieci ( kilka milionów złotych rocznie) od tego, żeby siedziba hetmana znajdowała się w Gminie Nadarzyn? Dlaczego prowadząc sortownie odpadów na Turystycznej i powodując tyle negatywnych skutków dla ludzi i infrastruktury gminnej, hetman przez ponad dziesięć lat nie wpłacił do kasy gminy ani złotówki w postaci podatków od zysku z działalności? Jak to się dzieje, że wójt i przewodnicząca rady pozwalają na taką skrajną, rażąca niegospodarność, w wyniku której nasza gmina straciła kilkadziesiąt milionów złotych niepobranych podatków? Czy wójt i przewodnicząca rady solidarnie wpłaca do budżetu gminy zadośćuczynienie za szkody, które swoim postępowaniem spowodowali?   więcej
18-09-2023
~tiaaaaaaaaa:
Nic nie umie porządnie zrobić, wszystko na je.. pies.
17-09-2023
~ 10:12:41 ~MACIEJKI BŁOŃSKA NEIZAPOMINAJKI:
Ale nie pytam o smród Hetmana, który się zdarza. W rejonie tych ulic ktoś pali czymś toksycznym. Gdzieś blisko, bo w powietrzu śmierdzi bardzo intensywnie. Albo plastik, albo produkty ropopochodne albo naftopochodne. Dron z gminy mógłby się przelecieć. Coś obrzydliwego.  więcej
17-09-2023
~Przepędzić dziada:
Mieszkańcy osiedla, strzeniówki i inni...jeśli się zbierzecie to możecie przepiędzić dziada-sympatyka z PSL i jego świtę radnych z innymi przydupasami. Tylko musicie chcieć. Każdy ma rodzinę , która akurat może czasowo zamieszkać w gminie...
17-09-2023
~Nadarzyniak.:
Smutny nasz los.
17-09-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn.:
Będzie tylko gorzej. U nas na osiedlu ciągle coś gryzie w gardło. Nasze dzieci jak wróciły z wakacji wszystko było ok, a już jutro z młodszym jesteśmy zapisani do lekarza bo ma uczulenie. Tydzień tylko pooddychał tym zgnilcem na osiedlu.
17-09-2023
~MACIEJKI BŁOŃSKA NEIZAPOMINAJKI:
Czy czujecie Państwo w ostatnim czasie, gryzący smród spalanych plastików, jakieś nafty albo produktów ropopochodnych? To zazwyczaj ma miejsce w godzinach rannych od około 6 i wieczornych 20 - 21. Smród jest bardzo intensywny, "gryzący" wywołuje zawroty głowy. Momentalnie zajmuje cały dom. Ktoś w okolicy coś spala.   więcej
16-09-2023
~Mietek z Rozalina:
Wójt Gminy Nadarzyn pobiera wynagrodzenie w wysokości 20 tys zł. To jest dokładnie tle samo, co np. Prezydent Rzeszowa, z liczbą mieszkańców prawie 200 tys. W Nadarzynie, jak wiadomo, mieszka niewiele więcej niż 10 tys ludzi. A i odpowiedzialność nieporównywalnie mniejsza niż w mieście wojewódzkim, nie mówiąc o wielkości budżetu i skali zadań oraz codziennych problemów. Jaka to bezczelność, aby w ogóle upominać się o takie pieniądze. Gmina zadłużona, brakuje pieniędzy na wszystko, łącznie z remontami i sprzątaniem dróg. A ten bierze co miesiąc 20 tysięcy! Ale żeby zadbać o interes gminy i zdobyć pieniądze dla budżetu tu już go to nie interesuje i oto nie dba. Jest hetman, który prowadzi sortownię w centrum Nadarzyna, ale podatki wpłaca gdzieś indziej. Co robi wójt, który z naszych pieniędzy dostaje pensje w wysokości 20 tys zł? Nic nie robi. Jest bierny. On i przewodnicząca rady odpowiadają za niegospodarność i brak zabezpieczenia interesów i majątku gminy. Za coś takiego są paragrafy i odpowiedzialność karno-skarbowa.  więcej
16-09-2023
~mało kasy jak dla kogo:
Warto zobaczyć jakie miejsce ma urząd nadarzyński w rankingu najdroższych urzędów. Nasi drodzy urzędnicy.
16-09-2023
~Fakty.:
Hetman to drożyzna i marna usługa.
16-09-2023
~do Marian:
Marian, masz całkowitą rację. Suche fakty i liczby mówią same za siebie. Hetman jest drogi, a w dodatku podatków od zysków z działalności nie płaci w Nadarzynie, chociaż od lat prowadzi tu sortownię. Z tego tytułu Gmina Nadarzyn ' straciła' przez te wszystkie lata dobre 50 mln zł. Nie ma pieniędzy na remonty ulic, na rozbudowę oczyszczalni, na inwestycje w gminna infrastrukturę, a wójt i przewodnicząca rady lekką rączka odpuszczają takie pieniądze! Przecież to ewidentne działanie na szkodę interesu gminy i drastyczny brak gospodarności. A jakby tego było jeszcze mało, wójt pozwala na wyprowadzanie z gminnej kasy co roku milionów złotych na rzecz firmy, którą nie posiada ważnych pozwoleń na prowadzenie działalności!  więcej
15-09-2023
~Marian do "do Marian":
Gdzie ja tu pisałem coś o płaceniu podatków?
15-09-2023
~Hetman i podatki:
Gdzie hetman płaci podatki od zysków z działalności? W Warszawie. Jak duże są to pieniądze? Co roku to kilka do kilkunastu milionów złotych! A przecież do niedawna hetman miał siedzibę w Raszynie, czyli tam gdzie zameldowany jest jego właściciel. Skąd ta zmiana? A no stąd, że bez zmiany siedziby na warszawski adres nie byłby w stanie zdobyć kontraktów na odbiór i zagospodarowanie odpadów od miasta stołecznego. Zmienił siedzibę, a co za tym idzie Warszawa postawiła na swoim i dostaje od hetmana co roku miliony złotych. Co zrobił wójt Nadarzyna i przewodnicząca Rady Gminy, aby zmusić hetmana do tego, aby płacił podatki w Nadarzynie skoro ma tu sortownie i to Nadarzyn i lokalna społeczność ponoszą największe uciążliwości z tytułu śmieciowiska? Otóż wójt i przewodnicząca rady nic nie zrobili w tym temacie? Ciekawe dlaczego? I czy nie jest to przypadkiem dowód i jednocześnie podstawą do tego, aby mówić tu o niegospodarności urzędniczej i o braku zabezpieczenia interesów gminy? Może kwestia uzyskania prywatnych korzyści majątkowych odegrała w procesie wyboru hetmana jakąś rolę? Ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona, zwłaszcza w kontekście nieprawidłowości i korupcji w przypadku kontraktów śmieciowych np. w Warszawie.  więcej
15-09-2023
~mieszkaniec Nadarzyna:
W Zakroczymiu, to również na Mazowszu, mają podobny problem jak my w Nadarzynie.Różnica polega tylko na tym, że tam władze samorządowe składają się z uczciwych ludzi i stają po stronie lokalnej społeczności. U nas natomiast jest towarzystwo skorumpowane i zdeprawowane i dlatego jest hetman, który działa bezprawnie. https://wydarzenia.interia.pl/tylko-w-interii/news-fetor-rujnuje-zycie-mieszkancow-ludzie-placza-z-bezradnosci,nId,7027339  więcej
15-09-2023
~do Marian:
no świetna logika. Hetman podobno nie zostawia podatków w gminie. Podobno, bo jednak chyba część płaci (choćby od nieruchomości?), a część wraca . Ale na tą twoją logikę to firma która miałaby przyjść po hetmanie gdyby tu miała płacić podatki musiałaby być stąd??? czyli co, hetmana wykurzyć i na jego miejsce swoich zainstalować? niemieckie śmieci ładniej pachną ?   więcej
15-09-2023
~Marian do Jerzego:
https://www.radom.pl/kategoria/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/Jak masz posiadłość w Radomiu to niezależnie ile masz mieszkańców tej posiadłości płacisz 40 zł.U nas jest 28.50 zł od osoby zamieszkującej daną posiadłość.Weźmy przykład, 6 osób mieszka w radomiu i 6 osób w gminie Nadarzyn, jaka jest róźnica w cenie?  więcej
15-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, zgoda, przyjmuję twoją argumentację. Nawet przeciętnie inteligentny wójtowy lachociąg jest w stanie przy odrobinie zachodu dotrzeć do informacji, jakie stawki odbioru śmieci obowiązują aktualnie w Radomiu. Ładnie nam to na swoim własnym przykładzie udowodniłeś!  więcej
15-09-2023
~jerzy:
Ćwoku,wejdź na stronę U.M.w Radomiu i przeczytaj co jest tam napisane.
15-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Aleś ty we wszystkim obeznany. Może ty nie jesteś Jerzy, ale Mieczysław C. z Turystycznej, powszechnie znany jako 'Mnietek od śmieci'? Taka wiedza i orientacja w temacie! Pierwsza klasa! Jak na zwykłego wójtowego lachociąga to trochę za dużo.  więcej
15-09-2023
~do Marian:
Brawo Marian! Tak trzeba, suche, obiektywne fakty i liczby. Jerzy to znany wójtowy lachociąg, który próbuje w nieudolny, prymitywny i prostacki sposób siać zamęt i nieprawdę. Hetman jest drogi, a jego działalność przynosi mieszkańcom naszej gminy więcej szkody niż pożytku. Gmina traci na współpracy z hetmanem rocznie kilka milionów złotych, bo podatki zamiast do Nadarzyna płyną gdzieś indziej. Dlaczego wójt i tutejsi urzędnicy tolerują taką sytuację? Zapewne mają w tym swój własny prywatny interes i korzyść. Tracą na tym mieszkańcy i gmina, ale o to wójt i gminni urzędnicy się nie martwią.  więcej
15-09-2023
~jerzy do mariana:
Od 1 lipca 2023 obowiązują takie stawki jak podałem.
15-09-2023
~Marian do "do jerzy":
Dałem linka do ostatniej uchwały, tam jest wszystko napisane ile co kosztuje.
15-09-2023
~Danka z Komorowskiej:
Danka zaprasza wszystkich chętnych do siebie na ulicę Komorowską na przedpremierowy pokaz arcydzieła kinematografii białoruskiej. Jest to wybitne dzieło, wyprodukowane przez pobratymców pani przewodniczącej, w którym ukazane zostało jak brutalni i prymitywni Polacy walczyli z biednym narodem białoruskim, który chciał przyłączenia do związku sowieckiego i wprowadzenia szczytnych zdobyczy komunizmu. Specjalnie dla mieszkańców Gminy Nadarzyn Danka zdobyła jeszcze ciepłą kopię tego arcydzieła na DVD. Start dziś o godzinie 19.30. Po projekcji Danka wygłosi odczyt własnego autorstwa pt."Dlaczego powinniśmy kochać Rosję i Łukaszenkę, takimi jacy oni są". Będzie też zbierała podpisy pod listami z żądaniem, aby zburzyć zaporę na granicy z Białorusią, a w dalszej kolejności za tym, aby Polska porzuciła NATO i związała się z bratnimi narodami Rosji i Białorusi. Danka serdecznie wszystkich zaprasza, jako poczęstunek będą serwowane bliny i wódka czysta Stolicznaja! https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-antypolska-superprodukcja-na-bialorusi-zadebiutowala-w-kinac,nId,7027227  więcej
14-09-2023
~Cuda w nadarzynie:
Ale jest przyjacielem kogo trzeba i działa dalej bo może.
14-09-2023
~Rusiec ul Główna.:
Hetman nie ma do końca pozwoleń i jest w dodatku drogi.
14-09-2023
~do Marian:
Marian, a czy w Radomiu firma, która zajmuje się zbiórka odpadów działa zgodnie z prawem i posiada wszystkie potrzebne zgody na prowadzenie działalności? Czy ta firma dysponuje np. ważnym pozwoleniem zintegrowanym? I czy orientujesz się może, czy właściciel tej firmy z Radomia jest człowiekiem niekarany za sposób, w jaki jego firma prowadzi swoją działalność. Bo, widzisz Marian, w Nadarzynie śmieci odbiera firma, która działa z pogwałceniem prawa, nie posiada i nie może zdobyć pozwolenia zintegrowanego, a jej właściciel był wielokrotnie skazany prawomocnie za działalność niezgodna z prawem. A w dodatku, nie uwierzysz Marian, ta firma pomimo tego, że prowadzi sortownię w samym centrum Nadarzyna, bierze za odbiór odpadów więcej niż w innych okolicznych gminach. W dodatku, ta firma nie płaci podatków w Nadarzynie, więc do kasy gminy nic nie wpłaca.  więcej
14-09-2023
~jerzy:
Marian,nie siej fermentu.W Radomiu za odbiór śmieci pobierają 24,80 od osoby np.w bloku a 28.80 w zabudowie jednorodzinnej.
14-09-2023
~Marian:
A w Radomiu niezależnie od liczby domowników którzy zbierają odpady w sposób selektywny miesięczna opłata to 40zł.... https://bip.radom.pl/download/69/99763/uchwalanr679.pdf  więcej
14-09-2023
~Wincenty:
Słyszałem że Raper jest tańszY od Hetmana. Żona mnie porzuciła jestem sam. Ile płacił bym uRapera?
14-09-2023
~Mietek z Rozalina:
Ta sprawa musi być wyjaśniona. W Warszawie za przekręty z odbiorem śmieci do aresztu trafił Włodzimierz Karpiński, były działacz wysokiego szczebla jednej z wiodących partii politycznych. W Nadarzynie wójt i przewodnicząca Rady Gminy podpisywali umowy i w dalszym ciągu pozwalają na to, aby pieniądze za śmieci trafiały do firmy, którą od lat nie ma ważnego pozwolenia. Ta sprawa musi być wyjaśniona,a winni w przypadku, gdy okaże się, że były nieprawidłowości, muszą ponieść odpowiedzialność. Wójt, przewodnicząca rady,ktoś jeszcze maczał w tym palce? Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, ktoś te umowy zatwierdzał i ktoś je podpisywał.   więcej
14-09-2023
~do znowu podwyzki:
Nie ma i nigdy nie było żadnego związku pomiędzy tym, jak wysokie są opłaty za odbiór śmieci w Gminie Nadarzyn, a tym że hetman prowadzi sortownie przy Turystycznej. Opłaty w Nadarzynie są wyższe niż w wielu gminach na Mazowszu, które są obsługiwane przez innych operatorów. Dodatkowo, i to jest karygodne zaniedbanie władz naszej gminy i wójta osobiście, że podatki od zysków, które hetman czerpie ze swojej działalności trafiają nie do kasy w Nadarzynie, gdyż przedsiębiorstwo hetman nie ma swojej siedziby w Gminie Nadarzyn. A w Polsce płaci się podatki tam, gdzie dany podmiot ma swoją oficjalną siedzibę. To jest zaniedbanie wójta, które kosztuje naszą gminę corocznie kilka milionów złotych. Jak wiadomo pod rządami wójta Zwolinskiego w Nadarzynie brakuje pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy, jak remonty ulic czy inwestycje w nową infrastrukturę. Jakim prawem i dlaczego wójt Gminy Nadarzyn pozwala na taką sytuację i, co ważniejsze, jak to możliwe, że wójt podpisuje umowę na odbiór odpadów od mieszkańców Nadarzyna z firmą, którą nie ma ważnych pozwoleń? Przecież to z daleka wygląda na wyprowadzanie z kasy gminy co roku kilku do kilkunastu milionów złotych! Być może ktoś dostaje łapówki za przymykanie oka na takie nieprawidłowości, które dotyczą gospodarki pieniężnej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn?   więcej
14-09-2023
~jerzy:
Ćwoku,nie kręć tylko podaj wysokości opłat.
14-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Znowu tu jesteś? Wyszedłeś na światło dzienne z wójtowych czterech liter? I jak wrażenia?
14-09-2023
~do znowu podwyżki:
u mnie też byli jacyś po podpisy. Mówili że są ze stowarzyszenia jakiegoś , Szpadel, Szponder ? Jakoś tak. I mówili że mają dojścia żeby zamknąć hetmana. ale co ja z tego będę miał. To ich interesy a moi mówią że będzie drożej . i tak samo cała moja ulica   więcej
14-09-2023
~jerzy:
Ćwoku(dla niezorientowanych to ten co tu się najwięcej mądrzy i obraża)podaj te opłaty jakie obowiązują w sąsiednich gminach.
14-09-2023
~do debila skończonego:
zrozumiałem tyle, że zioniesz nienawiścią do Hetmana. może jesteś wśród tych kilku najbliższych sąsiadów. Ale dlaczego przez kilku którym coś tam nie odpowiada ma tracić kilka tysięcy, którym hetman nie przeszkadza. a wręcz przeciwnie. Ja mieszkam po drugiej stronie. i dla mnie te wszystkie argumenty są tak naciągane że aż boli . no i nie chcę mieć drożej   więcej
14-09-2023
~Jarper jest najsolidniejszy. :
Jarper jest najtańszy i śmierdzące śmieci zabiera po za naszą gminę.
14-09-2023
~do debila skończonego :
Jasne, gazetka hetmana jako wiarygodne źródło wiedzy! Ty jesteś naprawdę skończonym debilem! Brak ważnych pozwoleń dla działalności hetmana wynika wprost z tego, że to przedsiębiorstwo nie jest w stanie spełnić koniecznych wymogów praktycznych i formalnych, aby taką zgodę uzyskać. Sprawa ciągnie się od lat i bez pozytywnego efektu, firma działa z pogwałceniem prawa. Pomagać hetmanowi próbują różni oficjele, wśród których jest i Struzik, czyli polityk PSL, i wójt Gminy Nadarzyn. Pozwolenia nie było, nie ma i nie będzie. Skandalem natomiast jest to, że hetman w ogóle jeszcze funkcjonuje, no w normalnych warunkach każda inne firma dawno zostałby zamknięta na skutek decyzji administracyjnej właściwych urzędników państwa, a właściciel takiego przedsiębiorstwa zostałby obciążony taka karą administracyjną, którą płaciłby do końca swoich dni. Normalny człowiek, czy normalna firma, którą tylko w nieznacznym stopniu naruszy prawo, czy spróbuję się do tego prawa nie stosować, czy nie spełniać wymogów prawno-sdministracyjnyvh, zostanie natychmiast dotkliwie ukarana, a jeśli trzeba to i zamknięta. W Nadarzynie natomiast, na Turystycznej tolerowane jest bezprawie od lat! Widać urzędnicy, w tym także wójt Zwoliński i jego świta, czekają aż wydarzy się tragedią wielkich rozmiarów, której źródłem będzie działająca bezprawnie firma hetman. Być może wtedy pan Zwoliński i inni urzędnicy obudzą się i poniosą stosowną do skali spowodowanej tragedii odpowiedzialność. Zrozumiałeś, debilu jeden ten wywód, czy mam ci go powtórzyć drukowanymi literami?  więcej
14-09-2023
~do debila:
po co te nerwy. Powtarzam tylko to co już ludzie w całej gminie gadają. I nie masz racji bo mam rodzinę w sąsiedniej gminie i my jednak mamy taniej. I przecież Hetman już kilka razy miał pozwolenie bo pisał o tym w tej swojej gazetce. To są jakieś rozgrywki, komuś nadepnął na odcisk. a my normalni ludzie jak zawsze zapłacimy  więcej
14-09-2023
~do debila wójtowego...11:53:36 ~znowu podwyżki::
Hetman to najgorsze dla mieszkańców co może być.
14-09-2023
~do znowu podwyzki:
Ty debilu skończony! Tani hetman? Głąbie jeden, zanim zaczniesz wypisywać takie dyrdymały, sprawdź, ile płacą ludzie w gminach, gdzie odbiór śmieci zapewniają inne firmy. Teza o tym, że hetman jest tani, bo z Nadarzyna to mit! Nie dość, że płacimy drożej niż w innych okolicznych gminach, to do tego mamy drogi zniszczone przez śmieciarki i samochody transportujące odpady. Ludzie chorują, dzieci mają alergie, a niektóre początki astmy. To jest prawdziwy obraz hetmana i polityki, którą prowadzą władze gminy w odniesieniu do polityki śmieciowej. Ale poza wszystkim i to powinno uciąć wszelką dyskusję, firma hetman działa od lat bez ważnych pozwoleń, czyli dr facto bezprawnie. Pomimo upływu lat, właściciel hetmana nie jest w stanie spełnić wymogów koniecznych do tego, aby prowadzona przez niego działalność spełniała obowiązujące wymogi prawne. Nie może uzyskać pozwolenia zintegrowanego i go nie uzyska. Ty, debilu skończony, rozumiesz te proste zależności i zasady, czy jak ta świnia będziesz dalej brnąć i tarzać się w intelektualnym gnoju?  więcej
14-09-2023
~12:10:07 ~Hetman to zdzierca.: Taniej było by od MPO.:
To prawda , popieram ten wpis.
14-09-2023
~Nadarzyn.:
To prawda masz rację. Jarper jest najtańszy.
14-09-2023
~Stara Wieś wie dokładnie.:
Najtaniej wozi "Jarper" i nie robi dla niego różnicy, o jeden worek więcej trawy , liści, czy gałęzi, bo Hetman po prostu nie zabiera.
14-09-2023
~ do 11:53:36 ~znowu podwyżki::
Ty lizod.pie wójtowy ty oszuscie.
14-09-2023
~Hetman to zdzierca.:
Taniej było by od MPO.
14-09-2023
~znowu podwyżki:
W lipcu jakieś osoby zbierały podpisy przeciwko Hetmanowi. Z mojej ulicy nikt bo to jest składanie podpisu pod podwyżką za odbiór odpadów. Jak nie będzie Hetmana to ceny pewnie polecą w kosmos. My też nie podpisaliśmy petycji bo chcemy mieć tanio i wiemy, że robienie takich rzeczy w okolicach wyborów ma tylko jeden cel: zbicie własnego kapitału politycznego a ja nie będę pomagał politykom bo oni się o mnie nie martwią. Jak chodzi o politykę to nie chodzi o finanse nas mieszkańców. I szlag mnie trafia , że przez takie instytucje jak GIOŚ i inne, które wysłuchują oszołomów będę płacić więcej , nie mieć PSZOKA i komu oddać skoszonej trawy. Kto to wykorzysta? Pewnie opozycja. A kto zapłaci mieszkańcy. A i jeszcze wielu ludzi potraci robotę. Super perspektywa. Gratuluję pomysłu   więcej
14-09-2023
~Hańba po stokroć.:
To nie tylko wstyd, to hańba dla mieszkańców, że ktoś taki jak Zwoliński jest wójtem.
13-09-2023
~do Xd:
Mogę się pod tym podpisać! Wstyd mi, że mamy kogoś takiego w gminie.
13-09-2023
~Prawda.:
13-09-2023
~Xd:
Co to za gospodarz żeby srał we własne gniazdo i szkodził słabszym od siebie. WÓJT to skończona gnida bez honoru.
13-09-2023
~do Komorowska:
To ta 'czysta' i dbająca o 'porzædek' firma hetman tak 'pachnie'. To wzór o naśladowania: od lat bez ważnych pozwoleń na prowadzenie działalności, z właścicielem skazanym prawomocnie kilkakrotnie za brak przestrzegania przepisów. Badania oddziaływania na otoczenie i środowisko? A po co? Przecież wójt i podmuchalski mówią, że nie potrzeba i że wszystko jest ok. A że śmierdzi? To urojenia! Firma hetman pachnie   więcej
13-09-2023
~Komorowska.:
Dzisiaj to śmierdzi niebywale, chyba nas udusi ten smród.
13-09-2023
~do Ania.Szok:
No, właśnie mówię, że Zwapliński to taki nasz, nadarzynski gospodarz Anioł. Tamten chciał wyciąć jedyne drzewo osiedlowe, a i walczył z gołębiami, bo mu te sr..ały na kapelusz.
13-09-2023
~Ania. Szok.:
Pamiętatam jak chciał zabijać całe rodziny borów z ich dziećmi.
13-09-2023
~Noooooo.:
Jaki anioł to istny diabeł w tej sprawie.
13-09-2023
~do Stara Wieś :
Zwapliński to jak gospodarz Anioł z serialu Alternatywny 4. Nawet podobne pochodzenie spod znaku: czerwona czapeczka, przy boku pałeczka. Komuch z dziada pradziada, ojciec był komunistycznym żołdakiem. Brrr! Jak to mówi leader jednej z partii politycznych : rzygać się chce.  więcej
13-09-2023
~Do jadowitych.:
To wójt wypruwa sobie flaki, by śmieciowisko w centrum Nadarzyna nadal działało i z coraz większą siłą oddziaływania na otoczenie, a wy niewdzięcznicy sączycie tylko jad.
13-09-2023
~Stara Wieś. :
Hetman jest na wylocie i tyle, nawet ciągłe zabiegi Wójta Zwolińskiego, by Hetmana utrzymać w Nadarzynie nie pomogą za wiele.
13-09-2023
~Hetman nie ma wyjścia!:
Hetman nie ma już wyjścia! Równolegle do tych decyzji są kolejne decyzje i wyroki sądowe związane z "brakiem oceny oddziaływania na środowisko" instalacji Hetman, podpisane w 2013 r. przez z-cę Wójta. Gdyby wówczas taka ocena była, być może nie byłoby w ogóle hetmana w Nadarzynie. Ale gmina zadecydowała, żeby takiej oceny nie przeprowadzać, to haniebny czyn! I za ktoś musi ponieść konsekwencje. Hetman do odstrzału!   więcej
13-09-2023
~do tyle w temacie:
Mylisz się bardzo! Abstrahując od drogi administracyjnej, koniec działalności firmy hetman w Nadarzynie zbiegnie się w czasie z pierwszym poważniejszych rozmiarów zdarzeniem typu pożar lub skażenie środowiska, którego źródłem będzie ten syf. A to tylko kwestia czasu, a także ofiar takiego zdarzenia. Firma, którą od lat działa bez ważnych pozwoleń. Firma, której prezes i właściciel był wielokrotnie karany prawomocnie przez sądy za działalność niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. I wreszcie, firma, którą od lat, od samego początku swojej obecności w Nadarzynie jest źródłem skarg i problemów lokalnej społeczności. Oto cała prawda o firmie hetman, jej działalności i właścicielu.  więcej
13-09-2023
~do zdjęcia:
a swoją drogą patrząc na zamieszczone zdjęcie na terenie firmy Hetman panuje wzorowy porządek
13-09-2023
~takie tam:
Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska - ma też możliwość odwołać się od tych decyzji. Tak, że chyba nie macie zbytnio powodów do radości. czy jest tutaj coś o wynoszeniu się z Nadarzyna?  więcej
13-09-2023
~tyle w temacie:
śmieszni jesteście Hetman tu był jest i będzie jeszcze baaaaaaaardzo długo
12-09-2023
~Mafija. :
To trzeba mieć kurę skie szczęście wygrać kilka razy z rzędu
12-09-2023
~do Marian:
Czyli po raz kolejny próbują podpisać umowę na kilka milionów złotych z firmą, która działa nielegalnie, bez ważnych pozwoleń. To jest wyprowadzanie pieniędzy z publicznej kasy, za co obecny wójt i przewodnicząca Rady Gminy odpowiedzą przed sądem. Zdaje się, że jest na to odpowiedni paragraf w ustawie o finansach publicznych. Prędzej czy później tak się stanie.  więcej
12-09-2023
~Marian:
No ale jak to..._zgodnie z tym_https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/32ee5616-8d2f-47a3-ac88-075eb862ef20/ogloszenia/ad5af97d-5160-4431-aa36-1690bf5558db_Hetman wygrał przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nadarzyn, na kolejne 12 miesięcy licząc od 01.10.2023........  więcej
12-09-2023
~Wklad trwa.:
Ten układ śmieciowy trwa juz kilkadziesiat lat i nadal bez legalnej decyzji na ta działalnośc.
12-09-2023
~pytanie:
Jak sprawdzić kto ma tam udziały?
12-09-2023
~osiedle i fatalne powietrze:
Ludzie na osiedlu już się przyzwyczaili do okolicznego zapachu panującego w tamtym rejonie. Szkodliwe tzw. dezodoranty działają na ludzi i ich dzieci wziewnie. Nikt tego zagrożenia nie czuje. Dzieci mojej siostry i sąsiadów, cierpią na alergie i nie wiedzą dlaczego. No właśnie, a ja przyjechałem do siostry w odwiedziny, z małej wsi w podlaskim i czuję tu delikatny troszkę ostry zapaszek. Poradziłem jej żeby się stąd wyprowadziła, bo jak jej dzieci przyjeżdżają do nas na wakacje to im się alergie kończą natychmiast w czasie pobytu u nas.  więcej
11-09-2023
~Struzik I jego ferajna:
Gdyby nie wójt i cała klika to by hetmana dawno już nie było. Uczciwy człowiek dawno by się pozbył śmieciowiska. Ale cóż mieszkańcy wybrali ponownie ich. Szkoda słów.
11-09-2023
~Popieram ten wpis. Brawo.:
21:40:34~do Zwaplinskiego:
11-09-2023
~do Zwaplinskiego:
Miej nadzieję i trzymaj kciuki za to, aby na Turystycznej zanim hetman zlikwiduje ten swój syf, nie doszło do pożaru, albo innej tragedii, w której zdrowie lub życie stracą ludzie. Bo w przeciwnym wypadku, głupku skończony, pójdziesz siedzieć do więzienia, a odszkodowania, które przyjdzie ci płacić poszkodowanym wykończą cię finansowo. Nie dopełniłeś ciążących na tobie obowiązków, a dodatkowo pozwoliłeś na wyprowadzenie milionów złotych na rzecz firmy, która działa bez ważnych pozwoleń i z pogwałceniem prawa. Jako urzędnik jesteś skończony, teraz uważaj, żebyś prywatnie wyszedł cały z tego kramu, w którym bierzesz udział.  więcej
11-09-2023
~ech:
jerzy to wójtowy człek.
11-09-2023
~do Marian:
To już jest odpowiedzialność władz gminnych i wójta osobiście. Mieszkańcy nie muszą się o to martwić. To m.in. dlatego wójt Gminy Nadarzyn pobiera skandalicznie wysokie ( maksymalnie możliwe) wynagrodzenie, abyśmy my, mieszkańcy tej gminy nie musieli sobie łamać głowy takimi sprawami. Wójt Zwoliński dostaje co miesiąc 20 tys zł, to jest dokładnie tyle samo, a w niektórych przypadkach nawet więcej aniżeli prezydenci miast wojewódzkich z liczbą mieszkańców na poziomie kilkuset tysięcy i więcej. W Nadarzynie i okolicy mieszka niewiele więcej niż 10 tys ludzi, więc moim zdanie pensja wójta Gminy Nadarzyn jest niewspółmiernie wysoka i nieusprawiedliwiona. Ale jeżeli już p. Zwoliński bierze co miesiąc tak kolosalne pieniądze, to jego psim obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów mieszkańców, także tych które dotyczą odbioru śmieci. Dzięki mnie tylko, że p. Zwoliński, wiedząc dobrze, że przedsiębiorstwo hetman działa nielegalnie, bo bez ważnych pozwoleń, podpisał z tą firmą kolejne umowy i wypłaca temu przestępcy kilkudziesięciomilionowe lwynagrodzenie. Może teraz jest czas, aby zażądać od p. Zwaplińskiego zwrotu tych pieniędzy, które były płacone w sposób niezgodny z prawem? O tym, że p. Zwoliński dopuszczając przez lata do niezgodnej z prawem działalności firmy hetma nie dopełnił swoich obowiązków rozstrzygnie sąd i to sąd zadecyduje, jakie konsekwencje p. Zwoliński poniesie z tego tytułu!  więcej
11-09-2023
~Antypsl:
spadać
11-09-2023
~Marian:
A kto teraz będzie odbierał nasze odpady od października?Harmonogram jest tylko na Wrzesień...
11-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, nie bądź rura i nie pękaj! Przecież cię nie obrażam, napisałem tylko to, jak cię widzą mieszkańcy naszej gminy uważnie śledzący ten portal i twoje na nim wypowiedzi. Przestań zachowywać się jak wójtowy lachociąg, a i ocena się zmieni on plus.
11-09-2023
~jerzy do jerzy.:
Ćwoku jeden,nigdy ciebie nie obrażałem.Myślałem że jako istota rozumna potrafisz wznieść się na wyżyny przyzwoitości.
11-09-2023
~Czas,czas,czas.:
Hetman jest na wylocie czy wam się podoba czy nie. Nawet jego największe wsparcie czyli wójt Zwolinski nie obroni Hetmana chociaż bardzo mu pomaga.
11-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Jakiś ty obeznany w procedurach administracyjnych. Normalnie człowiek Renesansu. Jak trzeba wchodzisz w d..pę wójtowi, a innym razem znowu dzielisz się swoją troska o los i dobrobyt przedsiębiorstwa Hetman w Nadarzynie. Chłopie, marnujesz się w tej gminie i rozmieniasz na drobne.  więcej
11-09-2023
~takie tam:
Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska - ma też możliwość odwołać się od tych decyzji. Tak, że chyba nie macie zbytnio powodów do radości. czy jest tutaj coś o wynoszeniu się z Nadarzyna?  więcej
11-09-2023
~jerzy:
Nie byłbym tak optymistycznie nastawiony.Hetman ma prawników którzy będą podważać każdy punkt tej decyzji.Łącznie z tym że jest prawomocna.I dlatego myślę że jeszcze długa droga do całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa.
11-09-2023
~Koniec bezprawia!:
Wreszcie sprawiedliwości stało się zadość! Będziemy mogli znowu spokojnie żyć bez tych smrodów i innych różnych uciążliwości! Ale ktoś za to wszystko jest odpowiedzialny, za to że Hetman tu działał,działa i będzie jeszcze działał 3 miesiące, a my Mieszkańcy Nadarzyna byliśmy zmuszeni ponad 10 lat znosić tę wyjątkową uciążliwość, jaką jest instalacja PU Hetman, która niestety działała przez te wszystkie lata bezprawnie, szkodząc wszystkim ludziom i całemu okolicznemu środowisku!  więcej
10-09-2023
~Tak jest. :
Niech się zwijają stąd.
10-09-2023
~Proste.:
To nie głosujcie na niego.
10-09-2023
~Osiedle w Nadarzynie. :
Najgorsze jest to że obecny wójt wspiera działalność Hetmana.
10-09-2023
~Rynek w Nadarzynie. :
Super informacje.
10-09-2023
~Turystyczna dziekuje im.:
Ludzie dobrej woli, wygrywają ze smieciowiskiem.
10-09-2023
~Kryminalne psl:
A wszystkiemu winien struzik I jego dzieci grzyb, muchalski i zwolijski. Kuźwa....a mieszkańcy ich wybierają....to jest wręcz nieprawdopodobne...
10-09-2023
~do Pana Mieczysława :
Panie Mieczysławie, wynoś się pan z Nadarzyna! I niech pan pamięta, aby zabrać ze sobą wspólników z urzędu gminnego.
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2023 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU