17 czerwca 2024, imieniny obchodzą: Laury, Alberta, Marcjana

~Daniela
18:31 13-06-2024
Hi there,We run a Youtube growth service, where we can increase your... więcej »
~Xd
17:40 13-06-2024
Bo nie było na kogo, wszyscy się boją bandy z gmniny... więcej »

Przedsiębiorstwo HETMAN zobowiązane do wstrzymania działalności

Komentarzy (410)
10-09-2023

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (MWIOŚ) oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) podjęły istotne decyzje dotyczące działalności Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mającego wpływ na zarządzanie odpadami i ochronę środowiska. Te dwie decyzje, wydane w odstępie czasowym, są punktem kulminacyjnym długotrwałego procesu prawno-administracyjnego, który ma znaczący wpływ na działalność firmy oraz na ochronę środowiska naturalnego.

Decyzja MWIOŚ z 30 sierpnia 2023 roku:

30 sierpnia 2023 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (MWIOŚ) podjął decyzję mającą istotne konsekwencje dla Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. Od 7 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku inspektorzy MWIOŚ przeprowadzili kontrolę w Przedsiębiorstwie i wykazali, że firma prowadziła zbieranie odpadów komunalnych w zakładzie zlokalizowanym w Nadarzynie przy ul. Turystycznej bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów.

W rezultacie kontroli, MWIOŚ podjął dwa kluczowe postanowienia:

  1. Wstrzymać działalność: Inspektorat postanowił wstrzymać działalność Przedsiębiorstwa Usługowego "HETMAN" Sp. z o.o. polegającą na zbieraniu odpadów w zakładzie w Nadarzynie. To działanie zostało podjęte w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed dalszymi naruszeniami oraz w celu doprowadzenia działalności firmy do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Określić termin wstrzymania: MWIOŚ określił termin wstrzymania działalności, na trzy miesiące od daty doręczenia decyzji. MWIOŚ uwzględnił okoliczność odbierania przez Spółkę odpadów z terenu gmin i zawartych umów, które skutkiem niniejszej decyzji mogą być rozwiązane. W tym aspekcie, inspektorzy wzięli również pod uwagę okoliczność ogłoszenia przez Gminy nowych zamówień w zakresie odbierania odpadów z terenu gmin.

Jak zaznaczono w piśmie, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.

Uzasadnienie decyzji MWIOŚ jest jasne: firma nielegalnie zbierała odpady komunalne i przekazywała je innym podmiotom bez ich wcześniejszego przetworzenia. Decyzja MWIOŚ ma na celu zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarowaniu odpadami, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma możliwość wniesienia od tej decyzji odwołania, a dalsze działania w tej sprawie będą monitorowane przez odpowiednie organy.

Decyzja GIOŚ z 7 września 2023 roku:

7 września 2023 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał ostateczną decyzję w długotrwałej sprawie związanej z Przedsiębiorstwem Usługowym "HETMAN" Sp. z o.o. Spór ten miał swój początek w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) z 11 lipca 2017 roku, który wydał decyzję o wstrzymaniu użytkowania instalacji Spółki z uwagi na brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Od tego momentu rozpoczęła się długa i skomplikowana droga prawna, w trakcie której Spółka starając się odzyskać uprawnienia do użytkowania instalacji, zaskarżała decyzje organów administracyjnych.

Ostateczna decyzja GIOŚ polega na utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji MWIOŚ, co oznacza, że Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o. nadal nie otrzymało zgody na użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. GIOŚ uzasadnił swoją decyzję tym, że Przedsiębiorstwo nie dysponuje ostateczną i prawomocną decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego, a przyczyną wstrzymania użytkowania instalacji było jej eksploatowanie bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Decyzja GIOŚ jest ostateczna, ale Strona ma możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Warto również zauważyć, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Ta długa i skomplikowana sprawa nadal pozostaje nierozstrzygnięta, a decyzje MWIOŚ i GIOŚ stanowią ważne kroki na długiej ścieżce prawnej tej sprawy. Obydwa inspektoraty podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami. Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska, co jest fundamentalne dla dobra społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Komentarze:
17-05-2024
~do poprzednika:
Ten obowiązek dotyczy wszystkich nas. Jeśli ktoś zauważy brudną i śmierdzącą wodę w rzece natychmiast powinien to zgłosić. Jak nie wie gdzie to nawet na policję. Samo biadolenie nie wystarczy. No chyba że szkoda komuś kasy na telefon.
17-05-2024
~do jemu wolno:
Nikomu nie wolno lać g..na do rzeki, nawet takiemu tuzowi jak Zwapliński. Srać we własne gniazdo i robić pod siebie to on może prywatnie, u siebie w domu, a publicznie jako urzędnik administracji publicznej tego kraju, ma obowiązek wynikający z pełnionego urzędu, aby przestrzegać prawa, także w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych.   więcej
15-05-2024
~Jemu już wolno,:
bo jednak znów go wybrali.
15-05-2024
~Wujcie jakie to proste :
Brudne i śmierdzące ścieki prosto do rzeki.
15-05-2024
~Ha ha haha ha.:
Dobre i wyjątkowo trafne.
15-05-2024
~do Zielono mi:
W gminie Nadarzyn nie ma żadnych ekologów, ekolożek i innej maści obrońców przyrody. Jest za to wójt. Zielony jak kapusta z wierzchu, a w środku głąb.
15-05-2024
~Zielono mi. :
A gdzież są te ekoloszki.
14-05-2024
~Uwaga.:
Rzeczka Zimna Woda jest potwornie skażona , kolor siwo czarny i śmierdzi fekaliami.
13-05-2024
~Nadarzyniak:
Była taka piosenka, której słowa brzmiały mniej więcej tak: ' jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra, każdy strażak tęgą minę ma'. Na ulicę Turystyczną w Nadarzynie straż ogniowa niestety nie dojedzie, bo nie ma po temu wystarczających dróg ewakuacyjnych. Strażacy może i będą mieli tęgie miny, ale pożaru śmieciowiska nie ugaszą, gdyż teren ten uniemożliwia podjęcie skutecznej akcji gaśniczej. Co najwyżej zostaną skierowani do gaszenia pożarów okolicznych domów mieszkalnych, które położone w bezpośredniej bliskości zajmą się ogniem. Ludzie stracę dobytek całego życia, wójt i odpowiedzialni za ten syf urzędnicy pójdą siedzieć, a strażacy w dalszym ciągu będą mieli tęgie miny i wciąż będą wyjeżdżali do pożarów, ale już nie na Turystyczną.  więcej
12-05-2024
~Tu mocno cuchnie.:
Ha ha ha ale jazda.
12-05-2024
~Nadarzyniak :
Płonie kolejna sortownia odpadów: tym razem to już naprawdę blisko nas, bo na warszawskich Siekierkach. Czekamy teraz na Turystyczną, a później na przykładne rozliczenie i ukaranie odpowiedzialnych za tolerowanie i doprowadzenie do takiego zagrożenia życia ludzkiego. W Nadarzynie sortownia oddalona jest od domów mieszkalnych o mnie niż 100 metrów. A wójt gminy nie reaguje i czeka aż wydarzy się tragedia wielkich rozmiarów. Oj, skończy ten człowiek z postawionymi zarzutami, a być może, że pójdzie siedzieć. Sortownia działa od lat bez ważnych pozwoleń, na terenie, na którym zgodnie z obowiązującym w Gminie Nadarzyn planie zagospodarowania taka działalność nie może być prowadzona!   więcej
09-05-2024
~do poprzednika:
Ej wy Nadarzyniacy, dalej głosujecie na tych samych, niereformowalni jesteście. Macie dokładnie to czego chcieliście.
09-05-2024
~Nadarzyniak:
Płonie kolejne śmieciowisko, tym razem w Rawiczu (Wielkopolska). Na miejscu jest 48(!) wozów straży pożarnej i ponad 150 strażaków, akcja gaśnicza potrwa kilka do kilkunastu godzin. A teraz pytanie: kiedy wybuchnie pożar na Turystycznej w Nadarzynie, a że wybuchnie to pewne i jest to tylko kwestia czasu, to jak tam wiedzie kilkadziesiąt wozów strażniczych? Brak dojazdu, brak dróg ewakuacyjnych, brak możliwości dostępu ze wszystkich stron. A w najbizszej okolicy, niecałych 100 metrów domy i żyjący w nich ludzie, dzieci, dobytek całego życia. Będzie tragedia wielkich rozmiarów i będą ofiary i ogromne straty. Mieszkańcy Nadarzyna powinni podziękować wójtowi za to, że tak o nich dba, że dla zarobku i prywatnych korzyści kilku urzędników i jednego wiadomego przedsiębiorcy naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo ludzkie życie i zdrowie. Brawo, panie wójcie, oby tak dalej, a pójdzie pan siedzieć!  więcej
30-04-2024
~mieszkaniec :
Szczególnie dużo tych szczurów się rozmnożyło w Motłochowie. Tłuste koty i szczury. W co drugim domu!
30-04-2024
~Kur.a ale wy tu macie niezły gnój.:
A ja widziałem biegające szczury, nawet bardzo dużo, najlepiej je widać w podczerwieni, nocą, całe stada można zobaczyć, jak lecą na obiad.
30-04-2024
~pytanie:
Co się stało z radnym z Rozalina Karolakiem Sylwestrem? Może ktoś wie?
30-04-2024
~ KIKI ORGINALES :
SZVZORY TO MONDRE GRYZONIE PO OBRUBCE MOZNA JE SKONSUMOWAC A JAK RYSKIE WJADA CZOLGAMI TO I SZCZORY NA TALEZACH ZAGOSZCZA BO NIC INNEGO NIEBENDZIE OBY NIE A NA TURYSTYCZNEJ KOLO HETMANA SZCZORA NIEWIDZIALEM
30-04-2024
~KIKI WBIJA W SYSTEM :
DO KURWISZONKA CO SIE PODPISUJE MOJA KSYWA KIKI MNIE NIE OBCHODZI KTO Z KIM I GDZIE I KTO TABORETY ZAGRZEJE W GMINIE DLAMNIE GMINA DROGI NIEPOTRAFI NAPRAWIC A PROSILEM KILKA RAZY
29-04-2024
~Wypas:
Są wypasione szczury i koty też. Mieszkańcy o nich dbają , bo ich kochają.
29-04-2024
~Dobrze wam tak.:
A będzie ich tylko więcej i więcej. Szczury szybko się mnożą jak mają dużo pokarmu.
29-04-2024
~Super.:
Jaki piękne i wypasione szczury mamy w Nadarzynie, a jak dużo.
28-04-2024
~do bossy:
A niech sobie ogarnia, byle to nie odbywało się w centrum Nadarzyna. Niech ten syf wozi tam, gdzie płaci podatki od działalności. W Nadarzynie ich nie płaci, a to rocznie kilkadziesiąt milionów złotych. Dlaczego wójt nie zadbał o to, godząc się na sortownie na terenie gminy o to, aby te pieniądze trafiały do gminnej kasy? Coś to brzydko pachnie korupcją. Kto bierze pieniądze w gminie za parasol ochronny nad smieciowiskiem? A że ktoś bierze to pewne   więcej
28-04-2024
~Bossy:
Przestańcie się czepiać Hetmana ktoś musi nasze śmieci ogarniać. Chcecie żyć jak w Neapolu
23-04-2024
~sprawiedliwość :
tak, że tak, wszystko dobrze dla porządnych ludzi
23-04-2024
~będzie dobrze:
wyjaśniając to NSA zdaje się uchyliło wyrok do ponownego rozpatrzenia. Będzie dobrze (raczej dla Hetmana, kilkuset pracowników i tysięcy mieszkańców)
23-04-2024
~Sądy sprawiedliwe:
Sąd jest od tego, żeby brać pod uwagę najbardziej dobro mieszkańców i na szczęście nie tych którzy lubią pływać w mętnej wodzie ;) Jak rozstrzyga zgodnie z czyimś widzimisię to ok, jak przeciwnie to ... jak to widać u przedmówcy
17-04-2024
~NSA:
NSA wróciło sprawę do WSA , takie mamy Sądy!
17-04-2024
~qwerty:
kiedy posiedzenie NSA?
12-03-2024
~Zwoliński:
Musi uzyskać min 50% głosów poparcia ze wszystkich głosujących, aby zostać wójtem.
12-03-2024
~Wybory:
Przecież można nie głosować na Zwolińskiego. To że jest jeden kandydat, to nie znaczy że musi zostać wybrany.
12-03-2024
~Mafija i mafijiso gminny:
Ale co PIS, nie może być poprostu dobry samorządowiec. Każda partia to syf.A szczególnie PSL.
12-03-2024
~helllow:
Prawda i uczciwość to podstawa, gdy jest się wójtem, ale chyba nie w tej gminie.
12-03-2024
~helen:
Tu chodzi o to, by gmina była zarządzana uczciwie i nie okradana.
12-03-2024
~do helena:
Do roboty się weźcie sami,a nie pytacie się retorycznie, ile kto robi dla gminnej społeczności! Jako partia polityczna ( PIS) o zasięgu ogólnokrajowym macie i środki finansowe, i ludzi którzy mają zwyczajny psi obowiązek walczyć o głosy wyborców. Gdzie są list z kandydatami na radnych, które PIS wystawia w tej gminie? Jaki jest program PIS dla Nadarzyna i tutejszych wyborców? Jakie są dokonania tutejszych działaczy PIS w mijającej kadencji? Kogo wystawiacie, albo co najmniej, kogo popieracie na wójta Nadarzyna? Macie przygotowane odpowiedzi na tak elementarne pytania? Do roboty! A mędrkowanie i pytania retoryczne zostawcie sobie na czas, gdy coś cokolwiek będziecie znaczyć w tutejszej gminie.  więcej
12-03-2024
~do tych wszystkich helen kumatych i niekumatych:
Nie może być tak że skazaniec bieże udział w zarządzaniu gminą. Minimum zasad choć by.
12-03-2024
~helena odpowiedz :
rozmiem,ze fajnie krytykowac innych,ale czy ci krytykanci robia coś pozytywnego dla społeczności gminnej?napiszcie co robicie,pochwalcie sie
12-03-2024
~ha ha nowa umowa o numerze 20:
koordynacja, usprawnianie inwestycji i co jeszcze? Za 9500 zł / plus składki obowiązkowe/, Czyli za siedzenie w gabinecie na 1 piętrze.
12-03-2024
~Nieźle. Samowolka. A drogi dziurawe albo ich brak.:
To są gigantyczne pieniądze, które wójt Zwoliński przeznacza dla proboszczów, na ich parafie w naszej gminie.
12-03-2024
~manio:
Tak w grę wchodzą miliony ale na inwestycje dla uchodźców, takie małe osiedle jest właśnie dla przyjezdnych o lewicowych poglądach budowane obok szkoły w Żabieńcu.
11-03-2024
~AAAAAAA:
PO CO REJESTROWAĆ JAKAKOLWIEK LISTĘ W GMINIE JAK OBECNY KANDYDAT JEST DOGADANY Z PO , LEWICĄ I TRZECIĄ DROGĄ.
11-03-2024
~jerzy:
To nie Lewica sieje zamęt w Gminie.Nie potraficie zarejestrować listy ani wyłonić kandydata na wójta to teraz zwalacie winę na Lewicę,wykręcając kota ogonem.
11-03-2024
~Rusiec.:
No i jest problem , na kogo ja mam głosować.
11-03-2024
~Lewaków pieniądze idą na kościoły.:
Lewaki będą głosować na Zwolińskiego , który wydaje gminne pieniądze, na wspieranie księży w gminie.
11-03-2024
~Do tak zwanej LEWICY , od siedmiu boleści.:
W grę wchodzą miliony.
11-03-2024
~Ech te sprawy.:
Oj bardzo dużo dał proboszczom.
10-03-2024
~Wyborco lewicowy hahahahahahaha biedny wyborco.:
Zapytaj wójta Zwolińskiego , ile wydał z gminnych pieniędzy, czyli waszych, na kościoły w gminie Nadarzyn, a wspomagał bardzo.
10-03-2024
~Marian:
Jest tylko jeden kandydat...
10-03-2024
~Kiki.:
A ponoć miał być kandydat z LEWICY i co zaniemógł, czy się dogadali, by po cichu wystawić jednego. Układ trwa.
10-03-2024
~Lewica w tej gminie ma 70% poparcia od lat.:
Ale spokojnie, ludzie, co wy chcecie od PISu. Przecież i tak byście na nich nie głosowali. Po co mieli wystawiać kandydata w tej lewacko-komunistycznej gminie. Kochacie Zwolińskiego, to go popierajcie , a jeżeli go nie kochacie, to zawsze macie możliwość w czasie wyborów, nie głosować na niego, a tym samym go nie wybrać. To chyba logiczne.  więcej
10-03-2024
~do helena :
Nadarzyńscy działacze PIS nie są głupi. Oni są bardzo głupi! Jak można odpowiedzialnością za własny brak inicjatywy, brak zaangażowania i kompletny brak zrozumienia dla problemów lokalnej społeczności obciążać wyborców?! To wy, działacze lokalni PIS jesteście w jakimś, wcale nie małym, stopniu odpowiedzialni nie tylko za to, że w Nadarzynie nic nie znaczy się, ale także za to, że straciliście władzę w Polsce. I dopóki tego nie zrozumiecie, dopóki się nie przeorganizujecie i nie otworzycie na potrzeby i problemy zwykłych ludzi, dopóty będziecie marginalizowani. Długa i ciężka droga przed wami!   więcej
10-03-2024
~do helena:
To znaczy że już krzykaczom rura mięknie.Miał być wysyp niezależnych kandydatów co to w tri miga mieli robić porządki.W gębie każdy mocny ale jak przyjdzie zadziałać to winę najlepiej zwalić na "głupich"wyborców.
10-03-2024
~helena:
po takich chamskich napaściach w poprzednich wyborach ludzie teraz sobie odpuszczaja,bo szkoda zdrowia i tych procesow,które sie ciagneły.Co ztego ,ze pisowcy wszystkie procesy wygrali,ale byli potem dalej nekani kontrolami,karami.dop€ki nie zmieni się elktorat to nie warto dla tych ludzi cokolwiek robicniech sie sami angażują---pozdrawiam  więcej
07-03-2024
~konkurs w gminie w księgowości:
Czyżby miała wygrać kolejna emerytka? Obstawiamy że tak.
07-03-2024
~SOLIDARNOSC:
KTO PAMIENTA CZASY JARUZELSKIEGO KCPZPR I SZANOWNO PANI DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ W NADARZYNIE NA UL SITARSKICH KTO BYL SLUGUSEM CZERWONYCH SZMAT KTO KAZAL SCIAGAC KRZYZE W SALACH LEKCYJNYCH A PO LATACH ZNOWU KTOS LIZE D...PE ZEBY DOSTAC SIE DO TABORETA HEHE AZ SIE ZYGAC CHCE   więcej
05-03-2024
~gdzie ta akcja wybory:
Odezwijcie się czy ktoś w ogóle chodził i zbierał podpisy w tej gminie. U nas cisza jak w grobie rodzinnym.
05-03-2024
~Do Wybór jest zawsze:
A radni z listy wójta to ew kogo wybiorą? No może jak nie wójta to koordynatora? Nie wiadomo co gorsze.
05-03-2024
~06-02-2024 ~do Nadarzyniak::
Dobre bardzo dobre.
05-03-2024
~Wybór jest zawsze.:
Przecież w czasie wyborów, można na niego nie głosować , można być przeciw. Zobaczymy co zrobią ludzie, czyli wyborcy.
05-03-2024
~Abc:
Wybory w zasadzie rozstrzygnięte. W prawie wszystkich okręgach tylko jedna lista. Nie podejrzewam aby w dodatkowym terminie (08.03) pojawiły się nowe kandydatury. Ew. kandydat na wójta z łapanki nie ma szans a nawet o takim nie słychać. Więc kolejne lata będziemy funkcjonować w układzie "samych swoich".  więcej
04-03-2024
~jerzy:
10 dni zostało do zgłoszenia kandydatur na wójta.Nie widać żadnych ruchów.
03-03-2024
~a terminy zgłaszania kandydatów tuż tuż:
Czy ktoś o tym w ogóle wie? Czy ktoś czyta ogłoszenia w sprawie wyborów samorządowych? Są na stronie gminy.
02-03-2024
~Umami:
Czy Wam mieszkańcom gminy N coś kiedyś pasowało albo ktoś pasował????
02-03-2024
~ Ukgulator:
~Potrzebujemy mądrego gospodarza dla naszej gminy.: hahaha. Wy nie umiecie wybierać
06-02-2024
~kandydat pilnie potrzebny:
To czemu jeszcze na rondzie u kowala nie wisi baner: kandydat pilnie poszukiwany ? Bo jakoś nie widać nikogo chętnego. No, nie widać w ogóle nikogo, tylko jakieś anonimowe żałosne utyskiwania. Za to jad się leje równo, ile razy zagląda się do tego rynsztoka. Tylu tu przez lata przewinęło się bohaterów , i gdzie oni teraz wszyscy są!   więcej
06-02-2024
~do Nadarzyniak:
Do kogo ta mowa? Do syna komunistycznego żołdaka? Przecież on chodzi na pasku u pijaka, a ten z kolei przyjmuje korzyści finansowe od mnietka. No, więc pytam się, jak syn komunistycznego żołdaka, który pełni rolę figuranta gminnego, ma zamknąć budę na Turystycznej? Jedyne, co te jełop zamyka, to własna gęba, wtedy gdy zaczyna mówić i wydawać mu polecenia jego bezpośredni przełożony funkcyjny, czyli pijak. Wtedy rzeczywiście zamyka się, słucha posłusznie i patrzy swojemu panu psim wzrokiem głęboko w oczy.  więcej
06-02-2024
~Nadarzyniak:
Wójcie!Nie bądź klaunem tego cyrku!!Zamykaj tą budę tak jak jest to wskazane w decyzji!!Wydział ochrony środowiska/gospodarka odpadami na pytanie w sprawie nie trzyma z nerwów ciśnienia!Weź chłopie,otrząśnij się z letargu!!
16-01-2024
~Rozalin.:
Na razie wybierzmy uczciwego wójta.
16-01-2024
~Qwerty:
To kiedy uprawomocni się prawomocne orzeczenie, do którego odwołać się już nie będzie można?
03-01-2024
~Szacun dla mądrych ludzi.:
22:11:35~hahahahahahahahahahha ale jajca.:Precz z tłustymi kotami z Motłochowa.
03-01-2024
~Potrzebujemy mądrego gospodarza dla naszej gminy.:
Zgadzam się z tą opinią, że sytuację w gminie Nadarzyn może uzdrowić tyko nowy kandydat na wójta, który jest bezpartyjny i niezależny.
03-01-2024
~Stefan z Nadarzyna.:
Mało zarabia żyje jak hrabia.
03-01-2024
~ej:
Tłusty kot.
03-01-2024
~Cuda zwolińskiego:
Wg oświadczenia majątkowego Zwoliński podczas urzędowania na stanowisku wójta wzbogacił się o mieszkanie w Warszawie ponad 90 mkw i wycenia je id kilku lat niezmiennie na 250 tys zł. To cud ekonomiczny.
03-01-2024
~hahahahahahahahahahha ale jajca.:
Precz z tłustymi kotami z Motłochowa.
03-01-2024
~nie, nie , nie .....:
Ta strona żyje i pokazuje złodziejstwo władzy w gminie Nadarzyn i pijaństwo władzy w gminie Nadarzyn. Tu nikt natrętnie nie bluzga.
03-01-2024
~do agresywnych :
Zniszczyliście tę stronę i dalej niszczycie pracę pana Majewskiego. Mieszkańcy nie chcą tu pisać przez wasze bluzgi.
03-01-2024
~tiaaaaaaaaaaaaaaaaa:
nie tylko tłustymi kotami i tłustymi kocicami z Młochowa. To co oni nawyprawiali jako osoby rządzące przez ostatnie kilkadziesiąt lat sprawując władzę w gminie to się w pale nie mieści. Zadłużyli gminę na około 100 a może już nawet 120 milionów. Skompromitowali nas mieszkańców, swoim złodziejstwem i pijaństwem.  więcej
03-01-2024
~Logo naszej gminy powinno brzmieć.:
Precz z tłustymi kotami z Młochowa.
03-01-2024
~Szkodnik Zwoliński.:
Zadłużył jeszcze bardziej naszą gminę a inwestycji jak na lekarstwo.
03-01-2024
~Wiewiórka:
Zwoliński to niszczyciel marzeń o spokojnym życiu. Kto miał z nim styczność ten wie o czym pisze. Skroorwiel.
03-01-2024
~Komorowska.:
U nas śmierdzi jak zwykle, a Zwoliński mieszka w Młochowie 7 kilometrów od smrodu.
03-01-2024
~Nadarzyn NSM.:
Kandydat niezależny i bezpartyjny to najlepsza opcja. Zwoliński to wielki problem dla naszej gminy i nas mieszkańców.
03-01-2024
~Stara Wieś ul. Brwinowska.:
W naszej wsi kompletnie brak jakichś większych inwestycji. Dziury w drogach, że ciężko je zliczyć, chodniki połamane i pozarywane. Jesteśmy tu jak na końcu świata.
03-01-2024
~Zwoliński się nie sprawdził:
Tylko bałagan w gminie.
03-01-2024
~Rusiec skandaliczne dzióry w drodze.:
Od firmy Wolwo do firmy Szenker same dzióry w asfaldzie a Zwolinski ma ponoć okulary a tego nie widzi.
03-01-2024
~Wolica ul. Urocza.:
Zwoliński to wielkie nieporozumienie. To PSLowski przedłużacz. To zmarnowane 5 lat. Jestem za kandydatem bezpartyjnym to dobry pomysł.
03-01-2024
~Wolica nie lubi Zwolińskiego.:
U nas totalny brak inwestycji w drogi , chodniki i kanalizację. To najgorszy wójt jakiego mieliśmy. Z niego żaden gospodarz. Wywalić go za wszelką cenę. No i jest z Młochowa, to go całkiem dyskwalifikuje.
03-01-2024
~Turystyczna .:
Jeżeli będzie niezależny, to zadba i o nasze problemy.
03-01-2024
~Koniecznie ktoś bezpartyjny z poza układu.:
Kandydat bezpartyjny i niezależny to jest najlepsza opcja dla gminy Nadarzyn. Teraz wójt Zwoliński to bliski sympatyk ludzi z PSLu , a jego zastępca jest z PO. Tak nie powinno być bo w gminie panuje wielki układ samych znajomych i brak prawdziwego gospodarza. Gmina jest zadłużona ponoć już na ponad 100 milionów.  więcej
03-01-2024
~Rusiec ulica Główna.:
Mówimy nie tłustym kotom z Motłochowa.
03-01-2024
~Nadarzyniak.:
Jestem za.
03-01-2024
~Popieram bezpartyjnego.:
To prawda bo tylko kandydat bezpartyjny jest w stanie zebrać większość by przegonić tłuste koty z Młochowa które się pasą na gminie chyba ze 30 lat.
03-01-2024
~Na wójta. :
Tu musi przyjść kandydat niezależny. Bezpartyjny ale gospodarz
03-01-2024
~do Xd:
Jak na grzeszyć, skoro to jełop skończony jest! Gospodarność i Zwapliński to jak diabeł i święcona woda. Czy jełop może być gospodarny? Proszę nie odpowiadać na tak zadane pytanie, gdyż jest to zwrot czysto retoryczny.
03-01-2024
~Xd:
Gospodarnością Zwoliński nie grzeszy.
03-01-2024
~Aneta:
U nas na Niezapominajki, gmina postawiła chyba z 10-metrowe latarnie (wysokie jak na S8), z żarówkami świecącymi na pomarańczowo-rudy kolor (zużywają najwięcej prądu). Gdyby postawili niskie 5-metrowe ledowe, to po 3 latach inwestycja by się zwróciła. Ale wolą płacić wyższe rachunki. Kto bogatemu zabroni. :)))   więcej
02-01-2024
~Wójt to pieniacz sądowy.:
Albo cię będzie ciągał po sądach.
02-01-2024
~Latarnie:
Jak zasłużysz to będziesz miał, a jak się wójtowi nie spodobasz to zobaczysz figę albo jeszcze coś gorszego, amerykańskiego z środkowym palcem do góry.
01-01-2024
~latarnie:
Kto wie jakie są plany budowy oświetlenia ulic gminnych na przyszły rok? Bo to, zdaje się, jakaś wiedza tajemna u wójta. Nie mówić ludziom gdzie, żeby inni nie poczuli się pominięci. Każdy głos się liczy.
01-01-2024
~Stara Wieś. :
Trzeba im dokładnie patrzeć na te łapska zakończone pazurami.
01-01-2024
~Tłuste koty.:
A jak mocno wszystko chapią.
31-12-2023
~Może przetrąćmy tą chorą nację.:
Wiecznie głodne tłuste koty z Młochowa, będą walczyć o jadło do końca.
31-12-2023
~Złoddziejstwo z Młochowa na niebywałą skalę:
No kuwa tak, kuwa tak, czajymy kuwa. Znamy tego złodzieja od lat. Nawet ten złodziej ma pomnik w gminie.
31-12-2023
~Stara Wieś ul. Pieczarkowa.:
Obojętnie kto , nawet cieć będzie lepszy, niż te tłuste zapasione koty z Młochowa , które w czasie swych haniebnych rządów, zadłużyły gminę na około 100 milionów.
31-12-2023
~Precz z tłustymi kotami z Młochowa.:
Świetne popieram ten wpis.
31-12-2023
~do Bossy:
Najwięcej zwolenników hetman ma w Motłochowie. Trudno się temu dziwić, bo to złodziejski matecznik, a jak wiadomo złodziej zawsze będzie wspierać przestępcę. Właściciel hetmana został wielokrotnie skazany prawomocnie za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem prawa, w tym sensie jest więc przestępcą-recydywistą. Swoją firmę od lat prowadzi nie tylko niezgodnie z prawem, ale także bez koniecznych pozwoleń administracyjnych. Ale mętom z Motłochowa to nie przeszkadza, gdyż ciągnie złodzieja do przestępcy. Straszenie Neapolem nie ma sensu, bo ludzie w Nadarzynie od dawna przyzwyczajeni są do układów mafijnych, których centrum decyzyjne mieści się w Motłochowie.  więcej
31-12-2023
~Bossy:
Czepiacie się Hetmana bo na boku swoje biznesiki kręcicie co niektórzy głównie developerska.Takie firmy muszą być bo byśmy Neapol mieli ciemnoto okoliczną.Hetman tu problemem nie jest tylko powtarzam czyjeś interesy i zbijanie kabony.To im ta firma przeszkadza!!!  więcej
29-12-2023
~Marian:
I zaraz minie 3 miesiące i nic...
20-12-2023
~do poprzednika:
Odpowiedź wywołanego A ja nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi??
20-12-2023
~do mnietka śmieciarza:
Mnietek, powiedz nam wszystkim proszę, gdzie płacisz podatki od działalności. Dlaczego nie płacisz ich do kasy w Nadarzynie? Ile milionów rocznie naszej gminie przechodzi w ten sposób koło nosa? Powiedz nam, proszę, który to urzędnik gminny pozwala na taką niegospodarność? Jak to jest możliwe, że nie mając wszystkich zgód administracyjnych dostajesz od wójta wielomilionowe kontrakty na odbiór śmieci w Nadarzynie? Czy nie uważasz, przyjacielu, że ta sprawa śmierdzi na odległość? A na koniec, tak dla porządku i byśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, powiedz nam, kolego, ile razy zostałeś skazany prawomocnymi wyrokami za prowadzenie działalności z pogwałceniem prawa?  więcej
11-12-2023
~hejt to pikuś:
Co tam hejtowanie, były gorsze rzeczy. Mogą o tym powiedzieć wszyscy którzy próbowali kandydować w tej gminie.
11-12-2023
~Lojale wujtowe.:
Obyś miał rację. Optymizm to nie wszystko. Ale kto zaryzykuje tak bardzo. Przecież zaraz go zhejtują.
10-12-2023
~Nadarzyniak.:
A ja wierzę, że w Nadarzynie znajdzie się choć jeden charakterny, co się nie boi Zwolińskiego i jego układu.
10-12-2023
~Aleks.:
Brak jest ludzi odważnych, z charakterem, którym Zwoliński zrobił kuku. Oni nigdy się nie ujawnią.
10-12-2023
~do ....10:35:54 ~Zw::
Ale jak tych ludzi informować. A naprawdę jest o czym.
10-12-2023
~Popieram mądrego.:
Tu ktoś dobrze napisał , żeby kandydat był z lewicy. To jest mądre. Ktoś taki mógłby zjednoczyć wszystkich przeciwników Zwolińskiego.
10-12-2023
~Zw:
Zwoliński to wyjątkowy pieniacz, nie tylko sądowy ; ale jeżeli chcemy zmiany to przede wszystkim należy mieszkańców odpowiednio informować bo Niewielu z nich zagląda tutaj na tą stronę
10-12-2023
~Stara Wieś. :
Jeżeli ludzie naprawdę chcą zmian w gminie to wystarczy Zwolińskiemu wystawić kontr kandydata.
10-12-2023
~Niebywałe.:
Ciągle biadolicie i non stop wybieracie to zło.
10-12-2023
~W gminie dzieje się źle.:
Wielu pracowników urzędu gminy, też ma dość tej chorej sytuacji.
09-12-2023
~Urszula.:
Zwoliński to zły człowiek.
09-12-2023
~Fatalny i zły wójt.:
Zwoliński to pieniacz sądowy. Za to że admin pokazuje jego małość i brak kompetencji, ciąga admina po sądach i z nim przegrywa. Marnuje na to gminne pieniądze czyli nasze.
09-12-2023
~Precz z nieudolny wójtem.:
Wspólny kandydat do akcji ........ anty Zwoliński
09-12-2023
~Panie pomóż nam.:
Raczysko trawi naszą gminę od wielu lat.
09-12-2023
~RACZYSKO :
Wojtek pochowany rodzina niebyla zainteresowana i nikogo w Nadarzynie nie poinformowali przykra sprawa a mial tylu kolegow
09-12-2023
~Komorowska.:
Ten kandydat z lewicy to bardzo dobry pomysł. Wokół takiego projektu, może zjednoczyć się wiele osób, które chcą uczciwości w naszej gminie i dobrego zarządzania.
09-12-2023
~jaki Wojtuś?:
09-12-2023
~Nadarzyniak.:
Obecny wójt już nieźle narozrabiał w gminie, czas go wypie.....ć z hukiem i cały ten Młochów.
09-12-2023
~raczysko :
Wojtus sie zabral na tamten swiat czy jest jakies info kiedy go benda chowac
09-12-2023
~Stefan z Nadarzyna.:
Jest też kandydat bezpartyjny.
08-12-2023
~do jerzy:
Nie denerwuj się, bo ci jeszcze żyłka pęknie. Rób to, co do tej pory, bo to ci najlepiej wychodzi. Po palcu, bez mydła i bardzo, bardzo głęboko. A dyskurs w przestrzeni publicznej pozostaw innym, bo się do tego, zuchu jeden, nie nadajesz.
08-12-2023
~jerzy:
Ćwoku,jak jesteś taki mądry to wystartuj w wyborach.Mordę drzeć potrafisz przy klawiaturze a nawet swojego imienia wstydzisz się podać.Takich doradców jak ty jest pełno ale jak przychodzi co do czego to się nie wychylą i tylko pieprzną jak chory w kubeł.   więcej
08-12-2023
~?:
Trzeba zapewnić mieszkańcom dostęp do informacji. Żyją tylko fb wójta, to zagłosują zgodnie z reklamą. Ciężka praca przez ew kontrkandydatem.
08-12-2023
~?:
Trzeba zapewnić mieszkańcom dostęp do informacji. Żyją tylko fb wójta, to zagłosują zgodnie z reklamą. Ciężka praca przez ew kontrkandydatem.
08-12-2023
~Ania.:
Bezstronny ma rację.
08-12-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Znowu zabrałeś głos i znowu w tym samym tonie. Że też ci się, zuchu jeden, nie znudzi tak wchodzić wójtowi po palcu, bez mydła w cztery litery. Jakie to niesmaczne!
08-12-2023
~Bezstronny.:
Kandydat z lewicy ma duże szanse, bo może powalczyć o elektorat PISu, żeby pozbyć się Zwolińskiego.
08-12-2023
~Tylko kandydat LEWICY ma szansę na wygraną.:
Tu chodzi o mądre zarzadzanie gminą i pozbycie się nieudacznika i ludzi z Młochowa. Ten układ trzeba wywalić. Nie można na Hetmanie robić całej narracji.
08-12-2023
~jerzy:
A ja twierdzę że ani Hetmana nikt nie będzie w stanie usunąć ani wygrać ze Zwolińskim.Dlatego ze trudno będzie znaleźć kandydata który obieca wyprowadzkę Hetmana bo nie będzie chciał się narazić wyborcom.Całkiem możliwy jest scenariusz że jedynym kandydatem będzie Zwoliński.Ale jeżeli się taki zuch trafi to życzę mu powodzenia.  więcej
08-12-2023
~ Do...16:45:52 ~Młody.::
Masz rację, pokazać ich szwindle i dać alternatywę. Wójt z lewicy to strzał w dziesiątkę.
08-12-2023
~tiaaaaaaaaaaaaa:
08-12-2023
~Ha ha ha dobre i sprawiedliwe.:
14:22:11~Warto było czekać......:Jaki piękny dziś dzień, jaki cudowny, sprawiedliwy, to najsprawiedliwszy dzień .
08-12-2023
~Młody.:
Potrzeba dobrej reklamy w mediach społecznościowych i pokazania wszystkich szwindli obecnego układu z Młochowa.
08-12-2023
~Spoko, bądźmy zwarci.:
Najskuteczniej wyleczyłby tych szkodników kandydat z LEWICY.
08-12-2023
~Wolica las.:
Nadarzyn taki nieporadny, he he he że go ciągle ogrywają.
08-12-2023
~Stara Wieś. :
Hetman to wizytówka rządzących gminą z Młochowa. Wywalmy ich w nadchodzących wyborach.
08-12-2023
~Naszrekordzista miał troche mniej.:
Podczas badania stanu trzeźwości 33-latka, który doprowadził do stłuczki na moście w pow. węgrowskim (woj. mazowieckie), zabrakło skali w policyjnym alkomacie. Urządzenie wykazało... ponad 4 prom. alkoholu w organizmie kierowcy. Grozi mu do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe.az | Niezalezna.PLChcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.albicla Badanie alkomatemPolicja Polska - policja.plJak poinformował w piątek oficer prasowy węgrowskiej policji st. sierż. Rafał Bałdyga, w czwartek miejscowi policjanci dostali zgłoszenie dotyczące kolizji w Węgrowie."33-letni kierujący peugeotem na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego najechał na bariery ochronne na moście, uszkadzając je"– przekazał Bałdyga.Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca pow. węgrowskiego. Wynik był dla nich zaskoczeniem. "Policyjny alkomat wykazał ponad 4 prom. alkoholu w organizmie kierowcy" - przekazał rzecznik.Ten pijany kierowca mógł skończyć o wiele gorzej...ZOBACZ PODOBNE:Pijany kierowca rozbił auto o drzewo. Gdy dmuchnął w alkomat... zabrakło skaliDokładne ustalenie trzeźwości mężczyzny nie było możliwe, bo zabrakło skali w policyjnym alkomacie. Od 33-latka została pobrana krew do dalszych badań. Kierujący z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za prowadzenie samochodu po pijanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  więcej
08-12-2023
~osiedle:
całe szczęście że jest kandydat z lewicy na stanowisko wójta i jest on z Nadarzyna.
08-12-2023
~Amelia.:
Hetman powinien sam się zwinąć.
08-12-2023
~Warto było czekać......:
Jaki piękny dziś dzień, jaki cudowny, sprawiedliwy, to najsprawiedliwszy dzień .
08-12-2023
~Najedzony głodnego nie zrozumie.:
Wójt i cała jego reszta wspomagaczy jest z Młochowa. Mieszkają daleko od śmieciowiska. Im nie śmierdzi, a nadarzyniaków mają za nic. Nadarzyniaku na wiosnę wybory, nie wybierajcie wójta z Młochowa. Czas z tym skończyć.
08-12-2023
~Szokująca sprawa.:
Mnietek do wywalenia, a wójt go wspiera. Co to za układ.
19-11-2023
~Xd:
Władza gminna nie wspier swoich mieszkańców. Działa na ich szkodę za pieniądze podatników.
18-11-2023
~Nie ten adres:
To pytanie zadaj na fb wójtowi. To in dba o gminę. Tu To same przygłupy co szukają dziury w całym.
18-11-2023
~Pytanie:
To kiedy wstrzymanie działalności w nadarzynie? Czy może wcześniej przeniesione zostanie do chmury?
13-10-2023
~Polacy to brzmi dumnie:
Przede wszystkim grzybnia. W młochowie park im grzyba a w Nadarzynie i starej wsi wysypisko śmieci im grzyba bu ha ha frajerzy a i nie bierzcie referendum do ręki to przyjdą islamiści i was wyru..ją jak kozę.
13-10-2023
~Do niżej:
I będzie hoojnia z G rzybnią.
13-10-2023
~Hetman w starej wsi:
Wy ze starej wsi, nie podnircajcue się tak śmieciowiskiem w Nadarzynie. Na ul.tarniny hetman ma działkę i halę, jak będziecie grzeczni to się tam przeprowadzi a w nagrodę obniży wam za wywóz śmieci o 1zł. Głosujcie w najbliższych wyborach na PO PSL oni spełniają marzenia.  więcej
13-10-2023
~Do brawo róbcie tak dalej:
Człowieku to nie PiS ludzi obraża to wasza opozycja partie tuskowe pslowdkie pieskie jak ryczą, krzyczą, plują na innych, pokazują niestosowne gesty,PiS daje kasę na inwestycje dla gminy ale włodarze ci tego nie zdradzą bo po co tylko sobie przypiszą zasługi za pisowską kasę,a tobie tak głowę zamydlili że im we wszystko uwierzysz,szkoda mi ciebie człeku że już nie masz własnego zdania tylko powielasz te ich kłamstwa   więcej
13-10-2023
~Polak:
Właśnie leciał spod wyborczy opozycji aby nie brać karty do referendum.jsk robią ludziom wodę z mózgu BRAĆ kart to my Polacy mamy głos czy chcemy aby Niemcy narzucali nam muzułmanów do kraju i to my mamy głos czy chcemy aby ponownie podnieść nam wiek emerytalny tak czy nie.krajem polskim mają rządzić Polacy nie Niemcy   więcej
13-10-2023
~Haha:
Ale się uśmiałam przeciwniczką obecnego rządu zapytana dlaczego go nie lubi dlaczego tak krzyczy hmm odpowiedziała dlatego bo dał jej 14 emeryturę dziennikarz a to źle. 13 i 14 to Pani nie pasuje ona nieniehm dziwne dlaczego? zapytana bo rząd ja nie zapytał czy ona chce te dodatkowe pieniądze i dlatego ich nienawidzi.Ludzie powiedzcie czy zwolennicy opozycji to mają coś z głową? Dają im kasę a ci ich za to by ukrzyżowali Wystarczyło nie brać tych pieniędzy 13 czy 14 czy 500+ proste jak budowa cepa,no chyba że zwolennicy opozycji nie wiedzą co to cep  więcej
13-10-2023
~Lol:
Oglądacie Reset na jedynce to obejrzyjcie
13-10-2023
~Ol:
Nie ważne na kogo głosujesz,ale ważne abyś zagłosował w referendum.no chyba że chcesz aby Niemcy wsadzili nam emigrantów bo sami już ich nie kontrolują.Kobiety boją się same wychodzić z domu,idąc do sklepu są napastowane,we Francji jeszcze gorzej w biały dzień wyrywają im torebki,przy tym bijąc.Maja swoje dzielnice gdzie nawet policja nie może wejść,a co się dzieje na włoskiej wyspie czy w Szwecji.tego chcecie u nas?Nie biorąc karty zgadzasz się na przyjęcie muzułmanów do Polski  więcej
13-10-2023
~Brakuje w straży prawdziwego gospodarza. Potrzeba tam generalnej zmiany.:
14:58:46~A strażacy kazali zdjąć.:Na tym zardzewiałym, dziurawym i zaniedbanym przez strażaków płocie....
13-10-2023
~Podłość ochydna.:
Mogli odmówić tych pieniędzy.
13-10-2023
~A strażacy kazali zdjąć.:
Na tym zardzewiałym, dziurawym i zaniedbanym przez strażaków płocie, ktoś powiesił baner z kandydatem Pruszyńskim z PIS.
13-10-2023
~hahahahahahahahahahahahahahaha:
Park imienia złodzieja.
13-10-2023
~Do tego pikniku PIS dołożył strażakom okolo 35 tysiecy złotych.:
29 lipcaw godz. 15:00 - 00:00 zapraszamy na II Piknik u Strażaków w Młochowie.Serdecznie chcielibyśmy wszystkich zaprosić na II Piknik u Strażaków organizowany wspólnie z Gmina Nadarzyn, tym razem w Parku im. Janusza Grzyba w Młochowie.Start imprezy 29.07.2023 o godzinie 15:00.W programie:- Strażackie Dmuchańce- Sprzęt Strażacki- Ogródek Gastronomiczny- Piana Party- Namiot Dymowy- symulator Dachowania- Strzelnica od Team Chrobry II- Zabawa wodą- Wata Cukrowa- Tor przeszkód Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- Koło Gospodyń Wiejskich Młochowianki- Lokalni WystawcyOraz wiele innych atrakcji umilających sobotnie lipcowe popołudnie.29.07.2023 od godziny 20:30 - 24:00DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI!Która poprowadzi dla was DJZachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu!Spędźmy wspólnie Sobotę!Do Zobaczenia!  więcej
13-10-2023
~do poniżej:
widać przewiesili bo ich koordynator opierniczył czy tak ?
13-10-2023
~do Adam :
idę do ośrodka i patrzę a tam na końcu płotu u straży wisi plakat psi jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia
13-10-2023
~No cóż:
A jednak zdjęli po cichu. Jeszcze nawet wydzwaniali do PIS żeby ktoś z PISu zdjął ale nikt nie chciał.
13-10-2023
~do poniżej:
Podobno nieoficjalnie mówią ,że zagłosują za pisem ,ale tak na ucho bo boją się otwarcie mówić bo gmina to PO-PSLale za kotarą to głos na PiS bo dzięki niemu maja nowoczesne wozy i kasę którą daje rząd ,a nie gmina
13-10-2023
~Adam:
Jak to.
13-10-2023
~do poniżej:
no jak kilka razy byłem tam i wisiał ,zdjąć nie mogli bo to karalne a podobno kasę od pisu jak pis dawał to brali nie odmawiali czy nie?
13-10-2023
~Przecież PIS ich finansuje.:
Jak to nie lubią PIS.
13-10-2023
~krótko wisiał:
ale zaraz zdjeli bo oni nie lubią pisu.
13-10-2023
~czytelnik :
A co to się stało ,że strażacy z Młochowa powiesili na swoim płocie baner PiS-u ,słuchy chodzą ,że Młochów przechyla szalę na stronę pisu
13-10-2023
~mieszkaniec:
Firma która nie posiada odpowiednich pozwoleń nie powinna brać udziału w przetargach ,a jeżeli bierze a władze gminy jej ofertę przyjmują a wiedzą ,że nie posiada odpowiednich pozwoleń to te władze działają na szkodę gminy i publicznych pieniędzy
13-10-2023
~ ech-09:37:24 ~mieszkaniec Nadarzyna::
Ciekawe info o tej radnej złodziejce.
13-10-2023
~Zaniedbany i brudny idealny dla tych spraw.:
Ta miejscowość wygląda jak ruina, dlatego śmieciowisko w Nadarzynie to normalka i rzeczywiście to idealne miejsce na śmieci. Nie dziwię się że Hetman tu działa. Moim zdaniem wójt Zwoliński dobrze robi, że pozwala się Hetmanowi rozrastać. Więcej śmieci w Nadarzynie to większy porządek w pozostałych miejscowościach.  więcej
13-10-2023
~Stara Wieś. :
Rynek nadarzyński to prawie wszystkie stare ruiny i smród.
13-10-2023
~Młochów do 09:37:24 ~mieszkaniec Nadarzyna::
Dobrze wam tak, a u nas nie śmierdzi. HA HA HA wyprowadźcie się wszyscy.
13-10-2023
~do....09:37:24 ~mieszkaniec Nadarzyna::
Cyt. "Skoro pozwalacie na to, aby radnymi z Nadarzyna byli złodzieje (radna, która kradnie dezodoranty w supermarkecie i inny radny, który kradnie kwiatki z okolicznego baru)" wyjątkowe świnie, a wójt Zwoliński który nie płacił za wszystkie media i ukrywa to ze swoją kumpelką która schowała dokumentacje tego procederu. Macie co chcieliście w tej gminie złodziejstwo przez władze gminy od około 30 lat.  więcej
13-10-2023
~mieszkaniec Nadarzyna:
Z żalem, bo jako długoletni mieszkaniec Nadarzyna, muszę stwierdzić, że Nadarzyniacy zachowują się jak nie przymierzając dziewczyna, która najpierw puszczała się z całą męska częścią wsi, a później się dziwi, że nikt jej nie szanuje i nie zabiega o względy. Skąd to oburzenie na to, że ludzie stwierdzają ewidentną prawdę, że Nadarzyn został zamieniony w śmieciowisko, że miejscowość jest przesiąknięta odorem rozkładających się odpadów, a najczęstszym widokiem na rondzie przy kościele są ociekające smrodem śmieciarki hetmana? Drodzy mieszkańcy Nadarzyna przez lata 'puszczaliście się' na prawo i lewo, nie reagując i nie protestując, gdy wam sitwa z Młochowa instalowała pod nosem śmieciowisko, do którego zwożone są śmieci z połowy województwa, to dlaczego teraz dziwicie się, że ludzie z Kajetan, Wolicy czy Rozalina traktują was jak wiejskiego wycierucha? Skoro przez ponad 20 lat nie byliście w stanie doprowadzić do sytuacji, aby wójtem gminy została osoba z Nadarzyna, to dlaczego teraz macie pretensje, że syf przyjeżdża do Nadarzyna a nie np. do Młochowa? Skoro pozwalacie na to, aby radnymi z Nadarzyna byli złodzieje (radna, która kradnie dezodoranty w supermarkecie i inny radny, który kradnie kwiatki z okolicznego baru), to skąd to oburzenie, że nikt się z nami, mieszkańcami Nadarzyna, nie liczy i że staliśmy się pośmiewiskiem okolicznych miejscowości? Trzeba było, gdy był na to czas reagować i 'nie puszczać się' jak byle dziewka z byle kim?   więcej
12-10-2023
~Stara Wieś ul. Brwinowska.:
Nie denerwuj się, przecież ciężarówki ze śmieciami do was jeżdżą, nie do nas, ha ha ha.
12-10-2023
~Do chamów.:
A co to za dyskusje , Nadarzyn to nie wysypisko.
12-10-2023
~Młochów blok.:
Brawo nasz wójcie, nasze śmieci też do Nadarzyna, niech w jednym miejscu śmierdzi.
12-10-2023
~Stary mieszkaniec Ruśca.:
Pamiętam oszuście, to nie radny i sołtys to zlikwidowali, tylko pewien człowiek z Nadarzyna, który ma na Ruścu brata i koło jego brata miał być śmietnik. To on zagrodził wjazd na śmietnik ty fajfusie i wszystko się skończyło
12-10-2023
~pamiętacie?:
W Ruścu też było kiedyś śmieciowisko. Dzięki radnemu i sołtysowi którzy wtedy działali zostało zlikwidowane. Teraz tu są domy mieszkalne i czyste powietrze. Tylko że bez stuletnich dębów. Tych naprawdę szkoda. Prawda, obrońcy środowiska?
12-10-2023
~Bezstronny. W tym roku zamieszkaliśmy.:
Brudna i zaniedbana gmina. Fatalny gospodarz.
12-10-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn. Rodzic.:
Śmieci to gwarantowane alergie u naszych dzieci.
12-10-2023
~Druga kadencja murowana.:
Będziemy głosować na wójta Zwolińskiego, bo tylko on jest gwarantem, że śmieciowisko będzie w Nadarzynie i tylko w Nadarzynie będzie się rozrastać, dzięki jego pozwoleniom które już wydał.
12-10-2023
~hahahahahahaha na maxa zaśmiecić i zasmrodzić.:
No nie nie. Nie zaorać, a zaśmiecić, tak do końca. Zdechłe szczury już widać na chodnikach.
12-10-2023
~Wójt ma rację.:
Zaorać Nadarzyn.
12-10-2023
~Jurek.:
Masz racje Mieciu, kawał chłopa lecz jałopa.
12-10-2023
~Mietek z Rozalina:
Nie lubię i nie poważam tego wójta, ale za to, że trzyma śmieci z daleka od Rozalina należą mu się podziękowania! Niech żyje wójt Zwoliński, niech żyje i w dalszym ciągu dba o to, żeby tony śmieci trafiały do Nadarzyna, a nie na przykład do Rozalina. Wójt - jełop, ale czasem i jełop da się wykorzystać!  więcej
12-10-2023
~Młochów.:
My jesteśmy z dala od Hetmana i na pewno tak pozostanie, bo wójt jest od nas. Niech żyje wójt Zwoliński i niech wygra następną kadencję. Śmieci to nie jest nasz problem , niech się martwią ci co je mają.
12-10-2023
~Stefan z Nadarzyna.:
A my wójta w Nadarzynie nie lubimy.
12-10-2023
~Ulica Pieczarkowa.:
W sumie to bardzo dobrze, że wójt gminy Zwoliński, współdziała z Hetmanem na centrum Nadarzyna. Całe to zwożone gówno, mi nie śmierdzi. Ciężarówki i tiry ze śmieciami, też koło mnie nie jadą. Mieszkam w Starej Wsi. Mi pasuje.
12-10-2023
~Kazik DO....10:24:34 ~do Kazik::
Ja od lat mieszkam na Ruścu. Mnie ta władza nie przeszkadza. To dobrze że śmietnik jest w Nadarzynie a nie u nas. Niech ta władza, dalej jest, jak jest, nawet następne 20 lat. Lepiej niech srają w Nadarzyn i na takich jak ty, niż na nasz Rusiec. Kur.a następny od empatji.  więcej
12-10-2023
~do Kazik:
Dzięki Kazik! Widzimy, że ty i tobie podobni dobrzy życzycie ludziom w Nadarzynie. Trudno się dziwić, że od ponad 20 lat rządzi w naszej gminie obecna kilka, bo jeśli alternatywa ma wyglądać tak, jak pięknie nam to zaprezentowałeś, to szanse na pozytywną zmianę są iluzoryczne.  więcej
11-10-2023
~Kazik.:
Niech ich zaje... po uszy.
11-10-2023
~tak jest:
Zmarnowana szansa to było referendum. Na nic nie zasługuje Nadarzyn. Najwyżej na tony śmieci i odpadów medycznych i niebezpiecznych.
11-10-2023
~Kajetany południowe. :
Ja wam życzę żeby Hetman zwozil do Nadarzyna tysiące to śmieci I pewnie zapytacie dlaczego tego wam życzę . Dlatego że mam dużo zrozumienia i empatii. Zasługujecie jak najbardziej na dużą ilość śmieci. W śmieciach zawsze można coś znaleźć.
10-10-2023
~Stara Wieś. :
Nadarzyńska władza złożona od lat z PSL i PO, systematycznie daje pozwolenia na rozbudowę Hetmana, a 70 % społeczności głosuje na nich. Dlaczego w takim razie macie pretensje do PIS. O co wam chodzi przecież głosujecie na PSL , PO i LEWICĘ. Szukacie empatii i zrozumienia. Gdzie tego szukacie no gdzie. Szukajcie głupcy we własnych szeregach.  więcej
10-10-2023
~do 18:41:06:
Brawo! Róbcie tak dalej, obrażajcie ludzi. Zamiast pomocy - pogarda. Zamiast normalnego języka - rynsztok. Zamiast empatii i próby zrozumienia - wyzwiska i złorzeczenie. Brawo nadarzyński aktyw PIS!
10-10-2023
~17:28:06 ~do helena::
Tobie by dupę miodem wysmarował, a ty i tak byś ugryzł. He he he troszczyć się o was. Wam trzeba rozbudować śmieciowisko na całą gminę i skierować tu ruch tysięcy śmieciarek dziennie, dopiero wtedy głupcu zrozumiesz że jest coś nie tak, ale wtedy już będzie za późno. Wam trzeba tylko doje..ać.  więcej
10-10-2023
~do helena:
Gdybyście wy, działacze PIS, byli bardziej aktywni i działali na rzecz lokalnej społeczności, troszczyli się o ludzi i próbowali pomagać w rozwiązywaniu naszych problemów, to może nie byłoby takiego zrywania plakatów. Może ktoś stanąłby w waszej obronie i nie pozwalał na to, co dzieje się w stosunku do waszych kandydatów. A tak jesteście sami, bo ludzie nie traktują was jak swoich, tylko jak obcych. Tak zapracowaliście sobie na to, co macie. Módlcie się teraz do Pana Boga, żeby jakimś cudem pomógł wam pozostać przy władzy, bo w przeciwnym wypadku część z was potrąci pracę, a niektórzy, gdy wygra Tusk poniosą poważniejsze konsekwencje. Brawo, róbcie tak dalej!  więcej
10-10-2023
~helena:
wyobrazcie sobie co bedzie sie działo za pare miesięcy jak będą wybory do samorządow.Mieliśmy juz tych ludzi zachowania w poprzedniej kadencji.dopiero zwolennicy Pisu powygrywali wszystkie sprawy przeciwko obecnie zadzacym,ale bedzie jeszcze gorzej.AAA zapomnialam dodać,ze te sprawy gmina prowadzila za nasze pieniadze przeciwko naszym mieszkancom,,,,fajnie,co?  więcej
10-10-2023
~Frajerstwo i obsrańce w gminie Nadarzyn zrywaja plakaty a pijak się cieszy z wydanego rozkazu.:
Bojówki wuja, złożone z młodych sportowców, pacyfikują w nocy wszystkie plakaty PIS, a szczególnie Zdzisława Sipiery, który przekazał gminie Nadarzyn 5 milionów dofinansowania na gminne inwestycje.
09-10-2023
~Sportowcy.:
W gminie tego nieudacznika Zwolińskie zrywają plakaty PIS a obok wiszące PO nie zrywają nawet nie zamazują farbą.
09-10-2023
~pomazane twarze, dorysowane wszystkim wąsy i okulary:
09-10-2023
~Taki wójt taka gmina:
Przykład zachowania w gminie idzie z góry czyli władz gminnych. Skoro nie reaguje to znaczy że akceptuję wandalizm.
08-10-2023
~JakI wójt:
Takie niszczenie plakatów wyborczych innych niż wójt jest zwolennikiem. Wandalizm na całego i pewnie nikt nie widział.
08-10-2023
~Kibic z rynku.:
Precz z Tuskiem i ciapatymi. Precz z władzami gminy, które są za Tuskiem.
07-10-2023
~Naprawdę.:
Słaby ten rynek w wymowie i piśmie.
07-10-2023
~Rynek nr nie powiem, bo mnie dojadą.:
My też nie lubimy niekompetentego wójta, który w zasadzie jest, totalny leniem i maxymalnym deletantem.
06-10-2023
~Brudna i źle zarządzana gmina Nadarzyn. Dług prawie 100 milionów.:
Widać że się nie sprawdził i na dodatek działa na korzyść Hetmana.
06-10-2023
~Rozalin.:
Wcale sie nie dziwię bo typowy dyletant.
06-10-2023
~Jacek.:
Wiele osób narzeka na obecnego wójta, nawet w urzędzie.
06-10-2023
~Błońska.:
Tylko z Nadarzyna, dosyć już przyjezdnych, co Nadarzyn mają w dupie.
05-10-2023
~Do...16:11:08 ~Do tych co piszą że chcą tanio.::
Masz rację wójt musi być z Nadarzyna i wtedy zlikwiduje śmieciowisko. Precz z młochowskimi wójtami ich młochowskimi urzędnikami. Im Młochowie nie śmierdzi i nadarzyniaków mają gdzieś. Już chyba ze 30 lat żądzą i szkodzą gminie. Czas ich wywalić na śmietnik historii.   więcej
05-10-2023
~do mnietka smieciarza:
Mnietek, powiedz no nam, kolego, gdzie przez te wszystkie lata, w trakcie których prowadzisz śmieciowisko przy Turystycznej płaciłeś podatki od zysków z działalności? Ile tego było, kilkadziesiąt milionów złotych? I dlaczego nie zapłaciłeś tych pieniędzy w Nadarzynie? A na koniec ujawnij nam, który z nadarzynskich urzędników wydał na to zgodę?  więcej
05-10-2023
~Do tych co piszą że chcą tanio.:
My Nadarzyniacy nie chcemy śmieciowiska w naszej miejscowości, jeżeli chcecie mieć Hetmana, to weźcie go sobie do Młochowa, Ruśca lub Starej Wsi. Zobaczymy co wtedy powiecie. Dlatego już pisałem wcześniej nowy wójt musi być z Nadarzyna by o nas dbał.
05-10-2023
~do wtajemniczony:
no i nareszcie. Czekaliśmy że się skończy wcześniej czy później. Ile można niszczyć polską firmę. w końcu pomagajmy naszym, a nie wszędzie jakieś interesy i układy. Hetman jaki jest, ale jest nasz
05-10-2023
~coś o mnietku:
a my wierzymy że załatwi. Bo wolimy tanio niż drogo.I nie wiemy kogo nam tutaj kubusie chcecie wcisnąć. Ktoś się podobno dowiadywał. A czemu my wszyscy mamy ponosić konsekwencje, że komuś nadepnął na odcisk, albo ktoś tak z zazdrości, albo zwyczajnie ktoś tu kogoś nie lubi. Bo tak to niestety wygląda i nie tylko z tego wpisu   więcej
05-10-2023
~Wtajemniczony.:
Nic nie załatwi, układ się skończył.
05-10-2023
~do mnietka śmieciarza:
Mnietek, jak to możliwe, że od 10 lat (!) nie jesteś w stanie uzyskać pozwolenia zintegrowanego? Przecież to podstawa i konieczność przy tego typu działalności. Skoro jest tak dobrze i wszystko ok, to dlaczego brakuje najważniejszego z pozwoleń? Czy 10 lat to nie jest wystarczająco długi okres, aby dopełnić wszystkich koniecznych formalności? Coś mi się zdaje, kolego, że już tego pozwolenia sobie nie załatwisz.  więcej
05-10-2023
~makabra:
to ciekawe centrum tu mamy za cmentarzem, z oczyszczalnią ścieków, garbarnią i jakoś tutaj dużo więcej nie widzę . A i jeszcze las, który chyba właśnie komuś przeszkadza
05-10-2023
~Drogi dziurawe i szambo z oczyszczalni leja do rowów i rzek.:
Tak jest, do wymiany i pod sąd, za około 100 milionów długu, jakiego narobili przez lata.
05-10-2023
~Nadarzyńska władza do wymiany.:
PSL i PO to wizytówka ŚMIECIOWISKA w Nadarzynie, które to za ich przyzwoleniem działa do dziś.
05-10-2023
~DO..12:13:24 ~do szok, szok, makabra::
Ja nie nie nie nie,,,, nie mówię o tirach na obwodnicy, ja mówię o setkach tirów śmigających po ulicach Nadarzyna , które jadą do śmieciowiska, które jest w centrum Nadarzyna, które to tiry łamią nasze i tak kiepskie drogi. To prawda ze za ta sytuację są winne władze gminy które wywodzą się z PSL i PO.  więcej
05-10-2023
~Syf, smród i toksyczne niewidzialne areozole.:
Nie pie.....cie głupot bo nawet dzieci z przedszkola wiedzą, że śmieciowisko jest w centrum Nadarzyn i prawdą też jest, że to PSL i PO są odpowiedzialne za ten bajzel.
05-10-2023
~szok i makabra:
na miejscu właściciela hetmana zrobiłbym za to sprawę o pomówienia. I nagle, że niby sanepid coś wykrywał? Za to na fb Nadarzyna był artykuł, że pracownicy pracujący po 15 lat i więcej w hetmanie dostali wyróżnienia. nie udawaj że nie czytałeś. To gdzie te choroby? No i wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, gdzie jest sortownia i jaki to środek miejscowości :) firma niedawno obchodziła 20 lat na rynku, co też piszą na fb i w gazetkach co je rozdawali po wsiach. jest też data rejestracji w google, naprawdę masz ludzi za baranów? 10 lat temu pamiętam protesty na rondzie, że od Hetmana plaga szczurów, dzików i rude dzieci się rodziły ! jak widać wszystko to prawda taka jak te twoje rewelacje. Rozumiem że ci przeszkadza bo pewnie gdzieś mieszkasz obok, ale takie życie brachu. A tu za hetmanem jest większość bo mamy taniej i co z tym zrobisz   więcej
05-10-2023
~do szok, szok, makabra:
Hetman ma śmieciowisko nie przy obwodnicy, ale na ulicy Turystycznej w centrum gminy Nadarzyn. Dojazd do tego syfu jest możliwy tylko i wyłącznie przez środek Nadarzyna, tj. przez rondo, około kościoła, a następnie wąskimi uliczkami przy szkole podstawowej, w pobliżu ośrodka zdrowia. Te śmieci zwożone z połowy województwa wjeżdżają bezpośrednio pomiędzy domy mieszkalne, najbliższy dom znajduje się w linii prostej od sortowni o ok 100 metrów! Ludzie pracujący w hetmanie przy liniach sortowni Zych może i są badania, ale nikt nie wie jaka jest fluktuacja tych pracowników i ilu z nich już w tym syfie nie pracuje ze względu na uszczerbek na zdrowiu o niezdolność do dalszej pracy. Były przypadki, że konieczne były przyjazdy karetek pogotowia ze względu na przypadki omdleń i zasłabnięć. Dodatkowo, na terenie sortowni kilkakrotnie interweniował Sanepid, a na właściciela zostały nałożone kary przez inspektorów kontrolujących warunki pracy. Kłamstwem i to kłamstwem bezczelnym, bo obliczonym na niewiedzę jest stwierdzenie, że w sortowni Pracują ludzie od 20 lat. Nie jest to możliwe z tej prostej przyczyny, że ten syf działa od 2023 r., a więc lat 10. A poza wszystkim, gdyby z hetmanem wszystko było w porządku, jego właściciel już dawno uzyskałby pozwolenie zintegrowane. Tymczasem, pomimo wysiłków i prób te starania iod 20 lat kończą się niepowodzeniem. Czy to przypadek? Nie, odmowa udzielenia pozwolenia oparta jest na twardych podstawach. Wszystko w temacie.   więcej
05-10-2023
~szok, szok, makabra:
przecież hetman jest przy obwodnicy, to gdzie ci te tiry mkną przez miasto kubusiu? Pomyliłeś miasta ?
05-10-2023
~do idiotów:
Panie (lub pani) co tak piszesz. Wiesz dobrze, że bredzisz. Ludzie w Hetmanie pracują po 20 lat i są regularnie badani. Pracują bezpośrednio przy śmieciach i nie maja alergii, a tobie wiatr przenosi zarazę na kilometry. Zrozum, że to tylko w twojej głowie. I próbujesz zainteresować tym wszystkich. Ludzie mieszkali i mieszkają koło hałdy wysypiska w Pruszkowie, gdzie przez dziesiątki lat trafiało wszystko. A tu śmieci z naszych koszy i nagle wielkie zagrożenie. Z czego niby? A spalanie plastiku to prawdziwe zagrożenie, to z tego Polska jest w czołówce przedwczesnych zgonów na nowotwory, astmy, które się uwalniają podczas procesów spalania w zbyt niskiej temperaturze. Tego w końcu uczą teraz nawet dzieci w szkole. I tym się komisje ochrony środowiska powinny zajmować, bo od smrodu (nawet gdyby tak było) nikt nie umarł, a od tej chemii zawieszonej w powietrzu, który wdychamy gdy sąsiedzi nam spalają różne g... i to jest prawdziwe zagrożenie   więcej
05-10-2023
~szok szok szok, tragedia.:
Potężne tiry ze śmieciami mknące po Nadarzynie to normalka. To rządy PSL I PO w gminie Nadarzyn od kilkudziesieciu lat. Tu nic sie nie zmienia jedynie gmina schodzi na psy.
05-10-2023
~hahahahahahaha sprawa nie sprawa.:
Dobrze wam tak niech was trują. Macie swojego Zwolińskiego , macie swój wybór pesolosko platformerski.
04-10-2023
~do Błońska Maciejki :
Piszesz, że od miesiąca ktoś spala plastiki. To ci przeszkadza i próbujesz reagować. I słusznie. Ale dlaczego nie podnosisz alarmu na to, że od 10 lat wdychyasz ty i twoja rodzina syf, którego emitentem jest hetman. Zdajesz sobie sprawę, że to są substancje nawet groźniejsze i bardziej zabójcze dla zdrowia i życia ludzkiego? Czy rozumiesz, że wdychyasz ten syf od dekady (!) nawet sobie tego nie uświadamiając? Dlaczego jesteś bierny/a wtedy, gdy inni walczą, aby położyć kres śmieciowisku w Nadarzynie także dla takich ludzi jak ty? Sugerujesz, żeby gmina wysłała drona, bo przeszkadza ci sąsiad, który spala jakieś śmierdzące przedmioty, dziwne natomiast że pokornie godzisz się na to, że wójt i urzędnicy gminni od ponad 10 lat chronią truciciela, działającego bez ważnych pozwoleń i z pogwałceniem prawa! To ci nie przeszkadza, oczekujesz natomiast zrozumienia i solidarności ze strony nas, swoich bliższych i dalszych sąsiadów.  więcej
04-10-2023
~Błońska Maciejki:
Hetman Hetmanem. Piszę o tym co jest spalane, od miesiąca, gdzieś w okolicy u któregoś z sąsiadów (w kominku?). Gmina ma drona, mogliby sprawdzić.
04-10-2023
~Turystyczna .:
Zwoliński jest winien za to śmieciowisko.
03-10-2023
~do Błońska Maciejki:
Gminę prosisz? Dobry żart! A w sprawie śmieciowiska Hetmana też prosiłeś/aś? Syf rozkładających śmieci ci nie przeszkadza? Myślisz, że jest mniej szkodliwy i mniej obciążający dla zdrowia? Dopiero gdy negatywne skutki braku troski o czystość powietrza w Nadarzynie dotykają cię osobiście, dopiero wtedy zaczynasz prosić o pomoc? A jak hetman truje nas wszystkich od ponad 10 lat, to ci nie przeszkadza? Nie prosiłeś/aś gminy o pomoc? Wal do wójta z prośbą, żeby ci pomógł i ukarał winnego. Powodzenia, na pewno ci pomoże!  więcej
03-10-2023
~A co wy na to.:
Wójt Zwoliński współpracuje z Hetmanem.
03-10-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn. Do debili i półmuzgów.:
Ku.wa do idiotów, czy nigdy nie zrozumiecie, że smród i zaraza, której nie widzicie, pochodzi tylko z jednego miejsca.
03-10-2023
~pochodne a nie pohodne:
do szkoły
03-10-2023
~Błońska Maciejki :
KTOŚ SPALA PLASTKI, SUBSTANCJE ROPOPOHODNE/NAFTOPOHODNE w godzinach porannych i wieczornych. Ponawiam pytanie, ktoś z mieszkańców spala (w kominku?) szkodliwe substancje. Jak jest otwarte okno to momentalnie dom śmierdzi spalinami samochodowymi, ciężko wywietrzyć. Proszę gminę o reakcję, lub sąsiadów żeby zwrócili uwagę osobie która pali czymś toksycznym. Prawdopodobnie na ulicy Błońskiej lub Maciejki.  więcej
03-10-2023
~no coś takiego:
Czy było jakieś tournee wójta po wsiach we wrześniu? U nas o czymś takim nie było ani widu ani słychu. Nikt też mieszkańców nie pytał o nic.
03-10-2023
~Rodzic.:
Zwoliński to zły i fałszywy człowiek, znam go wielu wielu lat jak jeszcze był nauczycielem.
03-10-2023
~Rusiec.:
HAHAHAHA CZYSTE ZŁO.
02-10-2023
~Komorowska.:
Wójt samo zło.
01-10-2023
~Dobre podsumowanie. W pożo.:
30-09-2023~Kali ukraść coś, to nic się nie stało.:Wójt jest z opcji komunistycznej i nie ma co się dziwić że w gminie nie szanuje się wyroku sądu.
01-10-2023
~Koszmar:
Uważaj, wójt wraz z sitwą jest mściwy, posunie się do każdej obrzydliwej rzeczy jaka będzie w jego zasięgu.
01-10-2023
~Julita nowa mieszkanka Starej Wsi. :
No to zacznij działać, pokarz co potrafisz.
30-09-2023
~tylko bicie piany:
Pełno tu ubolewania a żadnego konkretnego działania. Bez sensu.
30-09-2023
~Kali ukraść coś, to nic się nie stało.:
Wójt jest z opcji komunistycznej i nie ma co się dziwić że w gminie nie szanuje się wyroku sądu.
30-09-2023
~do...29-09-2023 ~Manio::
No tak ale ten nędzny i zakłamany wujcina na fb pisze że jest za konstytucją, a w konstytucji jest podany podział ról w państwie. No to ku.wa co jest grane.
30-09-2023
~Nasz pijak gminny miał prawie 4 promile, ale ten lepszy pijak.:
POLSKA • 30.09.2023 08:10Prowadził auto mając 4,2 promila!Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który po pijanemu prowadził samochód. Z informacji przekazanych przez KP Policji w Nysie wynika, że w chwili zatrzymania mężczyzna "wydmuchał" na alkomacie 4,2 promila alkoholu. Razem z nim podróżował poszukiwany przez policję.  więcej
29-09-2023
~Manio:
Urzędnicy wykonują polecenia wójta a jakiegoś tam sądu. To on wypłaca pensję.
29-09-2023
~Ewa z Rozalina.:
To w zasadzie kryminalna sprawa.
29-09-2023
~Urzędnicy gminy Nadarzyn.:
Nie przestrzegają prawa i nie wykonują prawomocnego wyroku sądu.
29-09-2023
~a jednak:
Prawdziwe bezprawie w urzędzie gminy Nadarzyn.
29-09-2023
~W tej gminie urzędnicy olewają wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego.:
Wyrok sądu NSA w sprawie ujawnienia dokumentów czy wójt płacił za media czy nie płacił , był jednoznaczny, że trzeba tą informacje ujawnić , ale wójt i jego koleżanka dyrektorka szkoły podstawowej w Woli Krakowiańskiej, nie wykonali wyroku sądu i nie ujawnili tych dokumentów.  więcej
29-09-2023
~do nadarzyński bezprawnik:
My, mieszkańcy Gminy Nadarzyn, uroczyście oświadczamy, że jak będziemy mieli wójta, który jest człowiekiem uczciwym, rzetelnie wykonującym swoje obowiązki oraz dbającym o interes mieszkańców i gminy, to będziemy tego wójta szanować. A jak będziemy mieli za wójta gnoja i jełopa, to go szanować nie będziemy!  więcej
29-09-2023
~Nadarzyńsku bezprawnik:
Lubię oglądać wójtowego lifeczata, ostatnio padły nad wyraz ciekawe słowa cyt: ,, jak sąd nakarze gminie przestrzegać prawa to będziemy, a narazie to nie, poczekamy, zobaczymy, jaki będzie wyrok,,...to jest bardzo zastanawiające.Chociaż, nawet to nie jest prawdą, bo jak jest wyrok sądu to i tak wójt nie stosuje się do niego...  więcej
28-09-2023
~Janek.:
Oszukał nas wielokrotnie
28-09-2023
~Rozalin.:
Wójt narobił bardzo dużo zła w naszej gminie.
28-09-2023
~Fakty w gminie Nadarzyn.:
Patologiczna gmina.
27-09-2023
~Śmierdzi jak by się coś zesrało. On nie płacił za wszystkie media.:
Zwoliński jako wójt oszukał wszystkich w gminie Nadarzyn.
27-09-2023
~Do poniżej:
Jaki wójt, taka gmina
27-09-2023
~Nadarzyńska szczujnia:
Przyjeżdżam przez Raszyn plakaty różnych partii i osób wiszą jeden obok drugiego, nie widać śladów uszkodzenia. Wjeżdżam do Nadarzyna a tam wandalizm. Większość plakatów które nie są KO pomazane, uszkodzone. Wójt już poszczuł swoimi kojotami.
27-09-2023
~mieszkaniec Nadarzyna:
Ten gnój skończony wypłaca sobie co miesiąc 20 tysięcy! I nie stać go, żeby rozliczyć się rzetelnie za zużytą wodę i prąd. Ale podatki i opłaty to ludziom podnosić potrafi. Co za gnój!
27-09-2023
~Pobudka:
Bogacił się, bogaci się i będzie się bogacił jeśli mieszkańcy się nie obudzą.
27-09-2023
~Zachowanie wyjątkowo obrzydliwe.:
Ja tez uważam że nie płacił i po cichu się za nasze bogacił.
26-09-2023
~Do poniżej:
Gdyby płacił toby dawno pokazał i zatkał buzię innymi. Widocznie jest inaczej.
26-09-2023
~Dokument czy płacił czy nie płacił za media będąc na wynajmnie.:
Wójt ukrywa przed nami dokumenty wraz ze swoja kumpelką dereektorką szkoły na Krakowianach
26-09-2023
~Ola:
Wójt jest kłamcą, oszukuje i niszczy własność prywatną mieszkańców. Na wyborcy powinni skopać mu tyłek za tą jego obłudę i pogonić jak najdalej od siedzib ludzkich.
26-09-2023
~Rysiek.:
Wójt nas oszukuje a wy na niego głosujecie.
26-09-2023
~do ~do wójta : Dlaczego nie :
Zadaj to pytanie wójtowi na FB zobaczysz co odpowie ,czy napisze prawdę czy skłamie ? czy zablokuje Cię aby nie odpowiedzieć
26-09-2023
~do ~ 10:12:41 ~:
TIa dron chyba sie wygupiasz dron nowiusieńki na jednej z imprez został przez pracownika chyba niewyszkolonego uszkodzony i to poważnie bo jak taki dron spadnie na ziemię z takiej jak tam wtedy było wysokości to już idzie na złom wiele ysiaków poszło w błoto   więcej
26-09-2023
~do 16-09-2023 ~Mietek z Rozalina::
COO!!!?? wójt zarabia 20 kawałków chyba to jakaś kpina ,to prawie tyle co prezydent POLSKI kto w naszej gminie pozwala na takie wysokie wynagrodzenie
26-09-2023
~do 15-09-2023 ~Hetman i podatki: Gdzie hetman płaci poda:
Tylko powiedz to ma to robić ? bo wszyscy chcą mówią a jak co do czego to na wyborach znowu w Nadarzynie głosują na PSL,po co wybrany został Zwoliński skoro nie wywiązał się ze swoich przedwyborczych obietnic co do tej sortowni ???
26-09-2023
~mieszkanka:
Dawno nie czytałam forum nadarzyn na fb ale to co przeczytałam ostatnio to włos mi dęba stanął jak można cieszyć się z niszczenia czyjejś własności? To co tam mieszkańcy wypisują to rodem z tvn jak bym czytała wpisy narracyjne z tej stacji,To ,że ktoś nie popiera danej partii nie upoważnia go do niszczenia jej własności ,oraz wyzywania od najgorszych  więcej
26-09-2023
~do ~Mietek z Rozalina::
a rozjeżdżone drogi przez śmieciarki i tiry które dowożą do sortowni miliony ton odpadów naszymi drogami ,to kto za to płaci my mieszkańcy z naszych podatków .Sama widzę naszą wewnętrzną drogę kilka razy w roku naprawianą ,zamiast na inwestycje to kasa idzie na naprawy dróg   więcej
25-09-2023
~Kierowca.:
To prawda brudne ścieżki rowerowe i dziurawe, i jezdnie asfaltowe bardzo dziurawe.
25-09-2023
~Mietek z Rozalina:
Pieniądze płyną tylko w jedną stronę: z gminnej kasy do prywatnej kieszeni właściciela hetmana. Podatki od zysków z działalności hetman płaci gdzieś indziej, bo wójt nie postawił warunku, zgodnie z którym kontrakt na odbiór śmieci i prowadzenie sortowni na terenie gminy Nadarzyn może otrzymać przedsiębiorca, który tutaj ma siedzibę. Przez te wszystkie lata nasza gmina straciła z tego powodu kilkadziesiąt milionów złotych! Przecież jest to krzycząca niegospodarność wójta. To on za to odpowiada i to on powinien ponieść odpowiedzialność, także kary finansowe. Na współpracy z hetmanem gmina Nadarzyn traci podwójnie. Po pierwsze, podatki, które zamiast zostawać w Nadarzynie, trafiają do innych gmin i miast. Po drugie, gminy które są zarządzane przez dobrych gospodarzy same zarabiają na zarządzaniu odbiorem śmieci, bo wszyscy wiedzą, że to doskonały biznes. W Nadarzynie jest inaczej, jadą pusta, nie ma pieniędzy na remonty i sprzątanie ulic, ale lekką rączka wójt oddaje co roku kilka milionów złotych do kieszeni prywatnego właściciela hetmana. Kto na tym korzysta? Każdy sobie może sam dośpiewać...  więcej
25-09-2023
~to nie jest pięć groszy tylko pięć milionów:
Co na to skarbnik gminy?
25-09-2023
~Mieszkanka Wolicy.:
I to natychmiast ich.
25-09-2023
~Nadarzyniak.:
Pod prokuratora to całe szemrane towarzystwo.
25-09-2023
~do nowa umowa dla hetmana:
Czyli wójt i przewodnicząca rady gminy dopuścili w sposób świadomy i z pełną premedytacją do podpisania wielomilionowej umowy z firmą, w przypadku której nie tylko, że wiadomo powszechnie, że nie ma ważnych pozwoleń na prowadzenie działalności, ale także co do której został wydany nakaz zakończenia działalności. Przecież to jest nie tylko złamanie prawa, ale jawne wyprowadzenie pieniędzy publicznych z gminnej kasy. Może i dobrze się stało, bo sąd rozpatrując sprawę po. Zwolinskiego i Wacławiak nie będzie miał wątpliwości, że obie te osoby działały że świadomym zamiarem i świadomością popełnianego przestępstwa niegospodarności.   więcej
25-09-2023
~do 12:34:32 ~nowa umowa dla hetmana::
To jest zdrada.
25-09-2023
~nowa umowa dla hetmana:
Prawie pięć milionów zł dla hetmana na najbliższy rok. Cieszycie się?
25-09-2023
~Precz z nimi.:
Prawdziwi zdrajcy z nich, a teraz jeszcze z tą miernotą Holandową obrażają polskich żołnierzy strzegących granicy przed Putinem i Łukaszenką.
24-09-2023
~ech:
Warszawa wyglądała by jak Bachmut na Ukrainie. Same gruzy i bez ludzi.
24-09-2023
~Po/psl które rządzi nadarzynem:
Od razu połowę Polski oddali mordercom. A Warszawa byłaby miastem frontowym. Zdrajcy.
24-09-2023
~Prawda .:
PSL i PO to zdrajcy narodu polskiego. Linię obrony naszego kraju, ustalili na linii Wisły. Nawet nasza gmina, by się nie ostała. Rusek by nas wymordował, a te pseudo elity z PSL i PO, wraz ze swoimi rodzinami, uciekły by do Brukseli.
24-09-2023
~helena:
Mamy super paszkwil na Polakow nakręcony przez niejaka Holland/Zydowkę?/chyba tak,bo nienawidzi Polakow,ale kto dal jej pieniadze na ten film?wiecie a no własnie PSL+PO-ludzie z naszego powiatu,mazowsza,,tak,tak pan Struzik,pan Trzaskowski-cieszycie sie?ja nie,co Wy na to forumowicze?  więcej
23-09-2023
~Syf:
Układ trwa.
23-09-2023
~Szok.:
Mafia prawdziwa.
23-09-2023
~wójcie:
Kogo to poniosło do Białowieży na koszt podatników? Usługa przewozu i hotelowa osobno a jakże dla zmyłki. Nie wiadomo dla ilu i jakich bonzów gminnych dla zmyłki. Zobaczcie sobie umowy 451 i 458. Pani skarbnik Beata podpisuje się pod tym wszystkim.
23-09-2023
~Afera w straży gminnej w gminie Nadarzyn.:
W tej gminie mają też u władzy, jednego z największych oszustów w Polsce , nazywa się Piskorz Adam, jest byłym policjantem, a teraz jest komendantem straży gminnej. To oszust nad oszusty.
23-09-2023
~Afera w podwarszawskiej gminie. PSL i PO.:
Ale przekręt ale oszustwo. Żeby nie płacić za media.
23-09-2023
~ do...22-09-2023 ~Nie zapłacili za wszystkie media i oszukali wyborców.::
Popieram ten wpis.
22-09-2023
~Rusiec ulica Główna.:
Obrzydliwe działania oszustów trzeba zakończyć.
22-09-2023
~tak:
Takiego wója to tylko *****.
22-09-2023
~To on i jego radni.:
Zwolinski jest winien za ten śmierdzący syf w gminie Nadarzyn.
22-09-2023
~Wont dla Zwolińskiego.:
Tak kur.a czujemy i wiemy że jest to wina wójta, bo nie panuje nad gminą.
22-09-2023
~MACIEJKI NIEZAPOMINAJKI:
Czy czujecie Państwo w ostatnim czasie, gryzący smród spalanych plastików, jakieś nafty albo produktów ropopochodnych? To zazwyczaj ma miejsce w godzinach rannych od około 6 i wieczornych 20 - 21. Smród jest bardzo intensywny, "gryzący" wywołuje zawroty głowy. Momentalnie zajmuje cały dom. Ktoś w okolicy coś spala.   więcej
22-09-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn.:
Zwoliński wspiera Hetmana.
22-09-2023
~Nie zapłacili za wszystkie media i oszukali wyborców.:
Prawdziwy chyba oszust, ten wójt Zwoliński , wraz ze swoją babą, bo sprawa nie wyjaśniona do końca. Ich bliska znajoma, dyrektorka tej szkoły, gdzie byli na wynajmie, ukrywa dokumenty w tej sprawie, pomimo że ta ich znajoma dyrektorka, przegrała sprawę ukrywania ich dokumentów, w najwyższej instancji czyli w NACZELNYM SADZIE ADMINISTRACYJNYM. Tak to oni rodzina wójta Zwolińskiego , nie płacili nawet za wszystkie media , będąc na wynajmie w szkole podstawowej, w Woli Krakowiańskiej i oni przegrali sprawę i dalej wbrew prawu ukrywają dokumenty.   więcej
22-09-2023
~Szkodnik Zwoliński.:
Hetmana wspiera Zwoliński dlatego najpierw trzeba wyrzucić Zwolinskiego.
22-09-2023
~no i co?:
Hetman zostaje bo ma nową umowę na 1 rok. Sprawdźcie sobie naiwni umowa numer 501.
22-09-2023
~Paskudna sprawa.:
Rada gminy jest całkowicie skorumpowana.
22-09-2023
~NSM:
a ten nasz prezesuncio co nie mieszka w gminie to nie sprzedawczyk , co innego gada na osiedlu co innego robi na sesjach.
20-09-2023
~tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:
Tam tylko Hetman zdrowo pachnie.
20-09-2023
~Nnnnn:
W gminie ciągle się coś pali znaczy ludzie pala widziałem na kilku posesjiach mniej więcej w Strzeniówce jak mają beczki w których non stop pala budynki znajdują się w lasach. Okolice leśne gmiminy też tona w śmieciach. Obok Hetmana to wali gów.... bo tam zrzucaj szambo które mieszkańcy produkują.  więcej
19-09-2023
~Wolica.:
Wybraliście szkodnika.
18-09-2023
~PSL ze Zwolińskim i PO i Hetman.:
Układ trwa.
18-09-2023
~do wójta :
Dlaczego nie zadbał o to, aby hetman płacił podatki od zysków w Nadarzynie? Dlaczego rada gminy nie uzależniła przyznawania kolejnych kontraktów na odbiór śmieci ( kilka milionów złotych rocznie) od tego, żeby siedziba hetmana znajdowała się w Gminie Nadarzyn? Dlaczego prowadząc sortownie odpadów na Turystycznej i powodując tyle negatywnych skutków dla ludzi i infrastruktury gminnej, hetman przez ponad dziesięć lat nie wpłacił do kasy gminy ani złotówki w postaci podatków od zysku z działalności? Jak to się dzieje, że wójt i przewodnicząca rady pozwalają na taką skrajną, rażąca niegospodarność, w wyniku której nasza gmina straciła kilkadziesiąt milionów złotych niepobranych podatków? Czy wójt i przewodnicząca rady solidarnie wpłaca do budżetu gminy zadośćuczynienie za szkody, które swoim postępowaniem spowodowali?   więcej
18-09-2023
~tiaaaaaaaaa:
Nic nie umie porządnie zrobić, wszystko na je.. pies.
17-09-2023
~ 10:12:41 ~MACIEJKI BŁOŃSKA NEIZAPOMINAJKI:
Ale nie pytam o smród Hetmana, który się zdarza. W rejonie tych ulic ktoś pali czymś toksycznym. Gdzieś blisko, bo w powietrzu śmierdzi bardzo intensywnie. Albo plastik, albo produkty ropopochodne albo naftopochodne. Dron z gminy mógłby się przelecieć. Coś obrzydliwego.  więcej
17-09-2023
~Przepędzić dziada:
Mieszkańcy osiedla, strzeniówki i inni...jeśli się zbierzecie to możecie przepiędzić dziada-sympatyka z PSL i jego świtę radnych z innymi przydupasami. Tylko musicie chcieć. Każdy ma rodzinę , która akurat może czasowo zamieszkać w gminie...
17-09-2023
~Nadarzyniak.:
Smutny nasz los.
17-09-2023
~Osiedle NSM Nadarzyn.:
Będzie tylko gorzej. U nas na osiedlu ciągle coś gryzie w gardło. Nasze dzieci jak wróciły z wakacji wszystko było ok, a już jutro z młodszym jesteśmy zapisani do lekarza bo ma uczulenie. Tydzień tylko pooddychał tym zgnilcem na osiedlu.
17-09-2023
~MACIEJKI BŁOŃSKA NEIZAPOMINAJKI:
Czy czujecie Państwo w ostatnim czasie, gryzący smród spalanych plastików, jakieś nafty albo produktów ropopochodnych? To zazwyczaj ma miejsce w godzinach rannych od około 6 i wieczornych 20 - 21. Smród jest bardzo intensywny, "gryzący" wywołuje zawroty głowy. Momentalnie zajmuje cały dom. Ktoś w okolicy coś spala.   więcej
16-09-2023
~Mietek z Rozalina:
Wójt Gminy Nadarzyn pobiera wynagrodzenie w wysokości 20 tys zł. To jest dokładnie tle samo, co np. Prezydent Rzeszowa, z liczbą mieszkańców prawie 200 tys. W Nadarzynie, jak wiadomo, mieszka niewiele więcej niż 10 tys ludzi. A i odpowiedzialność nieporównywalnie mniejsza niż w mieście wojewódzkim, nie mówiąc o wielkości budżetu i skali zadań oraz codziennych problemów. Jaka to bezczelność, aby w ogóle upominać się o takie pieniądze. Gmina zadłużona, brakuje pieniędzy na wszystko, łącznie z remontami i sprzątaniem dróg. A ten bierze co miesiąc 20 tysięcy! Ale żeby zadbać o interes gminy i zdobyć pieniądze dla budżetu tu już go to nie interesuje i oto nie dba. Jest hetman, który prowadzi sortownię w centrum Nadarzyna, ale podatki wpłaca gdzieś indziej. Co robi wójt, który z naszych pieniędzy dostaje pensje w wysokości 20 tys zł? Nic nie robi. Jest bierny. On i przewodnicząca rady odpowiadają za niegospodarność i brak zabezpieczenia interesów i majątku gminy. Za coś takiego są paragrafy i odpowiedzialność karno-skarbowa.  więcej
16-09-2023
~mało kasy jak dla kogo:
Warto zobaczyć jakie miejsce ma urząd nadarzyński w rankingu najdroższych urzędów. Nasi drodzy urzędnicy.
16-09-2023
~Fakty.:
Hetman to drożyzna i marna usługa.
16-09-2023
~do Marian:
Marian, masz całkowitą rację. Suche fakty i liczby mówią same za siebie. Hetman jest drogi, a w dodatku podatków od zysków z działalności nie płaci w Nadarzynie, chociaż od lat prowadzi tu sortownię. Z tego tytułu Gmina Nadarzyn ' straciła' przez te wszystkie lata dobre 50 mln zł. Nie ma pieniędzy na remonty ulic, na rozbudowę oczyszczalni, na inwestycje w gminna infrastrukturę, a wójt i przewodnicząca rady lekką rączka odpuszczają takie pieniądze! Przecież to ewidentne działanie na szkodę interesu gminy i drastyczny brak gospodarności. A jakby tego było jeszcze mało, wójt pozwala na wyprowadzanie z gminnej kasy co roku milionów złotych na rzecz firmy, którą nie posiada ważnych pozwoleń na prowadzenie działalności!  więcej
15-09-2023
~Marian do "do Marian":
Gdzie ja tu pisałem coś o płaceniu podatków?
15-09-2023
~Hetman i podatki:
Gdzie hetman płaci podatki od zysków z działalności? W Warszawie. Jak duże są to pieniądze? Co roku to kilka do kilkunastu milionów złotych! A przecież do niedawna hetman miał siedzibę w Raszynie, czyli tam gdzie zameldowany jest jego właściciel. Skąd ta zmiana? A no stąd, że bez zmiany siedziby na warszawski adres nie byłby w stanie zdobyć kontraktów na odbiór i zagospodarowanie odpadów od miasta stołecznego. Zmienił siedzibę, a co za tym idzie Warszawa postawiła na swoim i dostaje od hetmana co roku miliony złotych. Co zrobił wójt Nadarzyna i przewodnicząca Rady Gminy, aby zmusić hetmana do tego, aby płacił podatki w Nadarzynie skoro ma tu sortownie i to Nadarzyn i lokalna społeczność ponoszą największe uciążliwości z tytułu śmieciowiska? Otóż wójt i przewodnicząca rady nic nie zrobili w tym temacie? Ciekawe dlaczego? I czy nie jest to przypadkiem dowód i jednocześnie podstawą do tego, aby mówić tu o niegospodarności urzędniczej i o braku zabezpieczenia interesów gminy? Może kwestia uzyskania prywatnych korzyści majątkowych odegrała w procesie wyboru hetmana jakąś rolę? Ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona, zwłaszcza w kontekście nieprawidłowości i korupcji w przypadku kontraktów śmieciowych np. w Warszawie.  więcej
15-09-2023
~mieszkaniec Nadarzyna:
W Zakroczymiu, to również na Mazowszu, mają podobny problem jak my w Nadarzynie.Różnica polega tylko na tym, że tam władze samorządowe składają się z uczciwych ludzi i stają po stronie lokalnej społeczności. U nas natomiast jest towarzystwo skorumpowane i zdeprawowane i dlatego jest hetman, który działa bezprawnie. https://wydarzenia.interia.pl/tylko-w-interii/news-fetor-rujnuje-zycie-mieszkancow-ludzie-placza-z-bezradnosci,nId,7027339  więcej
15-09-2023
~do Marian:
no świetna logika. Hetman podobno nie zostawia podatków w gminie. Podobno, bo jednak chyba część płaci (choćby od nieruchomości?), a część wraca . Ale na tą twoją logikę to firma która miałaby przyjść po hetmanie gdyby tu miała płacić podatki musiałaby być stąd??? czyli co, hetmana wykurzyć i na jego miejsce swoich zainstalować? niemieckie śmieci ładniej pachną ?   więcej
15-09-2023
~Marian do Jerzego:
https://www.radom.pl/kategoria/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/Jak masz posiadłość w Radomiu to niezależnie ile masz mieszkańców tej posiadłości płacisz 40 zł.U nas jest 28.50 zł od osoby zamieszkującej daną posiadłość.Weźmy przykład, 6 osób mieszka w radomiu i 6 osób w gminie Nadarzyn, jaka jest róźnica w cenie?  więcej
15-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, zgoda, przyjmuję twoją argumentację. Nawet przeciętnie inteligentny wójtowy lachociąg jest w stanie przy odrobinie zachodu dotrzeć do informacji, jakie stawki odbioru śmieci obowiązują aktualnie w Radomiu. Ładnie nam to na swoim własnym przykładzie udowodniłeś!  więcej
15-09-2023
~jerzy:
Ćwoku,wejdź na stronę U.M.w Radomiu i przeczytaj co jest tam napisane.
15-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Aleś ty we wszystkim obeznany. Może ty nie jesteś Jerzy, ale Mieczysław C. z Turystycznej, powszechnie znany jako 'Mnietek od śmieci'? Taka wiedza i orientacja w temacie! Pierwsza klasa! Jak na zwykłego wójtowego lachociąga to trochę za dużo.  więcej
15-09-2023
~do Marian:
Brawo Marian! Tak trzeba, suche, obiektywne fakty i liczby. Jerzy to znany wójtowy lachociąg, który próbuje w nieudolny, prymitywny i prostacki sposób siać zamęt i nieprawdę. Hetman jest drogi, a jego działalność przynosi mieszkańcom naszej gminy więcej szkody niż pożytku. Gmina traci na współpracy z hetmanem rocznie kilka milionów złotych, bo podatki zamiast do Nadarzyna płyną gdzieś indziej. Dlaczego wójt i tutejsi urzędnicy tolerują taką sytuację? Zapewne mają w tym swój własny prywatny interes i korzyść. Tracą na tym mieszkańcy i gmina, ale o to wójt i gminni urzędnicy się nie martwią.  więcej
15-09-2023
~jerzy do mariana:
Od 1 lipca 2023 obowiązują takie stawki jak podałem.
15-09-2023
~Marian do "do jerzy":
Dałem linka do ostatniej uchwały, tam jest wszystko napisane ile co kosztuje.
15-09-2023
~Danka z Komorowskiej:
Danka zaprasza wszystkich chętnych do siebie na ulicę Komorowską na przedpremierowy pokaz arcydzieła kinematografii białoruskiej. Jest to wybitne dzieło, wyprodukowane przez pobratymców pani przewodniczącej, w którym ukazane zostało jak brutalni i prymitywni Polacy walczyli z biednym narodem białoruskim, który chciał przyłączenia do związku sowieckiego i wprowadzenia szczytnych zdobyczy komunizmu. Specjalnie dla mieszkańców Gminy Nadarzyn Danka zdobyła jeszcze ciepłą kopię tego arcydzieła na DVD. Start dziś o godzinie 19.30. Po projekcji Danka wygłosi odczyt własnego autorstwa pt."Dlaczego powinniśmy kochać Rosję i Łukaszenkę, takimi jacy oni są". Będzie też zbierała podpisy pod listami z żądaniem, aby zburzyć zaporę na granicy z Białorusią, a w dalszej kolejności za tym, aby Polska porzuciła NATO i związała się z bratnimi narodami Rosji i Białorusi. Danka serdecznie wszystkich zaprasza, jako poczęstunek będą serwowane bliny i wódka czysta Stolicznaja! https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-antypolska-superprodukcja-na-bialorusi-zadebiutowala-w-kinac,nId,7027227  więcej
14-09-2023
~Cuda w nadarzynie:
Ale jest przyjacielem kogo trzeba i działa dalej bo może.
14-09-2023
~Rusiec ul Główna.:
Hetman nie ma do końca pozwoleń i jest w dodatku drogi.
14-09-2023
~do Marian:
Marian, a czy w Radomiu firma, która zajmuje się zbiórka odpadów działa zgodnie z prawem i posiada wszystkie potrzebne zgody na prowadzenie działalności? Czy ta firma dysponuje np. ważnym pozwoleniem zintegrowanym? I czy orientujesz się może, czy właściciel tej firmy z Radomia jest człowiekiem niekarany za sposób, w jaki jego firma prowadzi swoją działalność. Bo, widzisz Marian, w Nadarzynie śmieci odbiera firma, która działa z pogwałceniem prawa, nie posiada i nie może zdobyć pozwolenia zintegrowanego, a jej właściciel był wielokrotnie skazany prawomocnie za działalność niezgodna z prawem. A w dodatku, nie uwierzysz Marian, ta firma pomimo tego, że prowadzi sortownię w samym centrum Nadarzyna, bierze za odbiór odpadów więcej niż w innych okolicznych gminach. W dodatku, ta firma nie płaci podatków w Nadarzynie, więc do kasy gminy nic nie wpłaca.  więcej
14-09-2023
~jerzy:
Marian,nie siej fermentu.W Radomiu za odbiór śmieci pobierają 24,80 od osoby np.w bloku a 28.80 w zabudowie jednorodzinnej.
14-09-2023
~Marian:
A w Radomiu niezależnie od liczby domowników którzy zbierają odpady w sposób selektywny miesięczna opłata to 40zł.... https://bip.radom.pl/download/69/99763/uchwalanr679.pdf  więcej
14-09-2023
~Wincenty:
Słyszałem że Raper jest tańszY od Hetmana. Żona mnie porzuciła jestem sam. Ile płacił bym uRapera?
14-09-2023
~Mietek z Rozalina:
Ta sprawa musi być wyjaśniona. W Warszawie za przekręty z odbiorem śmieci do aresztu trafił Włodzimierz Karpiński, były działacz wysokiego szczebla jednej z wiodących partii politycznych. W Nadarzynie wójt i przewodnicząca Rady Gminy podpisywali umowy i w dalszym ciągu pozwalają na to, aby pieniądze za śmieci trafiały do firmy, którą od lat nie ma ważnego pozwolenia. Ta sprawa musi być wyjaśniona,a winni w przypadku, gdy okaże się, że były nieprawidłowości, muszą ponieść odpowiedzialność. Wójt, przewodnicząca rady,ktoś jeszcze maczał w tym palce? Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, ktoś te umowy zatwierdzał i ktoś je podpisywał.   więcej
14-09-2023
~do znowu podwyzki:
Nie ma i nigdy nie było żadnego związku pomiędzy tym, jak wysokie są opłaty za odbiór śmieci w Gminie Nadarzyn, a tym że hetman prowadzi sortownie przy Turystycznej. Opłaty w Nadarzynie są wyższe niż w wielu gminach na Mazowszu, które są obsługiwane przez innych operatorów. Dodatkowo, i to jest karygodne zaniedbanie władz naszej gminy i wójta osobiście, że podatki od zysków, które hetman czerpie ze swojej działalności trafiają nie do kasy w Nadarzynie, gdyż przedsiębiorstwo hetman nie ma swojej siedziby w Gminie Nadarzyn. A w Polsce płaci się podatki tam, gdzie dany podmiot ma swoją oficjalną siedzibę. To jest zaniedbanie wójta, które kosztuje naszą gminę corocznie kilka milionów złotych. Jak wiadomo pod rządami wójta Zwolinskiego w Nadarzynie brakuje pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy, jak remonty ulic czy inwestycje w nową infrastrukturę. Jakim prawem i dlaczego wójt Gminy Nadarzyn pozwala na taką sytuację i, co ważniejsze, jak to możliwe, że wójt podpisuje umowę na odbiór odpadów od mieszkańców Nadarzyna z firmą, którą nie ma ważnych pozwoleń? Przecież to z daleka wygląda na wyprowadzanie z kasy gminy co roku kilku do kilkunastu milionów złotych! Być może ktoś dostaje łapówki za przymykanie oka na takie nieprawidłowości, które dotyczą gospodarki pieniężnej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn?   więcej
14-09-2023
~jerzy:
Ćwoku,nie kręć tylko podaj wysokości opłat.
14-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Znowu tu jesteś? Wyszedłeś na światło dzienne z wójtowych czterech liter? I jak wrażenia?
14-09-2023
~do znowu podwyżki:
u mnie też byli jacyś po podpisy. Mówili że są ze stowarzyszenia jakiegoś , Szpadel, Szponder ? Jakoś tak. I mówili że mają dojścia żeby zamknąć hetmana. ale co ja z tego będę miał. To ich interesy a moi mówią że będzie drożej . i tak samo cała moja ulica   więcej
14-09-2023
~jerzy:
Ćwoku(dla niezorientowanych to ten co tu się najwięcej mądrzy i obraża)podaj te opłaty jakie obowiązują w sąsiednich gminach.
14-09-2023
~do debila skończonego:
zrozumiałem tyle, że zioniesz nienawiścią do Hetmana. może jesteś wśród tych kilku najbliższych sąsiadów. Ale dlaczego przez kilku którym coś tam nie odpowiada ma tracić kilka tysięcy, którym hetman nie przeszkadza. a wręcz przeciwnie. Ja mieszkam po drugiej stronie. i dla mnie te wszystkie argumenty są tak naciągane że aż boli . no i nie chcę mieć drożej   więcej
14-09-2023
~Jarper jest najsolidniejszy. :
Jarper jest najtańszy i śmierdzące śmieci zabiera po za naszą gminę.
14-09-2023
~do debila skończonego :
Jasne, gazetka hetmana jako wiarygodne źródło wiedzy! Ty jesteś naprawdę skończonym debilem! Brak ważnych pozwoleń dla działalności hetmana wynika wprost z tego, że to przedsiębiorstwo nie jest w stanie spełnić koniecznych wymogów praktycznych i formalnych, aby taką zgodę uzyskać. Sprawa ciągnie się od lat i bez pozytywnego efektu, firma działa z pogwałceniem prawa. Pomagać hetmanowi próbują różni oficjele, wśród których jest i Struzik, czyli polityk PSL, i wójt Gminy Nadarzyn. Pozwolenia nie było, nie ma i nie będzie. Skandalem natomiast jest to, że hetman w ogóle jeszcze funkcjonuje, no w normalnych warunkach każda inne firma dawno zostałby zamknięta na skutek decyzji administracyjnej właściwych urzędników państwa, a właściciel takiego przedsiębiorstwa zostałby obciążony taka karą administracyjną, którą płaciłby do końca swoich dni. Normalny człowiek, czy normalna firma, którą tylko w nieznacznym stopniu naruszy prawo, czy spróbuję się do tego prawa nie stosować, czy nie spełniać wymogów prawno-sdministracyjnyvh, zostanie natychmiast dotkliwie ukarana, a jeśli trzeba to i zamknięta. W Nadarzynie natomiast, na Turystycznej tolerowane jest bezprawie od lat! Widać urzędnicy, w tym także wójt Zwoliński i jego świta, czekają aż wydarzy się tragedią wielkich rozmiarów, której źródłem będzie działająca bezprawnie firma hetman. Być może wtedy pan Zwoliński i inni urzędnicy obudzą się i poniosą stosowną do skali spowodowanej tragedii odpowiedzialność. Zrozumiałeś, debilu jeden ten wywód, czy mam ci go powtórzyć drukowanymi literami?  więcej
14-09-2023
~do debila:
po co te nerwy. Powtarzam tylko to co już ludzie w całej gminie gadają. I nie masz racji bo mam rodzinę w sąsiedniej gminie i my jednak mamy taniej. I przecież Hetman już kilka razy miał pozwolenie bo pisał o tym w tej swojej gazetce. To są jakieś rozgrywki, komuś nadepnął na odcisk. a my normalni ludzie jak zawsze zapłacimy  więcej
14-09-2023
~do debila wójtowego...11:53:36 ~znowu podwyżki::
Hetman to najgorsze dla mieszkańców co może być.
14-09-2023
~do znowu podwyzki:
Ty debilu skończony! Tani hetman? Głąbie jeden, zanim zaczniesz wypisywać takie dyrdymały, sprawdź, ile płacą ludzie w gminach, gdzie odbiór śmieci zapewniają inne firmy. Teza o tym, że hetman jest tani, bo z Nadarzyna to mit! Nie dość, że płacimy drożej niż w innych okolicznych gminach, to do tego mamy drogi zniszczone przez śmieciarki i samochody transportujące odpady. Ludzie chorują, dzieci mają alergie, a niektóre początki astmy. To jest prawdziwy obraz hetmana i polityki, którą prowadzą władze gminy w odniesieniu do polityki śmieciowej. Ale poza wszystkim i to powinno uciąć wszelką dyskusję, firma hetman działa od lat bez ważnych pozwoleń, czyli dr facto bezprawnie. Pomimo upływu lat, właściciel hetmana nie jest w stanie spełnić wymogów koniecznych do tego, aby prowadzona przez niego działalność spełniała obowiązujące wymogi prawne. Nie może uzyskać pozwolenia zintegrowanego i go nie uzyska. Ty, debilu skończony, rozumiesz te proste zależności i zasady, czy jak ta świnia będziesz dalej brnąć i tarzać się w intelektualnym gnoju?  więcej
14-09-2023
~12:10:07 ~Hetman to zdzierca.: Taniej było by od MPO.:
To prawda , popieram ten wpis.
14-09-2023
~Nadarzyn.:
To prawda masz rację. Jarper jest najtańszy.
14-09-2023
~Stara Wieś wie dokładnie.:
Najtaniej wozi "Jarper" i nie robi dla niego różnicy, o jeden worek więcej trawy , liści, czy gałęzi, bo Hetman po prostu nie zabiera.
14-09-2023
~ do 11:53:36 ~znowu podwyżki::
Ty lizod.pie wójtowy ty oszuscie.
14-09-2023
~Hetman to zdzierca.:
Taniej było by od MPO.
14-09-2023
~znowu podwyżki:
W lipcu jakieś osoby zbierały podpisy przeciwko Hetmanowi. Z mojej ulicy nikt bo to jest składanie podpisu pod podwyżką za odbiór odpadów. Jak nie będzie Hetmana to ceny pewnie polecą w kosmos. My też nie podpisaliśmy petycji bo chcemy mieć tanio i wiemy, że robienie takich rzeczy w okolicach wyborów ma tylko jeden cel: zbicie własnego kapitału politycznego a ja nie będę pomagał politykom bo oni się o mnie nie martwią. Jak chodzi o politykę to nie chodzi o finanse nas mieszkańców. I szlag mnie trafia , że przez takie instytucje jak GIOŚ i inne, które wysłuchują oszołomów będę płacić więcej , nie mieć PSZOKA i komu oddać skoszonej trawy. Kto to wykorzysta? Pewnie opozycja. A kto zapłaci mieszkańcy. A i jeszcze wielu ludzi potraci robotę. Super perspektywa. Gratuluję pomysłu   więcej
14-09-2023
~Hańba po stokroć.:
To nie tylko wstyd, to hańba dla mieszkańców, że ktoś taki jak Zwoliński jest wójtem.
13-09-2023
~do Xd:
Mogę się pod tym podpisać! Wstyd mi, że mamy kogoś takiego w gminie.
13-09-2023
~Prawda.:
13-09-2023
~Xd:
Co to za gospodarz żeby srał we własne gniazdo i szkodził słabszym od siebie. WÓJT to skończona gnida bez honoru.
13-09-2023
~do Komorowska:
To ta 'czysta' i dbająca o 'porzædek' firma hetman tak 'pachnie'. To wzór o naśladowania: od lat bez ważnych pozwoleń na prowadzenie działalności, z właścicielem skazanym prawomocnie kilkakrotnie za brak przestrzegania przepisów. Badania oddziaływania na otoczenie i środowisko? A po co? Przecież wójt i podmuchalski mówią, że nie potrzeba i że wszystko jest ok. A że śmierdzi? To urojenia! Firma hetman pachnie   więcej
13-09-2023
~Komorowska.:
Dzisiaj to śmierdzi niebywale, chyba nas udusi ten smród.
13-09-2023
~do Ania.Szok:
No, właśnie mówię, że Zwapliński to taki nasz, nadarzynski gospodarz Anioł. Tamten chciał wyciąć jedyne drzewo osiedlowe, a i walczył z gołębiami, bo mu te sr..ały na kapelusz.
13-09-2023
~Ania. Szok.:
Pamiętatam jak chciał zabijać całe rodziny borów z ich dziećmi.
13-09-2023
~Noooooo.:
Jaki anioł to istny diabeł w tej sprawie.
13-09-2023
~do Stara Wieś :
Zwapliński to jak gospodarz Anioł z serialu Alternatywny 4. Nawet podobne pochodzenie spod znaku: czerwona czapeczka, przy boku pałeczka. Komuch z dziada pradziada, ojciec był komunistycznym żołdakiem. Brrr! Jak to mówi leader jednej z partii politycznych : rzygać się chce.  więcej
13-09-2023
~Do jadowitych.:
To wójt wypruwa sobie flaki, by śmieciowisko w centrum Nadarzyna nadal działało i z coraz większą siłą oddziaływania na otoczenie, a wy niewdzięcznicy sączycie tylko jad.
13-09-2023
~Stara Wieś. :
Hetman jest na wylocie i tyle, nawet ciągłe zabiegi Wójta Zwolińskiego, by Hetmana utrzymać w Nadarzynie nie pomogą za wiele.
13-09-2023
~Hetman nie ma wyjścia!:
Hetman nie ma już wyjścia! Równolegle do tych decyzji są kolejne decyzje i wyroki sądowe związane z "brakiem oceny oddziaływania na środowisko" instalacji Hetman, podpisane w 2013 r. przez z-cę Wójta. Gdyby wówczas taka ocena była, być może nie byłoby w ogóle hetmana w Nadarzynie. Ale gmina zadecydowała, żeby takiej oceny nie przeprowadzać, to haniebny czyn! I za ktoś musi ponieść konsekwencje. Hetman do odstrzału!   więcej
13-09-2023
~do tyle w temacie:
Mylisz się bardzo! Abstrahując od drogi administracyjnej, koniec działalności firmy hetman w Nadarzynie zbiegnie się w czasie z pierwszym poważniejszych rozmiarów zdarzeniem typu pożar lub skażenie środowiska, którego źródłem będzie ten syf. A to tylko kwestia czasu, a także ofiar takiego zdarzenia. Firma, którą od lat działa bez ważnych pozwoleń. Firma, której prezes i właściciel był wielokrotnie karany prawomocnie przez sądy za działalność niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. I wreszcie, firma, którą od lat, od samego początku swojej obecności w Nadarzynie jest źródłem skarg i problemów lokalnej społeczności. Oto cała prawda o firmie hetman, jej działalności i właścicielu.  więcej
13-09-2023
~do zdjęcia:
a swoją drogą patrząc na zamieszczone zdjęcie na terenie firmy Hetman panuje wzorowy porządek
13-09-2023
~takie tam:
Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska - ma też możliwość odwołać się od tych decyzji. Tak, że chyba nie macie zbytnio powodów do radości. czy jest tutaj coś o wynoszeniu się z Nadarzyna?  więcej
13-09-2023
~tyle w temacie:
śmieszni jesteście Hetman tu był jest i będzie jeszcze baaaaaaaardzo długo
12-09-2023
~Mafija. :
To trzeba mieć kurę skie szczęście wygrać kilka razy z rzędu
12-09-2023
~do Marian:
Czyli po raz kolejny próbują podpisać umowę na kilka milionów złotych z firmą, która działa nielegalnie, bez ważnych pozwoleń. To jest wyprowadzanie pieniędzy z publicznej kasy, za co obecny wójt i przewodnicząca Rady Gminy odpowiedzą przed sądem. Zdaje się, że jest na to odpowiedni paragraf w ustawie o finansach publicznych. Prędzej czy później tak się stanie.  więcej
12-09-2023
~Marian:
No ale jak to..._zgodnie z tym_https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/32ee5616-8d2f-47a3-ac88-075eb862ef20/ogloszenia/ad5af97d-5160-4431-aa36-1690bf5558db_Hetman wygrał przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nadarzyn, na kolejne 12 miesięcy licząc od 01.10.2023........  więcej
12-09-2023
~Wklad trwa.:
Ten układ śmieciowy trwa juz kilkadziesiat lat i nadal bez legalnej decyzji na ta działalnośc.
12-09-2023
~pytanie:
Jak sprawdzić kto ma tam udziały?
12-09-2023
~osiedle i fatalne powietrze:
Ludzie na osiedlu już się przyzwyczaili do okolicznego zapachu panującego w tamtym rejonie. Szkodliwe tzw. dezodoranty działają na ludzi i ich dzieci wziewnie. Nikt tego zagrożenia nie czuje. Dzieci mojej siostry i sąsiadów, cierpią na alergie i nie wiedzą dlaczego. No właśnie, a ja przyjechałem do siostry w odwiedziny, z małej wsi w podlaskim i czuję tu delikatny troszkę ostry zapaszek. Poradziłem jej żeby się stąd wyprowadziła, bo jak jej dzieci przyjeżdżają do nas na wakacje to im się alergie kończą natychmiast w czasie pobytu u nas.  więcej
11-09-2023
~Struzik I jego ferajna:
Gdyby nie wójt i cała klika to by hetmana dawno już nie było. Uczciwy człowiek dawno by się pozbył śmieciowiska. Ale cóż mieszkańcy wybrali ponownie ich. Szkoda słów.
11-09-2023
~Popieram ten wpis. Brawo.:
21:40:34~do Zwaplinskiego:
11-09-2023
~do Zwaplinskiego:
Miej nadzieję i trzymaj kciuki za to, aby na Turystycznej zanim hetman zlikwiduje ten swój syf, nie doszło do pożaru, albo innej tragedii, w której zdrowie lub życie stracą ludzie. Bo w przeciwnym wypadku, głupku skończony, pójdziesz siedzieć do więzienia, a odszkodowania, które przyjdzie ci płacić poszkodowanym wykończą cię finansowo. Nie dopełniłeś ciążących na tobie obowiązków, a dodatkowo pozwoliłeś na wyprowadzenie milionów złotych na rzecz firmy, która działa bez ważnych pozwoleń i z pogwałceniem prawa. Jako urzędnik jesteś skończony, teraz uważaj, żebyś prywatnie wyszedł cały z tego kramu, w którym bierzesz udział.  więcej
11-09-2023
~ech:
jerzy to wójtowy człek.
11-09-2023
~do Marian:
To już jest odpowiedzialność władz gminnych i wójta osobiście. Mieszkańcy nie muszą się o to martwić. To m.in. dlatego wójt Gminy Nadarzyn pobiera skandalicznie wysokie ( maksymalnie możliwe) wynagrodzenie, abyśmy my, mieszkańcy tej gminy nie musieli sobie łamać głowy takimi sprawami. Wójt Zwoliński dostaje co miesiąc 20 tys zł, to jest dokładnie tyle samo, a w niektórych przypadkach nawet więcej aniżeli prezydenci miast wojewódzkich z liczbą mieszkańców na poziomie kilkuset tysięcy i więcej. W Nadarzynie i okolicy mieszka niewiele więcej niż 10 tys ludzi, więc moim zdanie pensja wójta Gminy Nadarzyn jest niewspółmiernie wysoka i nieusprawiedliwiona. Ale jeżeli już p. Zwoliński bierze co miesiąc tak kolosalne pieniądze, to jego psim obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów mieszkańców, także tych które dotyczą odbioru śmieci. Dzięki mnie tylko, że p. Zwoliński, wiedząc dobrze, że przedsiębiorstwo hetman działa nielegalnie, bo bez ważnych pozwoleń, podpisał z tą firmą kolejne umowy i wypłaca temu przestępcy kilkudziesięciomilionowe lwynagrodzenie. Może teraz jest czas, aby zażądać od p. Zwaplińskiego zwrotu tych pieniędzy, które były płacone w sposób niezgodny z prawem? O tym, że p. Zwoliński dopuszczając przez lata do niezgodnej z prawem działalności firmy hetma nie dopełnił swoich obowiązków rozstrzygnie sąd i to sąd zadecyduje, jakie konsekwencje p. Zwoliński poniesie z tego tytułu!  więcej
11-09-2023
~Antypsl:
spadać
11-09-2023
~Marian:
A kto teraz będzie odbierał nasze odpady od października?Harmonogram jest tylko na Wrzesień...
11-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, nie bądź rura i nie pękaj! Przecież cię nie obrażam, napisałem tylko to, jak cię widzą mieszkańcy naszej gminy uważnie śledzący ten portal i twoje na nim wypowiedzi. Przestań zachowywać się jak wójtowy lachociąg, a i ocena się zmieni on plus.
11-09-2023
~jerzy do jerzy.:
Ćwoku jeden,nigdy ciebie nie obrażałem.Myślałem że jako istota rozumna potrafisz wznieść się na wyżyny przyzwoitości.
11-09-2023
~Czas,czas,czas.:
Hetman jest na wylocie czy wam się podoba czy nie. Nawet jego największe wsparcie czyli wójt Zwolinski nie obroni Hetmana chociaż bardzo mu pomaga.
11-09-2023
~do jerzy:
Jerzy, mordo ty moja! Jakiś ty obeznany w procedurach administracyjnych. Normalnie człowiek Renesansu. Jak trzeba wchodzisz w d..pę wójtowi, a innym razem znowu dzielisz się swoją troska o los i dobrobyt przedsiębiorstwa Hetman w Nadarzynie. Chłopie, marnujesz się w tej gminie i rozmieniasz na drobne.  więcej
11-09-2023
~takie tam:
Przedsiębiorstwo "HETMAN" Sp. z o.o. ma teraz obowiązek dostosowania swojej działalności do wymogów prawa oraz dbania o ochronę środowiska - ma też możliwość odwołać się od tych decyzji. Tak, że chyba nie macie zbytnio powodów do radości. czy jest tutaj coś o wynoszeniu się z Nadarzyna?  więcej
11-09-2023
~jerzy:
Nie byłbym tak optymistycznie nastawiony.Hetman ma prawników którzy będą podważać każdy punkt tej decyzji.Łącznie z tym że jest prawomocna.I dlatego myślę że jeszcze długa droga do całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa.
11-09-2023
~Koniec bezprawia!:
Wreszcie sprawiedliwości stało się zadość! Będziemy mogli znowu spokojnie żyć bez tych smrodów i innych różnych uciążliwości! Ale ktoś za to wszystko jest odpowiedzialny, za to że Hetman tu działał,działa i będzie jeszcze działał 3 miesiące, a my Mieszkańcy Nadarzyna byliśmy zmuszeni ponad 10 lat znosić tę wyjątkową uciążliwość, jaką jest instalacja PU Hetman, która niestety działała przez te wszystkie lata bezprawnie, szkodząc wszystkim ludziom i całemu okolicznemu środowisku!  więcej
10-09-2023
~Tak jest. :
Niech się zwijają stąd.
10-09-2023
~Proste.:
To nie głosujcie na niego.
10-09-2023
~Osiedle w Nadarzynie. :
Najgorsze jest to że obecny wójt wspiera działalność Hetmana.
10-09-2023
~Rynek w Nadarzynie. :
Super informacje.
10-09-2023
~Turystyczna dziekuje im.:
Ludzie dobrej woli, wygrywają ze smieciowiskiem.
10-09-2023
~Kryminalne psl:
A wszystkiemu winien struzik I jego dzieci grzyb, muchalski i zwolijski. Kuźwa....a mieszkańcy ich wybierają....to jest wręcz nieprawdopodobne...
10-09-2023
~do Pana Mieczysława :
Panie Mieczysławie, wynoś się pan z Nadarzyna! I niech pan pamięta, aby zabrać ze sobą wspólników z urzędu gminnego.
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2024 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU