26 marca 2023, imieniny obchodzą: Emanuela, Larysy, Teodora

~ zmiana nazwy
16:29 25-03-2023
Już nie koordynator tylko usprawniacz i racjonalizator za 9500 miesięcznie.... więcej »
~do Zwaplińskiego
13:41 25-03-2023
Synu komunistycznego żołdaka, dlaczego podnosisz ludziom podatki?... więcej »
~Hallo
09:19 25-03-2023
Wzywam cię akwarium... więcej »

Niepełnosprawne miejsca parkingowe w powiecie - czy przy takim oznakowaniu można karać kierowców

Komentarzy (31)
13-03-2017

Ostatnio o czym już pisaliśmy, jednemu z mieszkańców Nadarzyna straż gminna wytoczyła postępowanie karne za to, że nie przyjął mandatu za wjazd samochodem na miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Temat ten nas zainteresował ponieważ w całym powiecie miejsca te oznakowane są różnie i jak się okazuje nieco inaczej niż wskazuje na to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r., które mówi:

w § 52:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Umieszczony na znaku D-18 symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony na postój pojazdu, którego symbol znajduje się na znaku.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.”;

 w § 92. Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.”;

 „Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.”

Co ważne znak pionowy musi występować razem z oznaczeniem poziomym, natomiast dopuszczalne jest stosowanie tylko oznakowania poziomego.

Ponadto szerokość stanowisk dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinna wynosić co najmniej 3,6 m, a długość 5 m, w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Niestety, mimo szczerych chęci tak oznakowanego zgodnego ze wszystkimi zasadami miejsca, w całym powiecie nie znaleźliśmy. A co ciekawe, tylko w Nadarzynie użyto koloru nieniebieskiego, ale pomalowane są nim tyko brzegi linii białych lub niebieskie są linie.

Nasuwa się więc pytanie, czy nieuprawnieni kierowcy parkujący na tak oznakowanych miejscach mogą być karani mandatami?

W tej sprawie zwróciliśmy się do Tomasza Parola z portalu anuluj-mandat.pl, który powiedział nam, że: Jakiekolwiek nieregulaminowe oznaczenia nie zgodne z rozporządzeniem nie są wiążące, tak jak znaki drogowe nie mogą mieć dowolnych barw i kształtów, to te poziome też nie.

Dziwne stanowisko zajął w tym temacie referat inwestycyjny Urzędu Gminy w Nadarzynie który twierdzi, że tło miejsc dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu i na placu Poniatowskiego zostały pomalowane na niebiesko jesienią zeszłego roku, czego w ogóle nie potwierdzają widoczne zdjęcia.

Jak więc traktować takie miejsca? Oczywiście i nie zachęcamy do parkowania na nich, bo powinny one służyć niepełnosprawnym, ale może zarządcy dróg powinni się postarać o ich prawidłowe oznaczenie, tak aby nie było żadnych wątpliwości komu one maja służyć i czy można nałożyć ewentualną karę. 

Komentarze:
26-06-2019
~Nie masz Pan lepszych tematów :
Panie Redaktorze na ten moment nie ma jasnych wytycznych dla znaków P-18 i P-20 czy mają być na niebieskim tle a one są poziome. Dobrego redaktora wyróżnia znajomość tematu za który się zabiera.
27-04-2017
~mieszkaniec:
Do piszących o `empatii` - sami się zastanówcie co piszecie, zatrzymanie się by wysadzić osobę np. z czasową dysfunkcją powoduje, że kretyn robi zdjęcie jak ta osoba wysiada i donosi, że parkował na miejscu dla inwalidy. Widzę, że komuno wróć i donosicielstwo wraca do łaski.A kierowca po tym jak osoba wysiada, odjeżdża z miejsca (nie parkuje). Jakby nie było te zeznania/wyjaśnienie były wskazane we wcześniejszym artykule. Więc mówimy o baranach co stają na miejscu dla inwalidy i nie mają do tego uprawnień - tutaj się zgodzę karać. Do tego dochodzi kwestia czysto formalna. Nie ma takiego oznakowania jakie sobie gmina wymyśliła! Jest nałożone odgórnie/ustawowo co ma być i jak wykonane a nie widzimisię, urzędnika. Proste jak drut. A empatii to chyba nadgorliwi wieśniaki ze straży gminnej nie mają.  więcej
27-04-2017
~cep:
Trochę empatii
14-03-2017
~lol:
zawsze można zawrócić lub wykręcić na miejscu z kopertą ,ale pieniaczy jak widzę to jest sporo ciekawe tylko czy tak przestrzegaja przepisów jak tu sie pienią??
14-03-2017
~Prezes :):
Czy ktoś widział tort ? Kupiony w Rozalinie ?? Na fakturę ? Marcin daj znać kiedy następną będziesz wystawiał :)
14-03-2017
~do lol:
Chlopie, bo Ci żyłka pęknie. A skoro tak bardzo chcesz żeby były respektowane przepisy, to rzeczony samochód nie mający odpowiedniego oznakowania, żę może tam parkować, nie miał tam prawa wjechać, nawet na minutkę żeby kogoś wypuścić z samochodu. Proste. Niech se stanie 50m dalej gdzie jest wolne miejsce. Jak nie ma to niech stanie 200m dalej gdzie to miejsce będzie!! Czesto bywam w rynku nadarzyńskiem, I nigdy nie jest tak, że troche dalej nie można znaleźć miejsca. Ot zwykłe lenistwo, do tego pieniactwo pomieszane z wybiórczym traktowaniem przepisów. W ciemno stawiam, że rozszczeniowy wyborca większości parlamentarnej - prawo jest dla nas a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.   więcej
13-03-2017
~lol:
do 15:29:13~biały człowiek: i tych wszystkch co nie umieją czytać artykułu ze zrozumieniem tekstu pisanego .Człoiek nie parkował Auta !!!!!!nie stał !!!! a jedynie zatrzymał się ,aby jie stać na ulicy i wypuścił żonę z dzieckiem, i wykręcał ale jeden uczynny człowiek podobno zagrodził mu wyjazd i zaczął cykać zdjęcia i dzwonić po straż (h...i nie sieją sami się znajdują) a staż gdyby byłą aż tak dobra dla swoich mieszkańców to by zauważyli ,że ten człowiek ma w pewnym stopiu niepełnosprawność jednak nie obnosi się z tym i ci wszycy co go nie znają niech się najpierw zastanoią nad swoją zajadłością .Bo tutaj to winna jest staż bo nie zna się na przepisach co są im udowodnił .Wyzuanie innych od Pisowców też wiadczy o wwaszej kulturze nie wiecie a piszenie jak automaty bo wam ktoś tak powiedział ,Czytać to uczą w szkole podstawowej 2 i 3 klasie może warto wam się tam ponownie udać.Po drugie artykół pokazuje jak znaja się naa przepisach osoby wyznaczające takie własnie miejsca i to nie tylko w naszej gminie   więcej
13-03-2017
~Karol:
Kurczę! Przecież zarówno w Gminie, jak i w Starostwie ktoś z imienia i nazwiska za malowanie znaków poziomych i za oznakowanie pionowe odpowiada! Odpowiada za to by były zgodne z prawem!
13-03-2017
~Nick cd.:
Tak więc, najpierw trzeba zrobić porządne, zgodne z prawem oznakowanie a potem można, wręcz należy skutecznie i b. rygorystycznie karać wszystkich, którzy nieprawnie zaparkują na takim miejscu.
13-03-2017
~Nick cd.:
Innymi słowy, jeśli mamy bajzel w oznakowaniu, to mimo moralnego obowiązku ustąpienia takiego miejsca inwalidzie, jeśli ktoś tego nie zrobi - formalnie nie można tego kogoś ukarać.
13-03-2017
~Nick:
Jak pisałem, oczywiste jest by powszechnie umożliwiać dostęp (wszędzie) niepełnosprawnym. Ale aby pilnować porządku umożliwiającego ww. umożliwianie dostępu - ów porządek (prawny) musi istnieć.
13-03-2017
~@Pablo:
Nie odwracaj kota ogonem. To jest artykuł o stawaniu na miejscu dla inwalidów. Jest to zwykłe buractwo I wojt swoim łamaniem prawa tego nei zmieni.
13-03-2017
~Pablo:
A jeszcze większy wstyd jechać nawalony jak meserszmid i się do tego nie pzyznać.
13-03-2017
~wstyd:
Wstyd I hańba stanąć na miejscu dla inwalidy I się zasłaniać kruczkami prawnymi. Słoma z butów I zwykłe chamstwo ;-( W pokorze zaplacić mandat nawet jak się formalnie nie należy.
13-03-2017
~@Nick, @Rozal:
Ludzie, o czym Wy piszecie. Chodzi o niepełnosrpawnych. ODrobine empatii dla odmiany a nie zastawianie się kruczkami prawnymi. Dla mnie, ktoś kto stoi na takim miejscu I się zastawia kruczkami powinien seppuku popełnic.
13-03-2017
~Rozal:
Takie prawo jest w Polsce - wolna amerykanka zarówno robiona przez Straż Miejską, Policję a później sądy, itd.....Jasno jest sprecyzowane co do posiadania samochodu z kartą inwalidzką, jak również jasno jest podane jak powinno wyglądać oznakowanie miejsca dla inwalidy/osoby niepełnosprawnej. Zgodnie do tego faktu, nie ważne czy wójt, czy strażnik miejski, czy policjant ma prawo wlepić mandat przy spełnieniu wszystkich przesłanek - zgodnych do stanu faktycznego i zgodnego ze stanem prawnym. A co do oznaczeń jakie mają miejsce w gminnych miejscach `uznanych za miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych` SĄ NIE ZGODNE Z PRAWEM !!! Nie spełniają rozporządzenia w zakresie oznakowania poziomego, pionowego, wielkości, kolorystyki, itd... Ani jeden wskazany na zdjęciu znak nie spełnia wymogów prawnych nakładanych ustawą/rozporządzeniem.Z drugiej zaś strony - osoba korzystająca z miejsca dla niepełnosprawnych musi posiadać niebieską kartę parkingową z odpowiednim oznaczeniem i numerem rejestracyjnym samochodu w innym wypadku jest nie uprawniona do korzystania z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.I tutaj zarówno wymogi dla miejsc jak i dla osób korzystających są jednoznaczne.  więcej
13-03-2017
~Nick:
masz rację "biały człowieku", tylko, że od organów władzy należy wymagać przestrzegania prawa. Nie wolno nikogo karać, jeśli nie ma do tego podstawy prawnej.
13-03-2017
~biały człowiek:
Czy napeawde bez przepisowo ale w oczywisty sposób oznakowanego miejsca dla niepełnosprawnych, nie da się zachować PRZYZWOICIE I tam nie stawać? Tylko robić awanture jaka to straż grzybowa jest niedobra?
13-03-2017
~Nick - cd.:
Chyba wszyscy się zgadzamy, że należy umożliwić niepełnosprawnym parkowanie ułatwiające dostęp do miejsc publicznych (niepublicznych także). Mam nadzieję, że także wszyscy się zgodzą, że oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z prawem.
13-03-2017
~Nick:
Ludzie, bierzecie się za łby a chyba macie wszyscy podobne zdanie (może za wyjątkiem tych, co to nienawidzą PIS i wszędzie ten PIS widzą, nawet pewnie we własnych lodówkach :-).
13-03-2017
~Leszek:
Tak jestem bezczelny i staje na miejscu dla niepełnosprawnych i gówno mi mogą zrobić. Matko Aha to musi być typowa blondynka. Przeczytaj trzy ostatnie linijki artykułu kilka razy może zrozumiesz.
13-03-2017
~Aha:
Aha czyli wg. Ciebie jak na jakimś parkingu widzisz miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych ale źle oznaczone to pierdzielisz to i stajesz na nim tak? gratuluje w takim razie.
13-03-2017
~do `Padłem:
Redaktor nie przeszedł "samego siebie". Nie ma znaczenia w świetle obowiązujących przepisów, że narysowany jest wózek inwalidzki. Ważne, w którym miejscu koperty występuje, ważne są wymiary koperty z wszystkimi szczegółami zamieszczonymi w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Ot, i tyle...  więcej
13-03-2017
~Do gambety:
To miejsce naprzeciwko NOK nie ma znaczka dla niepełnosprawnych, nie ma też koloru niebieskiego to samo przy Kaprysie. Oznacza to że są nieprawidłowo oznaczone, a jak są nieprawidłowo oznaczone nie może być mowy o żadnych karach
13-03-2017
~Jan:
Jak widać dla niektorych tvnowskich pelikanów tekst jest zbyt długi i go nie zrozumieli hahaha
13-03-2017
~Do padłem:
Najgorzej jak ktoś nie umie czytać tekstu ze zrozumieniem i wszędzie widzi pis i Kaczynskiego. To się chyba nazywa obsesja.
13-03-2017
~ta jasne:
skoro przewoziła osobę niepełnosprawną to czemu dostała mandat? kpisz sobie... kolejne kłamstwo pisiorka.
13-03-2017
~Mieszkaniec:
E tam przesadzasz z tym przejmowaniem gminy. Dla mnie to może i PiS rządzić w gminie może zrobi czystkę z tych długoletnich darmozjadów . A jeśli chodzi o radnego to jest on tylko zwykłym radnym jak kilkunastu w naszej gminie i powiecie. Wątpię czy chciałby przejmować władze .  więcej
13-03-2017
~do "Padłem":
Osoba która zatrzymała się na moment w tym miejscu przewoziła osobę niepełnosprawną.
13-03-2017
~Nie dla pis w Nadarzynie :
Tak jak w Brukseli ośmieszają Polskę, tak teraz jadą na Nadarzyn w tvpis. Chcą wysadzić wójta żeby przejąć gminę. Tak działa pis. Nowak = pis, Majewski = sługa Nowaka. Żenujące. Na szczęście ludzie zaczynają to dostrzegać.
13-03-2017
~Padłem:
Panie Redaktorze przeszedł już Pan samego siebie tym artykułem... Na kazdym zdjęciu widać że albo na ziemi narysowany jest wózek inwalidzki albo stoi znak na którym jest obrazek z wózkiem inwalidzkim. Nie wiem kim trzeba być żeby iść do sądu, za to że się stanęło na miejscu na niepełnosprawnych co samo w sobie już jest raz że wykroczeniem drogowym a dwa (i przede wszystkim) zachowaniem poniżej pewnego poziomu... Ale widać dla Pana to nic takiego no ale to są przecież Wasze pisiorskie standardy kultury właśnie.  więcej
 
Copyright © 2010 - 2023 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU