9 sierpnia 2022, imieniny obchodzą: Romualda, Romana, Ireny

~do ~Gminny pinokio:
11:21 09-08-2022
To tak jak ztą sędziną wczoraj protestowała dla opozycji była ich twarzą... więcej »
~df
10:08 09-08-2022
cała sprawa mocno śmierdzi ... dyrektorka narzeka na wójta, że nie... więcej »
~Oby jak najszybciej.
14:46 08-08-2022
Tylko prokurator może tą sprawę rozwiązać i winna osobę wsadzić do... więcej »

List otwarty do Pana Tomasza Muchalskiego

Komentarzy (52)
15-03-2016

Szanowny Panie Tomaszu Muchalski,
    
     Ponieważ ostatnimi czasy to pan odpowiada na moje pisma i to pan  kreuje się / jest kreowany na zbawcę narodu nadarzyńskiego (po abdykacji miłościwie nam panującego...) pozwolę sobie zadać  panu kilka pytań. A ponieważ są to pytania o rzeczy ważne i pilne, pilne i istotne, to żądam udzielenia mi niezwłocznej  odpowiedzi.

1. Dlaczego oczekuję ponad trzy miesiące na odpowiedź na moje pismo w sprawie niewłaściwego formułowania zadań własnych gminy w dziedzinie sportu?
2. Dlaczego pozwolił pan na totalną dezynwolturę p. Edyty Gawrońskiej w formułowaniu zadania rocznego w dziedzinie sportów walki? Dlaczego w okresie wrzesień – październik 2015 po prostu pozwolił pan p. Gawrońskiej na zagubienie/ zlekceważenie naszego preliminarza finansowego i naszego wystąpienia o stypendia? Przecież wtedy już pokazaliśmy wyniki i powołania do kadry, o (lepsze od hołubionych przez lata lokalnych konkurentów - jak wynika z uzyskanych przez nas informacji publicznych), oraz nasze niezwykle skromne zapotrzebowania finansowe?
3. Dlaczego do dzisiaj nie otrzymaliśmy jako Klub odpowiedzi na nasze wezwanie do usunięcia wadliwego prawa?
4. Dlaczego Urząd nie potrafi wystosować jednego poprawnego pisma do nas? Poprawnego, to znaczy – wyczerpującego merytorycznie temat, a nie tematy poboczne, we właściwym terminie, a nie po trzech miesiącach, opatrzonego stosownymi załącznikami i powołującego się na kluczowe dla danej sfery przepisy prawa, a nie na wytrychy prawne?
5. Kiedy otrzymamy wreszcie kopię audytu w sprawie GOS?
6. Czy i kiedy zostanie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora GOS-u?
7. Jakim prawem p. Maranowski nadal podejmuje decyzje w sprawach związanych z GOS-em (np. zdjęcie naszej tablicy informacyjnej)?
8. Dlaczego jedynym sposobem postępowania z nowymi animatorami sportu w gm Nadarzyn jest organizowanie szyderczych i nienawistnych kampanii przeciwko nim, pełnym kłamstw, pomówień  i zwykłego chamstwa? To nie przystoi żadnemu urzędowi istniejącemu w szanownej RP, więc nie przystoi też urzędowi kierowanemu przez pana.

Na koniec pytanie i może nawet prośba natury wręcz naukowej.

     Panie Muchalski,
     Panie doktorze Muchalski – jak to się dzieje, że wykształceni, zdolni i pełni ambitnych planów ludzie opuszczający mury dobrych polskich uczelni... po kilkunastu latach urzędniczej kariery przepoczwarzają się w pospolite szuje, kłamców, oszustów i zwykłych złodziei?!?!  Oczywiście nie wszyscy, mówimy zapewne „wybranych przypadkach”, ale jednak – w pewnych okolicznościach czasu i miejsca – przypadkach całkiem częstych. Jakie są te „okoliczności czasu i miejsca”  Kiedy następuje moment krytyczny i czy w ogóle jest to moment, czy powolny proces „butwienia” W którym momencie procesu wychowania nasze państwo popełnia błąd?
     Może pan i ja ufundowalibyśmy jakiś grant dla studentów np. socjologii i/lub politologii, by wreszcie znaleźć odpowiedź na to fundamentalne pytanie? A może ma pan już teraz jakieś swoje przemyślenia?

Z poważaniem
Andrzej Pilipczuk

 

PS.
Dotyczy: skandaliczna odpowiedź na nasze pismo z dnia 26.02.2016r.

Szanowny Panie Wójcie,
     Jeżeli już sam pan nie podpisuje pism wychodzących z urzędu przez pana dowodzonego, to byłoby dobrze, żeby pan czytał, co pańscy urzędnicy za gminne pieniądze tworzą.
     Nasze pismo z 26 lutego dotyczyło m.in. udostępnienia nam kopii sprawozdania z audytu GOS.
     Prosiliśmy o kopię dokumentu, a nie wyciąg z dokumentu.
Niniejszym ponawiam nasze żądanie o kopię dokumentu. Kopię wszystkich stron tego dokumentu, najlepiej z urzędową adnotacją zawierającą numer dziennika, lub inną cechę wskazującą na autentyczność dokumentu powstałego w określonej dacie i miejscu, a nie wystukanego przez p. Wójtowicz w ostatniej chwili.

     W odniesieniu do „wezwania” o uzasadnienie interesu publicznego  informuję pana, że informacje, o które prosimy w punkcie 1 i 3 naszej prośby o dostęp do informacji publicznej( listę osób będących beneficjentami ( stronami ) umów zleceń i umów o dzieło,wspomnianych w pozycji 4170, z podaniem wysokości wypłaconych kwot i przedmiotu każdej umowy; oraz wykaz osób zatrudnionych w GOS, stanowiska i pensje ) są bardzo ważne z punktu widzenia interesu publicznego, ponieważ mają potwierdzić lub zaprzeczyć:
1. istnienie nieprawidłowości w zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn – tutaj GOS - ( np umowy zlecenia lub o działo dla pracowników GOS za czynności, które wykonują w ramach swoich normalnych obowiązków wynikających z umowy o pracę w GOS;
2. istnienie nieprawidłowości w zatrudnianiu tych samych osób na te same zlecenia / umowy ( czynności powtarzalne ) - zamiast na umowę o pracę;
3. istnienie nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników GOS polegającej na zatrudnianiu osób nie posiadających właściwych kwalifikacji / umiejętności zawodowych;
4. niegospodarności polegające na zatrudnianiu zbędnych osób na zbędne etaty, lub na wygórowane etaty – jak na zakres obowiązków i pełnione faktycznie funkcje.
5. Być może wykryte nieprawidłowości pozwolą znaleźć Gminie nieistniejącą ponoć obecnie w kasie  szaloną kwotę 14 000 zł na dofinansowanie naszej działalności.

     Wszystkie te kwestie dotyczą sporych sum pieniędzy  publicznych. Pieniędzy wydatkowanych – chyba dość frywolnie, skoro audyt jest tak wstydliwym dokumentem, że nie można się doprosić go w całości.
     Wydatkowanych bez zachowania procedur, skoro tzw zalecenia zawierają tak dużo punktów – w odniesieniu do tak krótkiego czasu badania GOS.

Komentarze:
14-01-2017
~Audyt GOS :
ręka rękę myjeAudytu GOS nie ma, bo kasa się nie zgadza. A jak ma się zgodzić ? GOS powinna zająć się prokuratura. Dlaczego mieszkańcy Nadarzyna placa za telefon byłego dyrektora GOS Maranowskiego? Posiada on służbowy telefon i laptop GOS. Czemu go nie zdał po odejściu?Co robi w jego domu kosiarka spalinowa zakupiona przez GOS ? Dlaczego nowy dyrektor Zwoliński o tym wszystkim wie i nie reaguje? Jedno wielkie bagno.   więcej
22-03-2016
~PT:
W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i z boru,I z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu.Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczyI wznosi chmurę pyłu; dalej z wolna kroczyStado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki;Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki;Wszystko bieży ku studni, której ramię z drzewaRaz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa.  więcej
22-03-2016
~PT:
Krótkie były Sędziego z synowcem witania:Dał mu poważnie rękę do pocałowaniaI w skroń ucałowawszy, uprzejmie pozdrowił;A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił,Widać było z łez, które wylotem kontuszaOtarł prędko, jak kochał pana Tadeusza.
22-03-2016
~PT:
Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe,Wesoło, lecz w porządku; naprzód dzieci małeZ dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną,Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną;Panny tuż za starszemi, a młodzież na boku;Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku(Tak każe przyzwoitość); nikt tam nie rozprawiałO porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał,A każdy mimowolnie porządku pilnował.Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chowałI nigdy nie dozwalał, by chybiano względuDla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu."Tym ładem - mawiał - domy i narody słyną,Z jego upadkiem domy i narody giną".Więc do porządku wykli domowi i słudzy;I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy,Gdy Sędziego nawiedził, skoro pobył mało,Przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało.   więcej
22-03-2016
~PT:
Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogąI jeszcze się do woli nagadać nie mogą.Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,Całe zaczerwienione, jak zdrowe obliczeGospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze,Na spoczynek powraca. Już krąg promienistySpuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu;Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konaryBłysnęło jako świeca przez okienic szparyI zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniąceWe zbożach i grabliska suwane po łąceUcichły i stanęły: tak pan Sędzia każe,U niego ze dniem kończą pracę gospodarze."Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba;Słońce, Jego robotnik, kiedy znidzie z nieba,Czas i ziemianinowi ustępować z pola".Tak zwykł mawiać pan Sędzia, a Sędziego wolaByła ekonomowi poczciwemu świętą;Bo nawet wozy, w które już składać zaczętoKopę żyta, niepełne jadą do stodoły;Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły.   więcej
22-03-2016
~PT:
"Dobrze, mój Tadeuszu (bo tak nazywanoMłodzieńca, który nosił Kościuszkowskie mianoNa pamiątkę, że w czasie wojny się urodził),Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodziłDo domu, właśnie kiedy mamy panien wiele.Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele;Jest z czego wybrać; u nas towarzystwo liczneOd kilku dni zbiera się na sądy graniczneDla skończenia dawnego z panem Hrabią sporu;I pan Hrabia ma jutro sam zjechać do dworu;Podkomorzy już zjechał z żoną i z córkami.Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami,A starzy i kobiety żniwo oglądająPod lasem, i tam pewnie na młodzież czekają.Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamyStryjaszka, Podkomorstwo i szanowne damy".   więcej
22-03-2016
~PT:
Tymczasem na folwarku nie uszło baczności,Że przed ganek zajechał któryś z nowych gości.Już konie w stajnię wzięto, już im hojnie dano,Jako w porządnym domu, i obrok, i siano;Bo Sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody,Odsyłać konie gości Żydom do gospody.Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale,Aby w domu Sędziego służono niedbale;Słudzy czekają, nim się pan Wojski ubierze,Który teraz za domem urządzał wieczerzę.On Pana zastępuje i on w niebytnościPana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości(Daleki krewny pański i przyjaciel domu).Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu(Bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie);Wdział więc, jak mógł najprędzej, niedzielne ubranieNagotowane z rana, bo od rana wiedział,Że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział. Pan Wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżowałI z krzykiem podróżnego ściskał i całował;Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa,W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowaKrótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał,Na samym końcu dzieje tego dnia powiadał.  więcej
22-03-2016
~PT:
Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając,Wonnymi powiewami kwiatów oddychając,Oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił,Oczyma ciekawymi po drożynach goniłI znowu je na drobnych śladach zatrzymywał,Myślał o nich i, czyje były, odgadywał.Przypadkiem oczy podniósł, i tuż na parkanieStała młoda dziewczyna. - Białe jej ubranieWysmukłą postać tylko aż do piersi kryje,Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana,W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana:Więc choć świadka nie miała, założyła ręceNa piersiach, przydawając zasłony sukience.Włos w pukle nie rozwity, lecz w węzełki małePokręcony, schowany w drobne strączki białe,Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blaskuŚwiecił się, jak korona na świętych obrazku.Twarzy nie było widać. Zwrócona na poleSzukała kogoś okiem, daleko, na dole;Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie,Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonieI wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty,I po desce opartej o ścianę komnaty,Nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca,Nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca.Nócąc chwyciła suknie, biegła do zwierciadła;Wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadłaSuknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła.Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianąJak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną;Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił,Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłoniłI cofnął się; dziewica krzyknęła boleśnie,Niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie;Podróżny zląkł się, spójrzał, lecz już jej nie było.Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biłoGłośno, i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyćTo dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć.  więcej
22-03-2016
~PT:
Podróżny stanął w jednym z okien - nowe dziwo:W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,Był maleńki ogródek, ścieżkami porznięty,Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotekPołyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek.Grządki widać, że były świeżo polewane;Tuż stało wody pełne naczynie blaszane,Ale nigdzie nie widać było ogrodniczki;Tylko co wyszła; jeszcze kołyszą się drzwiczkiŚwieżo trącone; blisko drzwi ślad widać nóżkiNa piasku, bez trzewika była i pończoszki;Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu,Ślad wyraźny, lecz lekki; odgadniesz, że w bieguChybkim był zostawiony nóżkami drobnemiOd kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi.  więcej
22-03-2016
~PT:
Biegał po całym domu i szukał komnaty,Gdzie mieszkał, dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty.Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenicePo ścianach: w tej komnacie mieszkanie kobiéce?Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty,A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty.To nie był ochmistrzyni pokój! Fortepiano?Na niem noty i książki; wszystko porzucanoNiedbale i bezładnie; nieporządek miły!Niestare były rączki, co je tak rzuciły.Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjętaDo ubrania, na krzesła poręczu rozpięta.A na oknach donice z pachnącymi ziołki,Geranium, lewkonija, astry i fijołki.  więcej
22-03-2016
~PT:
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;Świeciły się z daleka pobielane ściany,Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleniTopoli, co go bronią od wiatrów jesieni.Dóm mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogiUżątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;Widać, że okolica obfita we zboże,I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugówŚwiecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługówOrzących wcześnie łany ogromne ugoru,Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.   więcej
22-03-2016
~PAN TADEUSZ:
Panno Święta, co jasnej bronisz CzęstochowyI w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowyNowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekęOfiarowany, martwą podniosłem powiekęI zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń proguIść za wrócone życie podziękować Bogu),Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.Tymczasem przenoś moję duszę utęsknionąDo tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedząZieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.   więcej
22-03-2016
~PAN TADEUSZ:
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobieWidzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
18-03-2016
~a co sie stało z gminnym forum???:
18-03-2016
~do poniżej:
nie powielaj się człowieku bo nie jesteś rodzic tylko gminny pismak ,bo tak rodzic nie napisałby ,a kto porzuca w środku roku może ktoś wywala na zbity pysk taki chociażby pracodawca bo ma takie fanaberie i już .Pretensje masz do kogo??????idź na gminne forum i tam wypłacz się gminny pismaku   więcej
18-03-2016
~smutna rzeczywistość vel. Pamela Nowakowska :):
18-03-2016
~rodzic:
znowu ta mizera płacze. żenujące trzeba było nie porzucić dzieci w środku roku szkolnego!
17-03-2016
~DO zawodnik:
A zapytaj Maranowskiego co wie na temat prowadzeniu ubezpieczeń pojazdów.
17-03-2016
~Igor:
*na utrzymanie urzędników... Najwięcej w skali Polski. PSLowska sitwa.
17-03-2016
~Igor:
Miernota MUCHALSKI i miernota GRZYB tak rządzą gminą, że Nadarzyn wydaje najwięcej w skali Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca.686,85 zł! Ale tego gminna propagandystka SOBOLEWSKA GŁODEK nie napisze.
17-03-2016
~Igor:
Do @piłkarz GLKS seniorzy A:Interesujący wątek z tą firmą zewnętrzną do dbania o boisko piłkarskie... Ciekawe jak ma się sytuacja ze zniszczonym skwerem na Lipowej. Też firma zewnętrzna bierze pieniądze za "dbanie" o zieleń?
17-03-2016
~Zawodnik:
Pan Maranowski - dyrektor GOS chwali się, że o sporcie wie wszystko - szkoda, że tak mało wie o zwykłych ludziach, trenerach i zawodnikach, którzy mają już dosyć tego bałaganu, kłamstw i prywaty. A może nie chce wiedzieć bo ma ich w d..ie???
17-03-2016
~do tomcia-manipulanta:
Sądzisz, że jak będziesz pisać pod różnymi nick`ami (rodzic, smutna rzeczywistość i inne) to kogokolwiek oszukasz? Posługując się twoim językiem: jeśli nie boisz się tych "ogarów i kundelków, to dlaczego spuściłeś suczkę ze smyczy, aby swoim warczeniem przegnała ich z sesji"?  więcej
17-03-2016
~piłkarz GLKS seniorzy A:
Piszą o jakiś stypendiach ja pierdzielę ,ale piłkarzy robią w bola . Od paru lat ani grosza nie dostałem za granie, a na mecze za free jeździmy swoimi samochodami . Gadają ,że kasy GOS nie ma , a i nie ma dla nas bo brak efektów. Jak ma być lepiej z grą jak nie ma gdzie trenować . Boisko boczne niszczone co roku zaraz przed sezonem przez dozynkowe cygańskie miasteczko . Podobno wg kwitów zatrudniana jest jakaś zewnętrzna firma do napraw i sprzątania ,a to p Grzesiu, któremu każą to robić w mczasie , ale nie daje rady. Parę lat temu , po dozynakach boisko trenigowe było jak zaorane , a na glownym stał Toj toj powiedzieli nam że jak chcemy trenować to mamy zdjąć to gówno z boiska . No i ch zdjeliśmy . A jak ktoś myśli że p-lę ,to popytajcie resztę seniorów, kilku z nich jeszcze uprawia te hobby. Tak myśle gdyby ma. lub ćw powiedział to jakiejś nasze żółtej gwieździe to dostałby paletką w japę i z półobrotu.  więcej
17-03-2016
~rodzic:
znowu ta mizera płacze. żenującetrzeba było nie porzucić dzieci w środku roku szkolnego!
16-03-2016
~Grzyb z Muchalskim to zwykli oszuści i manipulatorzy.:
Szanowny Panie Tomaszu Muchalski, tak się zaczyna list otwarty i ja podejrzewam że to ; Szanowny Panie ; to termin prześmiewczo użyty wobec Muchalskiego, który oszukiwał z Grzybem, po ile kupowali tą samą ziemię w Woli Krakowiańskiej.
16-03-2016
~Prawda.:
Oby tylko nie prokuratora od umorzeń.
16-03-2016
~@:
Do tego audytu to trzeba prokuratora tylko którego.
16-03-2016
~SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS:
TU TYLKO KOMUNIKATY O WYŁĄCZENIU ENERGI ELEKTRYCZNEJ, ŻADNYCH ZAPROSZEŃ NA IMPREZY SPORTOWE ( A MAMY TY EXTRALIGĘ W TENISIE KOBIET CIEKAWE KTO CHODZI NA MECZE? SIATKÓWKA , ....ITP )ŻADNYCH ZAPROSZEŃ NA IMPREZY KULTURALNE. ZENADA !!! TYLKO DLA SWOICH. ZAWSZE UCZCIWIE  więcej
16-03-2016
~ iTV :
TU też ch... nocuje , ze strony gminnej nic się nie dowiesz , czasami opis wydarzeń rzadko zaproszenia, bo może przyjść ktoś nie z towarzystwa SAMYCH SWOICH
16-03-2016
~ Wyszukiwanie zaawansowane FORUM NADARZYN FORUM MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN :
Zakończenie działalności.
16-03-2016
~czytajac newsy na nadarzyn tv:
Nic mnie juz nie jest w stanie zaskoczyc
16-03-2016
~002:
Ok, czekamy. Bawmy się , ale obcy kibice na czele ze zdr. G ,który wyprowadza się pod Maków Maz , piechocińskie i inni z zewnątrz siadają w tej klatce z boku boiska zgodnie z jej przeznaczeniem . Dzięki temu wieńce od tzw gospodyń podmiejski i innych bałwochwalców przemierzą krótsza drogę . Lud siada na trybunach i pokazuje im g. d-y. Obecność księży tym razem nieobowiązkowa .   więcej
16-03-2016
~Iwonka:
Dajcie spokój mężowi. Ciśnienie wzrosło mu do 200.
16-03-2016
~Do 19:42:33 ~002::
Dajmy się wypowiedzieć Sądowi Apelacyjnemu - wybory, Prokuratorowi z Grodziska Mazowieckiego - fałszywe oświadczenia wójta i Najwyższej Izbie Kontroli - fatalne finanse gminy (gmina w zapaści finansowej)
16-03-2016
~Wszystko wiadomo:
Malina ostro jedzie na pilipa, ale jeszcze bardziej ujada na swojego szefa. Co to za pies co gryzie rękę, która go karmi...???
16-03-2016
~002:
Proponuję ,aby Lud Nadarzyna naszym animatorom z GN i GOS zorganizował w tym roku dożynki .
16-03-2016
~ Do ten PAN nie jest mieszkańcem naszej gminy::
Ejszyszki też nie są częścią Gminy Nadarzyn a mimo to dostały od wójta i zastępcy samochód strażacki za 300 tys.zł z pełnym wyposażeniem. Pilipczuk prowadzi klub sportowy dla dzieciaków z Gminy Nadarzyn i dotacja z gminy powinna trafić do tego klubu tak samo jak trafia do GLKS-u i LKS-u. Tylko, że wnioski klubu Pilipczuka (UKS Czerwone Smoki) zginęły w biurku u Pani Gawrońskiej, która jest odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi takimi jak kluby sportowe. UKS Czerwone smoki prosi o dotację 14 tys. zł a pozostałe dwa kluby sportowe dostają milion. We wszystkich klubach trenują dzieciaki z Gminy Nadarzyn, więc dlaczego wójt dzieli na lepszych i gorszych? Przy okazji wyszły wałki w GOS-ie i wójt wszystko zamiótł pod dywan a sprawa jest o spore pieniądze gminne.  więcej
16-03-2016
~mieszkaniec:
A co to za różnica. Mieszkańców nie wpuszcza się do Wójta!!!!!!
16-03-2016
~ten PAN nie jest mieszkańcem naszej gminy:
Chodzi tylko o kasę. Nie dostał, wiec się mści. Proszę jechać do swojej gminy i tam walczyć. My nie chcemy Pana, panie pilipczuk w naszej gminie. Basta.
16-03-2016
~Lista OBYWATELSKA :
Zbieramy podpisy o odwołanie
16-03-2016
~Ha ha:
Panie Muchalski dlaczego Pan nie był na disiejszej demonstracji PSL . Brakowało trochę chłopa :))(
16-03-2016
~mieszkaniec:
Czy on jest mieszkańcem czy pomylił gminy
16-03-2016
~mieszkanka:
do ~smutna rzeczywistość: mieszkańcu lub mieszkanko czy umiesz czytać ze zrozumieniem ?? popatrz uważnie na tej fotce jest pokazana tablica korkowa na niej przypięta kartka pineską w kolorze czerwonym ,a na tej kartce jest napisane LISTY OD MIESZKAŃCÓW ,(a nie w imieniu mieszkańców --TO ROBI DUŻĄ RÓŻNICĘ )czyli każdy mieszkaniec tej gminy może napisać co ma do powiedzenia i wysłać .To zostanie zamieszczone .Tutaj tak zrobił mieszkaniec i się podpisał.A nie jak Ty piszesz wysłał to w imieniu nas wszystkich TROSZKĘ WYPADAŁO BY SIĘ PODSZKOLIĆ W CZYTANIU ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU PISANEGO ,a nie wypisywać bzdury i szkalować innych.  więcej
16-03-2016
~Sportowiec:
Ja tylko przypomnę, że miażdżący audyt GOS przeprowadziła pani Ewa Godula, etatowy pracownik Urzędu Gminy w Nadarzynie. Prawdopodobnie w normalnych warunkach sprawa powinna być skierowana do prokuratury.
16-03-2016
~Marcelina:
@smutna rzeczywistość - czy Pan/i wie co to jest LIST OTWARTY? W jakim imieniu mieszkańców???? LIST OTWARTY – to tekst interwencyjny napisany przez autora w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. DO MIESZKAŃCÓW, podany do publicznej wiadomości (np. poprzez publikację w prasie) w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie (określonego) stanowiska przez adresata listu. Proszę sprawdzić zanim napiszę się głupoty, nie w imieniu, a do mieszkańców.  więcej
16-03-2016
~Były trener GLKS do smutna rzeczywistość:
Żądasz przykładów kolesiostwa, nadużyć finansowych, brudu w sporcie? Proszę bardzo. Raport z audytu GOS. Ale widzę, że nie masz odwagi zmierzyć się z problemem brudu w sporcie nadarzyńskim a co dopiero go wyczyścić. To jest właśnie smutna rzeczywistość, bo pisząc z kompa w Urzędzie Gminy masz już jeden cel przed sobą. Czyli ukryć jak najwięcej i ośmieszyć każdego z krytykujących. Pilipczuk pisze o tym co jest złe, wymaga naprawy a czasem jak zwykły ropień po prostu wymaga wycięcia i wyrzucenia. Do uleczenia sportu potrzeba prawdziwego doktora a nie kolejnego kolesia. Dzieciakom i młodzieży czysty sport pomaga zbudować nie tylko mięśnie i sprawność, ale też kręgosłup moralny. To wspaniała szkoła życia , która w życiu późniejszym pomaga radzić sobie z przeciwnościami i grać fair i zwyciężać. Kolesiostwo w sporcie to zaprzeczenie idei sportu. Tak samo niedopuszczalne jak fałszywe oświadczenia majątkowe wójta.  więcej
16-03-2016
~mieszkaniec:
cyt.".. po kilkunastu latach urzędniczej kariery przepoczwarzają się w pospolite szuje, kłamców, oszustów i zwykłych złodziei?!?!" Ha ha ha ha skąd my to znamy !!!! Panie Muchalski odpowiedz na list
16-03-2016
~smutna rzeczywistość:
Bardzo żałosny i wręcz chamski list . Pan Pilipczuk i Redaktor Wiktor opublikowali ( w imieniu mieszkańców !! ?) delikatnie ujmując niekulturalny tekst , pełen konfabulacji i przekłamań. Teraz już rozumiem czemu autora Gmina Brwinów "pogoniła" i nikt z nim nie chce współpracować. Co do wypowiedzi byłego trenera GLKS - nie wiem kim jesteś i wiedzieć nie chcę , jednak wątpię żebyś był TRENEREM . Farmazony o czystym sporcie , kolesiostwie może mówić każdy podaj przykłady To tak jakbyś napisał ,że nie podoba Ci się kolor włosów Pana Radnego Nowaka. Opozycja "spuściła z łańcucha kolejne ogary" , ale w przypadku Pana Trenera Andrzeja P. to raczej taki "kundelek".  więcej
16-03-2016
~Były trener GLKS:
Najwyższy czas, by takie figury minionej epoki jak Grzyb, Muchalski czy Maranowski opuścili zajmowane urzędy. Nadarzyn a w szczególności sport w Nadarzynie potrzebują nowego tchnienia i przejrzystych finansów. Potrzebują też nowego kompetentnego zarządzającego i porządnego nadzory wójta nad tym zarządzającym sportem. Jak na razie rządzi układ koleżeński, który więcej szkodzi sprawie sportu niż pomaga. Czytam kolejny artykuł Pana Pilipczuka i wiem dlaczego robi to co robi. On robi to na co wielu z nas - przez lata gnojonych i poniżanych- nie miało odwagi lub siły. On walczy o czysty sport w Nadarzynie. Życzę mu miał siłę tę walkę dokończyć i by odniósł zwycięstwo. Mnie pewnie pieski wójtowe niedługo namierzą i również oplują mimo to piszę bo Pana Pilipczuka trzeba poprzeć. Sport w Nadarzynie to dzieci i młodzież, której trzeba dać możliwość edukacji przez sport czysty i na najwyższym poziomie. To co robi Grzyb, Muchalski i Maranowski to niszczenie sportu. Niszczenie sportu za pomocą cepa.   więcej
15-03-2016
~roman:
Panie m a komu tak się dał z wmanerwować ?
15-03-2016
~Panie p. - ale dał się pan wmanewrować ... p specjalnie z małej litery.:
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2022 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU