7 maja 2021, imieniny obchodzą: Gustawy, Ludmiły, Sawy

~do admina
07:34 07-05-2021
Kiedy będą nowe art. o dr Brodowiczu?... więcej »
~Na lata.
23:25 06-05-2021
To chyba prawdziwa rodzinna hańba.... więcej »
~Nie kolega janka ma pytanie na jutrzejsze śniadanie.
23:15 06-05-2021
Czy zapicie się na śmierć kuwa w wieku pięćdziesięciu paru lat to... więcej »

Podział Mazowsza - stanowisko radnych GN

Komentarzy (63)
21-11-2020

Niebawem zapadną decyzje dotyczące projektu podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie – zapowiadał niedawno na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Kilka dni temu natomiast, wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że prace nad projektem mają się ku końcowi i zostanie on niedługo wniesiony pod obrady sejmu.
Podział miałby nastąpić w połowie przyszłego roku, a siedzibą województwa mazowieckiego zostałby Radom. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus tzw. obwarzanek warszawski, czyli przylegające do miasta powiaty: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodzki i warszawski zachodni.

Według polityków PiS, podział Mazowsza to realizacja obietnicy wyborczej, dzięki której wydzielenie Warszawy i otaczających stolicę powiatów jako oddzielnej jednostki spowoduje, że biedniejsza część województwa mazowieckiego ma szansę uzyskać dodatkowe środki z funduszy europejskich, które wdrażane będą na dużo korzystniejszych warunkach niż w centralnej części województwa.

Z taką tezą nie zgadzają się głównie politycy PSL, którzy uważają taki pomysł za nieracjonalny i szkodliwy.

Do tego grona, na najbliższej sesji Rady Gminy Nadarzyn mają dołączyć nadarzyńscy radni, którzy w tej sprawie wystosowali swoje stanowisko:


Stanowisko Nr ……
Rady Gminy Nadarzyn z dnia ………….. 2020r.
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.


Na podstawie § 22 ust. 2 lit. b Statutu Gminy Nadarzyn stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/77/2011Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie Statutu GminyNadarzyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. nr 142 poz. 4558, z 2018 r. poz. 10829, z 2019 r.poz. 954), Rada Gminy Nadarzyn przyjmuje stanowisko o następującej treści:

§ 1. Rada Gminy Nadarzyn przyjmuje stanowisko w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

§ 2. Rada Gminy Nadarzyn jednocześnie wyraża sprzeciw wobec planów podziału Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne, z uwagi na skutki jakie ten podział przyniesie, a przede wszystkim z uwagi na sposób jego przeprowadzenia, tj. bez konsultacji społecznych. Mazowieckie, którego część stanowi również gmina Nadarzyn, w obecnym kształcie funkcjonuje od 1999 r. Ta wspólnota sprawdziła się w ponad 20-letniej historii. To dzięki wysiłkom mieszkańców tego regionu, w tym naszej gminy, Województwo Mazowieckie jest liderem polskich województw; posiada potencjał gospodarczy, znajduje się w czołówce najsilniej rozwijających się gospodarczo regionów europejskich i zasługuje na szansę dalszego rozwoju.
Wyrażamy zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału Mazowsza, który doprowadzi do powstania dwóch skrajnie różnych regionów: województwa tzw. stołecznego z wysokimi dochodami własnymi i nowego mazowieckiego, które stanie się jednym z biedniejszych w kraju. Podział Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne będzie wiązał się z niekorzystnymi skutkami, do których w szczególności należą:

  1. zniknięcie z mapy Polski jednego z 16 regionów, dotychczas postrzeganego w kraju i za granicą jako jeden z najsilniejszych i prężnie rozwijający się, z ogromnym potencjałem gospodarczym, przyciągający inwestorów i turystów, co ma ogromne znaczenie w promocji nie tylko regionu w kraju, ale i Polski na arenie międzynarodowej;
  2. konieczność ustanowienia podwójnej administracji samorządowej i rządowej, co będzie generowało dodatkowe wydatki na ten cel (po podziale będą funkcjonowały podwójne urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, podwójne sejmiki, czy podwójne służby podległe wojewodzie i marszałkowi, jak np. inspekcja transportu drogowego, handlowa, sanitarna, straż pożarna, służby weterynaryjnych, inspekcja ochrony środowiska);
  3. zamieszanie przede wszystkim instytucjonalne i kompetencyjne, które dodatkowo w dobie pandemii przyczyni się do opóźnień w wielu dziedzinach, a przede wszystkim w wykorzystaniu środków unijnych z perspektywy 2014-2020 oraz w procesie przygotowania do perspektywy 2021-2027;
  4. przerwanie ciągłości dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie nowych województw oraz samorządów gminnych czy powiatowych, które odwoływały się do tych dokumentów;
  5. powstanie konieczności ponownego rozpoczęcia przygotowań do opracowywania i negocjacji z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych, a zmianie będą musiały ulec dokumenty na szczeblu gmin i powiatów, które stanowiły podstawę do ubiegania się przez samorządy lokalne o środki z funduszy europejskich.

Rada Gminy Nadarzyn podejmując niniejsze stanowisko pragnie – jak wiele już innych samorządów – podkreślić swoją przynależność do mazowieckiej regionalnej wspólnoty samorządowej i dumę z bycia jej częścią. Niepodważalnym jest fakt, że nasza wspólnota sprawdziła się w okresie ponad 20 lat funkcjonowania w ramach obecnego Województwa Mazowieckiego. Nie bez znaczenia była tutaj również rola samorządu na szczeblu wojewódzkim, który m.in. ustanawiał dla jednostek samorządu terytorialnego liczne programy wsparcia z udziałem środków z budżetu województwa i z powodzeniem pełnił rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013 i 2014- 2020.

Rada przyjmując stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa, wyraża jednocześnie sprzeciw wobec arbitralnego rozstrzygania o losie naszej gminy i całego województwa, za plecami i bez konsultacji z mieszkańcami, bez ich woli i zgody. Jako przedstawiciele społeczności gminy Nadarzyn, zdecydowanie opowiadamy się za konsultacjami społecznymi, od wyniku których powinien być uzależniony ewentualny podział województwa. Uważamy, że poza mieszkańcami Mazowsza stanowisko w ramach konsultacji powinny wyrazić także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne, prywatne podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inni zainteresowani. Nikt nie powinien być pozbawiony prawa decydowania, a wszyscy interesariusze lokalnych i regionalnych strategii, programów, planów i bieżących działań samorządów powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnej sprawie, jaką jest podział województwa, który pociągnie za sobą niekorzystne skutki w sferze ich funkcjonowania, a mieszkańcom regionu przyniesie znaczne obniżenie poziomu życia.

§ 3. Rada Gminy Nadarzyn zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn do przekazania niniejszego stanowiska:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Prezesowi Rady Ministrów;
5) Posłom na Sejm z terenu województwa mazowieckiego;
6) Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa mazowieckiego;
7) Wojewodzie Mazowieckiemu;
8) Zarządowi Województwa Mazowieckiego;
9) Związkowi Gmin Wiejskich;
10) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego.

Komentarze:
07-12-2020
~do książe mazowiecki:
Niech ten książe mazowiecki lepiej zewrze półdupki, bo mu zaraz tę tłustą d... skopią tak, że przez miesiąc nie będzie miał na czym siedzieć.
07-12-2020
~Książe mazowiecki Struzik:
Zwiera szyki.
03-12-2020
~gorzej, jak wyszłoby na jaw umorzenie:
przez np. policje spraw wyznaczonych przez cba;) a w zanadrzu ktoś ma dużo więcej dowodów o dużo większym zasięgu i ślepy by ogarnął...to jak kłoda pod własne nogi...to by było, oby nie;))
03-12-2020
~do poniżej:
czyli telewizja i ci na górze tez obserwują poczynania naszych włodarzy ,dobrze dobrze może cbś już wzięło kolejnego wójta pod lupę i niedługo w telewizji i na wszystkich portalach o tym przeczytamy
30-11-2020
~inęła dwudziesta:
Porównanie zrobili dobre. Pomysłu Trzaskowskiego o zabraniu dotowania policji z pomysłem ówczesnego wójta Nadarzyna o zabraniu policjantom sprzętu. Za złapanie pijanego zastępcy za kółkiem.
29-11-2020
~3,18 promila we krwi.:
Wczoraj w programie minęła dwudziesta mówiono o pijanym zastępcy wójta z gminy Nadarzyn i o wójcie który zabrał policji komputery. HAHAHAHAAH ale sławni na całą Polskę.
29-11-2020
~Do Ewa:
Przecież Wacławiak radna obiecała przed wyborami że jak ponownie zostanie to zrobi porządek z hetmanem
28-11-2020
~czy tak jest wszędzie:
Jak to jest: przychodzi wójt zdaje się przyzwoity człowiek. A np. po dwóch kadencjach to już jest całkiem nie ten człowiek. I zaczynają się do niego dobierać prokuratorzy. Przecież samorządy powstały w 1990 roku po to żeby było normalnie i uczciwie. Dlaczego tak się dzieje wokół i niedaleko od nas.  więcej
28-11-2020
~społeczne konsultacje:
w naszej gminie to narada kółka kolesiów u Tomasza w pokoju. Wisielcze śmiechy słychać w całym korytarzu. Oni naprawdę wszystkich nas mają za głupich.
28-11-2020
~Wzruszony do łez:
To całe "stanowisko" jest jednym wołaniem: Nie zabierajcie nam konfitur! Bo cały układ oparty na Struziku szlag trafi, i może się okazać że słoiczki z konfiturami będą w innej szafie. A najlepsze to oburzenie, że brak społecznych konsultacji. Ciekaw jestem co wysmaży sąsiadka, św. Maria Jolanta, która jak sie okazało, też ma niezłego grzyba za uszami:)  więcej
27-11-2020
~Arusia nie ma od miesiąca. Zdalna:
27-11-2020
~to robota dla Arusia:
Przecież ten cały referat coś musi robić. A nie siedzieć w domu i udawać zdalną robotę. Urzędnicy macie teraz kanadę ale to się skończy.
26-11-2020
~Bogate urzędniki myślą tylko o sobie. Wszak wybory wygrali.:
To prawda, za te zmarnowane pieniądze, mogli by zakupić węgiel na zimę i obdarować nim, ludzi mniej zamożnych , potrzebującym wsparcia w gminie Nadarzyn.
26-11-2020
~Koszty tej głupoty:
Jednym z kosztów tej głupoty polegającej na zajęciu nic nie znaczącego stanowiska jest koszt wysłania za pośrednictwem poczty polskiej ponad 100 listów poleconych do instytucji i biur senatorów i posłów. Polecony na poczcie, druk pisma i zakup koperty oraz praca urzędników, którzy to przygotują i wyślą to koszt 1500 zł., które można przecież przeznaczyć na potrzebniejsze wydatki w gminie z 70 milionami długu!  więcej
25-11-2020
~Proszę niczego tu nie wiązać nikim.:
Czy to możliwe, żeby ateista i jego żona ateistka, czyli ateistyczni rodzice, którzy wychowali swoje narodzone dziecko, na głęboko ateistycznego człowieka, które to dziecko , brało udział marszach ateistycznych i biczowało,,,, w trakcie tego spektakularnego spektaklu, naszego polskiego księdza BISKUPA, no co powiecie , czy podzielacie ten styl życia, by BISKUPA biczować, czyli chłostać. To nie godne zwykłego mieszkańca polskiej ziemi i każdy katolik powinien to rozważyć , czy nasza wiara nie jest rozmywana, przez rodziny ateistyczne na eksponowanych stanowiskach , czy one nie są wręcz wręcz zaplanowane przez komunę, by zwalczyć na polskiej ziemi, naszą wiarę chrześcijańską. Komunistyczni działacze wsadzili po cichu wielu swych ludzi do naszych kościołów. Ten bandytyzm obyczajowy trwał prawie pół wieku i zebrał wielkie żniwo. Teraz w okresie letnio jesiennym młocka zebrała ziarno i były dożynki ciche, ale do września i później same plewy.  więcej
25-11-2020
~jakie tam sumienie:
czy on wie co to jest? pewnie nie bo go nigdy nie widział
25-11-2020
~ Maria. 17:19:44 ~Zasad co najmniej brak::
Może jakieś tam sumienie ma , ale Boga w sercu to na pewno brak.
25-11-2020
~Zasad co najmniej brak:
Zarabiać na śmierci zwierząt, które całe życie służyły człowiekowi w ciężkiej pracy to prawdziwe bestialstwo. Trzeba być osobą o bardzo małej wrażliwości na cierpienie by czymś takim się zajmować. Nic dziwnego, że milczy bo pewnie sumienie mu spać nie daje, chyba, że sumienia też nie ma...  więcej
25-11-2020
~DO 17:06:34 ~Bestialstwo.: Prowadzić konie na rzeź.:
A pamietacie jak były wójt w bestialski sposób zabił małego kundelka taka małą psinę z broni mysliwskiej. Ponoć tylko obroża sie wtedyk ostała, a maleńka psina została roszarpana na strzepy.
25-11-2020
~Bestialstwo.:
Prowadzić konie na rzeź.
25-11-2020
~pamięć w narodzie nie ginie:
Pamiętamy te występy hutka wobec radnej. I też pamiętamy jak uczył się w podstawówce. A potem zajmował się końmi na rzeź.
25-11-2020
~Hutek w kapeluszu:
No tak, pamiętam. Hutek oprócz darmowego wyjazdu do Ameryki dostał jeszcze kapelusz i w nim paradował. Nic dziwnego, że pierwszy bronił skompromitowanego zastępcy. Prywata i tylko prywata.
24-11-2020
~elo:
Hutek Go bronił, bo kilka lat wcześniej zabrał hutka do Ameryki na wycieczkę z orkiestrą dętą i hutek był dzięki niemu raz za granicą i to nie byle gdzie bo w Ameryce! A hutek nie gra na żadnym instrumencie, no może poza grzebieniem.
24-11-2020
~Znajomy chorej żony. Oby Maż się w końcu przydał a nie odcinał. :
Ranni do wynajęcia to pikuś, ale pijak złapany za jazdę po pijaku, kilka razy i broniony de fakto przez prokuraturę i sąd do fakto de fakto . To złamanie wszelkich zasad. Sądy i prokuratura do reformy i głębokiej
24-11-2020
~Do 17:25:08 ~Radni do wynajęcia:
Na szczęście nie zabił dzieci idących ze szkoły. To nie był jego pierwszy raz.
24-11-2020
~do: radni do wynajęcia:
Stanowisko przedstawił wtedy hutek na sesji. Zwymyślał ówczesną radną z Kajetan za pytania. Bronił alkoholika twierdząc że to tylko raz mu się zdarzyło. Darł się przy tym na całe gardło.
24-11-2020
~Do czy dobrze liczę:
Dodaj jeszcze 600 tys. zł za bycie radą przez ten czas.
24-11-2020
~Radni do wynajęcia:
Dlaczego radni nie zajęli stanowiska gdy ówczesny zastępca wójta Nadarzyna został złapany za kółkiem przez policję z wynikiem 3,18 promila alkoholu i w dodatku pod szkołą?
24-11-2020
~Irek:
Ponieważ odezwy i manifesty ogłaszane przeciwko rządzącym to za mało, PSL zażądał od podległych sobie samorządowców dodatkowych przejawów wiernopoddańczego służalstwa. Jeśli chodzi o Nadarzyn to uchwalono, że tym razem laskę Trzaskowskiemu w miejscu publicznym zrobi nie tylko wójt, ale także Danka. To postanowienie Rada Naczelna PSL okręgu mazowieckiego przyjęła przez aklamację.  więcej
24-11-2020
~jak nasz biedny radny ma się konsultować:
przecież on unika mieszkańców jak ognia
24-11-2020
~do 9.25:
Dobrze liczysz tylko nie wszystko.
24-11-2020
~tylko w Nadarzynie:
W punkcie interpelacje zapytania i wioski powinien być dopisek: wyłącznie dotyczy to radnych. Nikogo więcej do głosu się nie dopuści.
24-11-2020
~Ewa:
Ja poproszę p.przewodniczącą o wystąpienie z pismem,żeby zrobili porządek z Hetmanem.
24-11-2020
~Mietek z Rozalina:
To naprawdę zadziwiające: gdy mieszkańcy zwracają się do radnych o pomoc w sprawach ich dotyczących, radni albo w ogóle nie reagują, albo robią to w sposób niezwykle opieszały i niechętny. W tym przypadku, gdy przychodzi 'rozkaz' z PSL od razu są dyspozycyjni, natychmiast wydają oświadczenie. Takiej służalczości i wiernopoddańczej zależności, jaka prezentują radni z przewodniczącą Wacławowiak na czele, trzeba się wstydzić. Taka postawa, nawet w czasach komuny, była niespotykaną. Nasi radni tkwią swoimi korzeniami głęboko w minionym okresie, gdy dyspozycyjność i ślepe posłuszeństwo wobec partyjnej władzy należały do codzienności. Widać w Nadarzynie czas się zatrzymał. Tacy radni to wstyd!  więcej
24-11-2020
~Czy dobrze liczę?:
Jeżeli radna za dzierżawę pomieszczeń pod przedszkole dotowane z gminy (rocznie 800 tys.zł) sama pobiera 120 tys. zł rocznie, to jak jest radną 20 lat to zarobiła 2 400 000 zł?
23-11-2020
~Okrakiem .:
Danka napisz do premiera żeby ten przekop robili w poprzek.
23-11-2020
~Danka z Komorowskiej:
Danka, pisz do Pana Premiera, że jesteś przeciwna przekopowi Mierzei Wiślanej, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego też ci się nie podoba, a zamiast budowy dróg i autostrad pieniądze z tych inwestycji powinny być przekierowane do Nadarzyna na organizację libacji alkoholowych i wyjazdy integracyjne do SPA elity kulturalnej ziemii nadarzyńskiej. Zwołuj czym prędzej radnych i piszcie kolejny wiekopomny memoriał do władz!   więcej
23-11-2020
~mieszkanka:
TO DLACZEGO WÓJT PRZEWODNICZĄCA I RADA GMINY ZABRANIA MIESZKAŃCOM GMINY WYPOWIADAĆ SIĘ I ZADAWAĆ PYTANIA na tematy naszej lokalnej gminy ,na temat spraw gminnych ,na temat podejmowania budżetu gminy dlaczego tylko oni w swoim kilkuosobowym składzie decydują o wszystkim za plecami nas mieszkańców .A sami taki głupie pismo wystosowali co czegoś się boja ,że ten podział ich pozbawi ????  więcej
23-11-2020
~mieszkanka:
Rada Gminy Nadarzyn jednocześnie wyraża sprzeciw ..........tatata i dalej bez konsultacji społecznych.To ja się pytam !!!!!!!!!dlaczego rada gminy decyduje w moim imieniu skoro sami napisali --bez konsultacji to dlaczego gmina tych oświadczań nie konsultuje z mieszkańcami ???????????GRANDA  więcej
23-11-2020
~mieszkaniec:
Spróbuję obdzwonić te wszystkie wymienione instancje, telefony są powszechnie wiadome w internecie. Powiem jako mieszkaniec, że nie mamy prawa zabierać głosu na sesjach. Nikt mieszkańców o zdanie nie pytał. Akurat mamy inne zdanie niż ci inteligenci.
23-11-2020
~Irek:
Następną odezwą, która wyjdzie z Nadarzyna będzie apel do Rządu Rzeczpospolitej o odstąpienie od groźby weta ws. budżetu unijnego. Pod rezolucją podpiszą się wszyscy radni, także ci najbardziej inteligentni i z najwyższym poziomem IQ. Wystarczy popatrzeć sobie na te mądre buzie i już wiadomo, o kogo chodzi. W czołówce radni Perzyna i Burakowski. Tym razem to proponuję napisać, że z tą odezwą Danka pojedzie wprost do Brukseli, do towarzysza Cimoszewicza. Porozmawiają sobie jak czekistka z czekistą, jak prawdziwi komuniści z dziada-pradziada.  więcej
23-11-2020
~Możecie z tym swoim stanowiskiem.:
wypie.....ć, wypie....ć, wypie....ć, wypie.....ć,
23-11-2020
~ahahahahahhahahhahahahahahahahahahahahahahhahahahahhahaahahhahahahaahhaah:
§ 3. Rada Gminy Nadarzyn zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn do przekazania niniejszego stanowiska:1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;4) Prezesowi Rady Ministrów;5) Posłom na Sejm z terenu województwa mazowieckiego;6) Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa mazowieckiego;7) Wojewodzie Mazowieckiemu;8) Zarządowi Województwa Mazowieckiego;9) Związkowi Gmin Wiejskich;10) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego.  więcej
23-11-2020
~Koniec strusika nadchodzi nieuchronnie.:
23-11-2020
~Jaki piękny wpis. Bravo.:
21-11-2020~Do radnych bezradnych .:Tym stanowiskiem to możecie sobie du..e podetrzeć.
23-11-2020
~Powinni to zrobić juz teraz a nie dopiero na wiosnę.:
Dobrze niech dzielą Mazowsze, niech wpie...... agenturę PSL
23-11-2020
~Irek:
Ubecy rządzący gminą Nadarzyn (nie mówię oczywiście o radnych, bo ci to intelektualna miernota) działają w starym stylu towarzyszy radzieckich i aktywu stalinowskiego. Jeśli mogą, to ograniczają prawo wydaniem bezprawnych dekretów, jeśli nie są w stanie z jakichś powodów tego zrobić (tak jak w tym przypadku) to wydają rzekomą odezwę do narodu, w którym garstka zdeprawowanych aparatczyków uzurpuje sobie prawo do przemawiania w imieniu mas. I taka też rolę ma spełnić i ta odezwa. Prawdziwym kuriozum będzie to, że osobą, którą przekaże ten manifest najwyższym urzędnikom w Państwie będzie... Danka z Komorowskiej. Była skubaczka gęsi, której rodzina przybyła do Polski wraz z Armią Czerwoną, a dziadkowie w ogóle nie mówili po polsku. I takie coś będzie pouczało Prezydenta Polski, Marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Wydawało się, że farsa i groteska, z którą mamy do czynienia w Nadarzynie od lat, nie może już być większa, a tu proszę: skubaczka gęsi będzie szkolić Prezydenta RP z demokracji. Pewnie najchętniej zrobiłaby to po rusku.  więcej
22-11-2020
~Dziadek:
Rada Gminy Nadarzyn przepisała tekst PSL Struzik. Sami nie potrafili by stworzyć tak długiego tekstu.
21-11-2020
~Mietek z Rozalina:
Jakim prawem ci kompletni debile próbują wypowiadać się w naszym imieniu?! Czy chociaż spróbowali poznać opinie nas, mieszkańców gminy, w rzeczonej sprawie? Najpierw wójt, który robi na oczach milionów laskę Trzaskowskiemu, a teraz to! Abstrahując od tego, czy sprawa podziału województwa nas dotyczy czy nie, od tego czy proponowany podział byłby dla Nadarzyna korzystny czy nie, jakim prawem to bydło intelektualne i moralne podejmuje się tego typu inicjatywy!  więcej
21-11-2020
~Arek:
Brawo PIS brawo podział, precz z PSL.
21-11-2020
~Antysitwa :
Ci (niepo)radni to swoje IQ mają na twarzaxh wypisane? Maja oni chociaż maturę? O studia nawet nie pytam, nawet z wf jak tamten
21-11-2020
~Antysitwa:
A kogo obchodzi ich stanowisko?
21-11-2020
~do polonistki:
Przez miesiąc przepiszą ale trzeba byłoby pilnować.
21-11-2020
~helena:
o co chodzi naszej radzie,przeciez nadal będziemy przyspawani do te" wajsiawki'-ALE KTO TO ZNA wIECHA,a bardzo szkoda,bo mielibysmy o wiele większe szanse rozwoju ,gdybyśmy oderwali się od tej komunistycznej Warszawy
21-11-2020
~Jack:
Wszyscy się z nich nabijają, ale przecież ktoś na nich głosował?
21-11-2020
~Polonistka:
Zacząć trzeba by najpierw od tego żeby każdy z radnych przeczytał i przepisał treść tego stanowiska. Po pierwsze na komputerze przepiszą może 2-3 osoby a pozostali przepiszą odręcznie bo nie potrafią obsługiwać komputera z edytorem tekstu. Po drugie ciekawi mnie ile popełnią błędów ortograficznych przy przepisywaniu... .  więcej
21-11-2020
~Oryginał tego stanowiska powstał w kancelarii Senatu:
To stanowisko jest w identycznej formie przyjmowane we wszystkich samorządach, w których władzę ma PO i PSL. Boją się utraty władzy i tłustych posad w spółkach sejmiku mazowieckiego.
21-11-2020
~Rechecheche:
Żaden z tych radnych nie zna ani ustawy o samorządzie gminnym, ani statutu gminy, ani powierzchni województwa mazowieckiego w obecnym kształcie. O innych danych liczbowych i statystycznych nawet nie warto wspominać. Żaden z nich nie wie ile kilometrów dróg gmina posiada na swoim terenie. Co oni komentują? Podział województwa ? Przecież Nadarzyn to już Warszawa.  więcej
21-11-2020
~Adam:
Ja to myślę, że nie będzie żadnego podziału. Jak rządzący przeczytają to stanowisko to na pewno zrezygnują z tego projektu.
21-11-2020
~008:
12 lat na terenie Nadarzyna rozbudowuje się gigantyczna fabryka przerabiająca odpady z połowy województwa mazowieckiego. Radni nadarzyńscy min. radny ze Strzeniówki , oraz radni z Nadarzyna opowiadają, że ten kombinat śmieciowy przeszkadza tylko sąsiadom zza siatki i to tylko tym co tanio kupili działki. Żadne z nich ( w tym najemniczymi lokalu pod prywatne przedszkole przy Komorowskiej z kilkuset tysięczną dotacją od wójta gminy) nigdy w żaden sposób nie wsparli protestu mieszkańców, którzy zwracają uwagę na uciążliwości kombinatu śmieciowego, na zagrożenie epidemiczne i na skażenie środowiska. A teraz produkują kolejny bubel prawny w postaci negatywnego stanowiska w sprawie, która nas nie dotyczy. Bo czy województwo jest takie czy inne to Nadarzyn pozostanie wychodkiem Warszawy i całej okolicy.  więcej
21-11-2020
~Do radnych bezradnych .:
Tym stanowiskiem to możecie sobie du..e podetrzeć.
21-11-2020
~Rozumu tej władzy nie trzeba.:
W radzie gminy są ludzie, którzy z ledwością skończyli 8 klas. Same tuzy.
21-11-2020
~Obłudnicy i hipokryci:
Czy wy obłudnicy i hipokryci konsultowaliście z mieszkańcami wprowadzenie do centrum Nadarzyna gigantycznej sortowni odpadów?
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2021 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU