31 maja 2020, imieniny obchodzą: Anieli, Marietty, Petroneli

~Klient małych sklepów.
18:34 31-05-2020
Ja tankuję tylko na orlenie.... więcej »
~nie w Nadarzynie
17:39 31-05-2020
Tu lecą do Lidla mało nóg nie połamią. Z samego rana popierają niemiecki... więcej »
~Patriotyzm lokalny.
16:09 31-05-2020
Kupujmy polskie produkty u rolnika i w polskich sklepach nawet jeśli są... więcej »

Pozyskiwanie danych osobowych wyborców. Oświadczenie prezesa UODO

Komentarzy (48)
27-04-2020

W związku z powtarzającymi się pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do organu nadzorczego dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych wyborców przez operatora pocztowego w celu organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie.

W polskim systemie prawa to Państwowa Komisja Wyborcza odgrywa kluczową rolę przy organizacji wyborów. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej zgodnie z art. 160 §  1.  Kodeksu wyborczego należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców. W świetle obowiązujących przepisów prawa to Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest organem odpowiedzialnym za właściwy przebieg wyborów na Prezydenta RP.

Prezes UODO pragnie zwrócić uwagę, że funkcjonujemy w specyficznym okresie pandemii, w którym wiele organów państwa stara się zapewnić ich, w miarę możliwości, normalne funkcjonowanie. W tym celu została uchwalona tzw. specustawa, która w czasie pandemii reguluje wiele aspektów naszego życia.

Zgodnie z art. 99 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Z powyższego przepisu prawa wynika, że operator pocztowy jest uprawniony do pozyskania od organu administracji publicznej danych osobowych wskazanych ww. przepisem prawa, jeżeli zachodzi jedna z dwóch niezależnych od siebie przesłanek. W pierwszym przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w drugim przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza przesłanka w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie występuje.

W związku z wprowadzeniem ww. przepisu prawa Państwowa Komisja Wyborcza, która zgodnie z art. 157 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568, 695), dalej: Kodeks wyborczy, jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów, zajęła stanowisko, określające rolę operatora pocztowego, a także obowiązek współpracy z nim w zakresie udostępnienia danych ze spisu wyborców[1].

Z powyższego stanowiska wynika, że w obrocie prawnym istnieje rozstrzygnięcie organu administracji rządowej, którego kopia w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej powinna być dołączona do wniosku operatora wyznaczonego (operator w treści wniosków powołał się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.), nakładające obowiązek, o którym mowa w art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora pocztowego, a tym samym uznać należy, że istnieje podstawa prawna do udostępniania tych danych operatorowi pocztowemu, o ile wniosek operatora o udostępnienie danych spełnia wymagania co do formy określone ww. przepisem prawa. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[2]), dalej: RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.      

 Należy ponadto wskazać, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśla rolę zasad ochrony danych osobowych wskazanych w art. 5 RODO. Przepis art. 5 ust. 1 lit. f RODO jasno stanowi, że dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Zarówno podmioty zobowiązane do przekazania danych osobowych, jak i operator wyznaczony, powinni zapewnić wysoki standard zabezpieczeń systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania tych danych, by zminimalizować ryzyka ich niezgodnego z prawem ujawnienia. W celu wyeliminowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób głosujących w wyborach powinny zostać wdrożone adekwatne środki organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie przyglądać się całemu procesowi, współpracować z inspektorami ochrony danych, a w przypadku naruszeń podejmie stosowne kroki wobec administratorów danych.

źródło: UODO.gov.pl

Komentarze:
30-04-2020
~No i sprawdza się. Powypuszczali chłopaków z więzienia i masz ci los.:
30-04-2020
~Co się stało z poprzednim dyrektorem GOSu w Nadarzynie?:
30-04-2020
~Oj, panie komendancie, z Pruszkowa. Ciężkie chwile, współczuję.:
30-04-2020
~babo babo:
Co by ludzie zrobili żeby nie ta poczta. Ale jedziesz na nią jak na łysą kobyłę. Popatrz ile osób korzysta z jej usług. Ale co ci pisać i tak ty masz tylko rację.
30-04-2020
~baba z zamkniętej ulicy:
I co pajace? Pakiet wyborczy już został poczcie polskiej wykradziony. A wy chcecie im dać jeszcze swoje wszystkie dane? A przecież to taka poczciwa instytucja i panie z okienek takie milę.Frajerzy, w sam raz na golenie.
30-04-2020
~Teraz prawidłowo byłoby sprawdzić również wcześniejsze:
sprawy, z Pruszkowa, również dotyczące Nadarzyna. A sprawa z Piaseczna wygląda na bardzo poważną. Ktoś komendanta na minę wpakował:(
30-04-2020
~Tylko komendant z Pruszkowa trafił do Piaseczna:
i teraz afera w Piasecznie ws zaginięcia dziewczynki w lutym i zaniedbań prowadzącej sprawę. Poczytajcie. Coś mi się zdaje, że Piaseczno pociągnie Pruszków, a w tym może i nadarzyńskie cwaniactwo.
29-04-2020
~Hahahha:
Kolenda Zaleska aż plam na twarzy dostała w TVN 24, jąka się, nerwowa jakaś dzisiaj jeszcze bardziej. Cóż, Małgosia 3 procent poparcia PO KO Takie życie, ludzie ślepi nie są. KOsiniak też w dół z poparciem. Jażdżewski w formie antyPolski Tusk, Kosiniak Po  więcej
29-04-2020
~do poniżej:
a wygrywała z Duda a teraz tylko 3% ale numer tak jak PSL chciała zabrac 500+,300+ i ponownie kazać pracować do 67 roku
29-04-2020
~o jejku, Kidawa 3% na samym prawie końcu:
29-04-2020
~mieszkaniec do 14:55:30 ~nadarzyniak::
zobaczycie ,że jeszcze ci wójtowi pamagierzy to wsadzą go na taka mine ,że dostanie kilka latek odsiadki ,a oni beda czyści zobaczycie ,bo on zadziera jak widzimy ze wszystkimi jest najmądrzejszy bo myśli ,że jak PSL go popiera i go wystawił na wójta to go wybroni hahahah  więcej
29-04-2020
~do ~do: coś nie tak::
I co to zmienia przecież koperta jest dostarczana na wskazany adres a nie na numer pesel i listonosza to guzik obchodzi, powinien dostać zaadresowaną kopertę od samorządów i ją tam dostarczyć no chyba,że plan jest bardziej brudny to wtedy owszem.
29-04-2020
~do nadarzyniak:
Urwać to się można ze smyczy, ewentualnie z pracy, albo na upartego na randkę z dziewczyną. Od wójta natomiast, jakby nie było osoby urzędowej, trzeba oczekiwać, że będzie działał samodzielnie, zgodnie z prawem i w przemyślany sposób. Niestety, wójt naszej gminy jest nie tylko niesamodzielny, on jest beznadziejny i niekompetentny. Może sobie zatrudniać rzesze picowników i różnej maści klakierów oraz innej swołoczy, ale okresy tskie, jak obecnie przeżywamy, w bezwzględny sposób odsłaniają już nawet nie słabości tego człowieka, ale wręcz jego dyletanctwo i miałkość intelektualną. Źle zaczął, bo od złamania słowa danego mieszkańcom, że nie zatrudni pijaka skazanego prawomocnym wyrokiem, ale skończy pewnie jeszcze gorzej niż zaczął, chociaż wydawało się, że już niżej nie da się upaść.  więcej
29-04-2020
~do: coś nie tak:
Pesel odróżnia soby o tym samym imieniu i nazwisku a jest takich sporo.
29-04-2020
~nadarzyniak:
Myślę że te wszystkie pomysły nie pochodzą od wójta. Tylko od pomagierów. On jeszcze za mało wie. Może jeszcze kiedyś urwie się tym pomagierom a może nie.
29-04-2020
~qwerty:
Zapisałeś się do FB maja twoje wszystkie dane i skrzynka mailowa zasypywana jest spamem kto jak kto ale FB najwięcej udostępnia naszych danych w tym wiele razy chca skan pokazania dowodu czy ty to ty .To niech tech wasz wójt Nadarzyński sie troche doszkoli bo widać nauczyciel WF to z niego jak ze mnie baletnica a nie wójt obeznany w przepisach i prawach KONSTYTUCJI   więcej
29-04-2020
~helena:
bawia mie niektore teksty,ha,ha,ha, naiwni myślą,że nasze dane osobowe są nikomu nie znane.wystarczy,że weszło się w internet i już ci co chca wiedziec wiedzą.ale brzydko mówic o polskiej poczcie to skandal....wiem ,wiem niemieckie ,jakies tam zagramaniczne lepsze,,,tylko nie chodzcie po polskie emerytury,dodatki dla dzieci-idzcie do zagranicznych skoro im nosicie forse Pozdrawiam,życzę dobrego samopoczucia  więcej
29-04-2020
~coś nie tak:
A ja się pytam po co poczcie polskiej do rozniesienia pakietów wyborczych potrzebne są numery pesel,przecież przy dostarczaniu listów nikt nie podaje tego numeru?Dla mnie to jeśli już to takie pakiety wyborcze powinien przygotować samorządy a poczta ma je dostarczyć zarówno do jak i od wyborców.  więcej
29-04-2020
~do 10:33:
Bzdura. Wystarczy znać nazwisko, adres i nr dowodu i można wyrobić na allegro "dowód kolekcjonerski" na który spokojnie weźmie się chwilóweczkę. A ty obywatelu możesz sobie swój dowód w sejfie zamknąć i naiwnie myśleć, że jest bezpieczny.I to nie koniecznie pracownicy poczty mają ukraść te dane. Skoro takie rzeczy wyciekają od banków, serwisów internetowych czy sklepów, to nie wyciekną na poczcie? Zabezpieczone hasłem 1234, albo dupa4? Przecież poczta i pocztowcy to mentalny PRL.  więcej
29-04-2020
~do baba z magnolii:
Generalnie bzdury Pani napisała, ale w gruncie rzeczy nie o to tutaj chodzi. Nie chcesz głosować, albo boisz się, nie głosuj, nikt nie ma prawa Cię do tego zmuszać. Ale warcholstwo i samowola, polegająca na tym, że jakiś urzędnik będzie decydował za nas, czy przeprowadzi wybory czy nie, a więc czy umożliwi nam wybór, to jest zwykle ograniczanie praw zagwarantowanych każdemu człowiekowi. Jeśli pozwolimy na taką samowolę, to zaraz pojawia się takie hitlerki, co to lepiej wiedzą, co jest ludziom potrzebne i zaczną za nas decydować. To co próbuje teraz poprzez swoje warcholstwo robić wójt GN to taka właśnie próba odbierania ludziom tego, co im się należy.  więcej
29-04-2020
~do 7.54:
Nieprawda bo tylko jak zgubisz dokumenty to może ktoś na ciebie wziąć kredyt albo telefon. Na poczcie załatwiamy wiele spraw i jakoś nikt nas nie okradł z danych. Nie rób złodziei z uczciwych zatrudnionych tam ludzi. W większości kobiet.
29-04-2020
~Dzień dobry:
Moja córka odbiera dzisiaj świadectwo, akurat w Grodzisku, nie w Nadarzynie. Jak w każdej placówce mają pesel córki, adres zamieszkania. Ba nawet w przychodni mają nasze dane, żeby otrzymać wypisany przez lekarza lekarstwo, należy podać w aptece pesel i kod z e recepty. Lewacwto oszalało, ale cóż jak Małgośka ma 4 procent poparcia, nie dziwię się, że tak wyją.  więcej
29-04-2020
~baba z zamkniętej magnolii:
Jezusie Nazareński, to jest tak napisane, że ja nie wiem, czy UODO jest za czy przeciw. A dla wszystkich którzy chcą by poczta ich dane dostała mam tylko kilka słów. Poczta Polska to parodia w dziurawych skarpetach. Wasze dane wyciekną wszędzie i będą dostępne dla wszystkich. Posypią się na was kredyciki, chwilóweczki, telefoniki czy inne raty. Powodzenia frajerzy.  więcej
29-04-2020
~Wf:
Tego nie ogarnia.
29-04-2020
~Zdrowy rozsądek:
Zdrowo rozsądkowo jak ktoś nie chce głosować to niech nie głosuje, ale niech nie zabrania głosowania innym, gdyż takim zachowaniem podważa także swój wybór.
29-04-2020
~Pawliak. :
A taki był dobrze zapowiadający , a jaki piękny i dobry z natury , ale jednak jak się okazalo to znany oszust tysiącom oszukanych ludzi, a czasami prawda o oszuście wychodzi na jaw., po czasie gdy ludzie widzą jego oszustwa już Gowina nie szanują.   więcej
29-04-2020
~On powinien zrezygnować z urzędu za oszustwo. :
Wójt gminny Nadarzyn Zwoliński, to dla mnie oszust, bo mnie oszukał.
28-04-2020
~Wójt to kotynuator starego zaleznego układu łamiącego świadomie prawo. :
Popieram Pana Darka Nowaka bo to człowiek z klasą i ponad wszystko respektujacy prawo . Pan Nowak to człowiek prawdomowny czego nie można powiedzieć o Zwoliński.
28-04-2020
~Prostackie podejście do wszystkich spraw. :
Zwoliński preferuję moralność Kalego. I tak to jest jak u przslowiwego Kalego, że jeżeli Kali ukraść komu krowę to jest okey ale jeżeli Kalemu ktoś ukradnie krowę to nie jest okey.
28-04-2020
~paranoja się robi:
Ludzie, przecież poczta zna na codzień wasze dane bo ma je w adresach na przesyłkch. A listonosze ganiają z poleconymi.
28-04-2020
~Na fb tak krzyczą, że bezprawie i kara się należy.:
A czy radni wójta ponieśli konsekwencje za bezprawie? Słowa, słowa, słowa...u ludzi niesłownych - nic nie są warte. Chyba dużo na reklamę wydają, zazwyczaj reklamuje się słabe produkty;) Nie warto poświęcać uwagi paplaninie, bez pokrycia.
28-04-2020
~do marek:
czasem ludzie tak postępują, kiedy nie mają już nic do stracenia;)
28-04-2020
~marek:
A swoją drogą to daje do zastanowienia, jeśli chodzi o podstawy demokracji w Polsce. Jeśli ktoś tak nieznaczący jak wójt jakieś tam gminy ma czelność wyjść publicznie i oświadczyć, że on swoją decyzją uniemożliwi ludziom głosowanie, to widać że długa droga przed nami. To znaczy, że są w Polsce ludzie, i to nie jacyś tam potentaci polityczni, którym wydaje się, że mogą według własnego gustu i uznania decydować o tym, czy ludzie mogą czy nie mogą korzystać z zagwarantowanych praw. Jasne, że to co się dzieje od dłuższego czasu w Nadarzynie to patologia, ale skoro taki niepoważny ktoś jak taki Zwoliński pozwala sobie na takie warcholstwo, to znaczy, że nie jest dobrze i tak naprawdę to daleko nie jesteśmy od Białorusi czy putinowskiej Rosji.  więcej
28-04-2020
~Hahahha:
dane, już przekazane poczcie przez ministerstwo cyfryzacji, a wójt pisze, że nie przekaże danych poczcie, setka ludzi cieszy się jaki mądry i zaradny wójt. Moi drodzy wybory odbędą się w maju, zgodnie z konstytucją.To nie PRL, że był przymus głosowania. Nie chcesz nie głosuj ale pozwól innym. Swoją drogą, to zabawne jak powołujecie się teraz na konstytucję lewaczki.  więcej
28-04-2020
~do Konstytucja:
Konstytucja, głupcze! Podstawą polskiej Konstytucji jest wolność człowieka i prawa obywatelskie, wśród których czynne prawo wyborcze jest jednym z nadrzędnych i najważniejszych. Czynne prawo wyborcze, a więc prawo do uczestnictwa w wyborach oraz do wyboru swoich przedstawicieli, w tym i Głowy Państwa, czyli Prezydenta. Nikt, a na pewno nie jakiś prowincjonalny urzędniczyna w rodzaju wójta GN, nie ma prawo decydować o tym, czy wybory w Nadarzynie się odbędą czy nie. Psim obowiązkiem wójta jest stworzyć warunki, w których wszyscy którzy chcą w wyborach wziąć udział, mogą to zrobić. Jakieś gierki polityczne, demonstrowanie samowoli administracyjnej i stawianie się ponad prawem nie może i nie powinno być tolerowane. Co z tym zrobi rząd, w sytuacji gdyby taki Zwoliński pozwolił sobie na warcholstwo, tego nie wiem. Wiem, co ja zrobię, gdy wójt uniemożliwi mi oddanie glosu, a przez to spróbuje odebrać mi prawa, które przyznaje mi Konstytucja.  więcej
28-04-2020
~adresat wielu przesyłek:
Jakoś nikt nie protestuje że listonosz zna jego imię nazwisko i adres gdzie mieszka. Czyli dane wrażliwe. I w dodatku doręcza mu listy, rachunki, emeryturę, prenumeratę. Nie obchodzi listonosza czy to PIS czy koalicja czy PSL. Czy zdarzyło się komuś nie odebrać od listonosza emerytury bo go zarazi?   więcej
28-04-2020
~Konstytucja:
KONSTYTUCJA drodzy pismeni!!!!!!!!!!!!
28-04-2020
~do wójta GN:
Hipokryzja posunięta do granic bezczelności! Z jednej strony rzekoma troską o zdrowie i życie ludzi oraz deklaracja, że zablokuje wybory i ograniczy nam w ten sposób prawa obywatelskie. Z drugiej strony nasze prośby i apele o to, aby zablokować funkcjonowanie śmieciowiska pozostają bez reakcji. Ile razy my, mieszkańcy tej gminy prosiliśmy wójta o to, aby zlecił przeprowadzenie badań środowiskowych wpływu sortowni na otoczenie? Jak reaguje wójt i jego świta na informacje, że sortownia zanieczyszcza wody gruntowe, że powietrze jest przesiąknięte trującymi dla ludzi aerozolami, że lokalizacja sortowni w tym miejscu prędzej czy później doprowadzi do tragedii, w której ucierpią ludzie i ich dobytek? Na to wójt pozostaje głuchy! Co więcej publicznie oświadcza, że dla obecnej lokalizacja śmieciowiska nie ma alternatywy. Firma życie i zdrowie ludzkie, ważne żeby hetman trwał i zarabiał pieniądze. To jest wójt, który troszczy się o ludzi? Hipokryzja jak Himalaje.  więcej
28-04-2020
~mieszkaniec:
Brawo panie Nowak ma Pan racje wielu ludzi sie boi wójtowi napisać prosto w oczy bo są straszeni zwalnianiem pozwami szykanowaniem po prostu od razu fala hejtu sie na nich wylewa rzez jego popleczników zwolenników
28-04-2020
~Nadarzyn:
scenariusz jest taki: 1. zwoliński narusza prawo, 2. premier odwołuje zwolinskiego, 3. nowak na wojta. ci wszyscy anty-pis, ktorzy odmawiają są rozgrywani przez prezesa.
28-04-2020
~ja chce aby wójt podał poczcie moje dane :
Jak czytam co pewni ludzie wypisując na FB pod postem Pana Darka Nowaka to widzę ,że głupich to jednak sieja w naszym kraju i susza nie pomaga w ich kiełkowaniu ,Jak portal był ciągany przez wójta i jego pracowników po sądach o udostępnianie danych tu piszących to klaskali w wniebogłosy ,ale jak teraz trzeba te same dane podać poczcie aby ludzie mogli bezpiecznie zagłosować to wielki krzyk bo nie wolno .To ja się pytam tych ludzi czy wy myślicie głową ? Co by wójt nie napisał to włazicie mu bez wazeliny w 4 litery  więcej
27-04-2020
~Dla mnie też :
27-04-2020
~ hehe do wpisu z 23:10:46 ~Zwoliński to dla mnie pomyłka.::
Jerzy z osiedla i jego papuga , popieramy ten wpis. Wonnnnnnnnnnt szkodniku gminny.
27-04-2020
~Kleks:
Jego wystarczy tylko postraszyć i mamy w spodniach.
27-04-2020
~lol do marek:
masz rację nie czytam wójta wpisów ale gdy coś takiego wymyślił to jest to przestępstwo ,złamanie praw wyborczych konstytucyjnych .Nie może on decydować za NIKOGO tylko za siebie jak nie chce to niech nie głosuje ale mi obywatelowi tego kraju taki urzędnik nie może zabronić   więcej
27-04-2020
~Co tam Covid i wybory - Wójt ma ważniejsze problemy niż zdrowie mieszkańców i Polska:
"Covid-19, wybory, spisy wyborcze, udostępniać , nie udostępniać , tarcze 1,0 , 2,0 zaraz 3,0 , a tymczasem obok Nas dzieją się sprawy nie mniej ważne, a przynajmniej na tyle ważne, że zasługują choć na chwilę naszej uwagi.Dziś o takiej kwestii.
27-04-2020
~Sobaka:
Panie Zwoliński , Pan coś obiecał mieszkańcom, że niezależnie od konsekwencji osobistych to do wyborów prezydenckich 10 maja Pan nie dopuści. No to trzymam Pana za słowo. Mam nadzieję, że Pan się wywiąże z obietnicy.
27-04-2020
~marek:
Pod żadnym pozorem nie możemy się godzić na to, aby pod pozorem jakiś gierek politycznych odbierano nam prawa obywatelskie. To my mamy decydować, czy chcemy głosować czy nie. To nie jakiś urzędnik lub grupa nawiedzonych oszołomów będzie podejmować decyzje o tym, czy ludzie mogą czy nie mogą głosować. Czy jakiś urzędnik, weźmy pierwszego z brzegu, np. wójta naszej gminy, ma podejmować de facto decyzję za nas, obywateli. Każdy z nas ma nieograniczone aktywne prawo wyborcze zapisane w Konstytucji, tzn. że mamy prawo uczestniczyć w wyborach i głosować, jeśli tylko tego chcemy. Ale to my jako wyborcy i jako suweren tego kraju będziemy o tym decydować, a nie jakaś urzędniczyna. Nie chcesz głosować? Twoja sprawa, nie musisz, ale nikt nie może Ci tego prawa odbierać, powołując się na jakieś chore przesłanki, tak jak np. próbuje to robić wójt Gminy Nadarzyn. Przecież to absurd!  więcej
 
Copyright © 2010 - 2020 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU