31 maja 2020, imieniny obchodzą: Anieli, Marietty, Petroneli

~Klient małych sklepów.
18:34 31-05-2020
Ja tankuję tylko na orlenie.... więcej »
~nie w Nadarzynie
17:39 31-05-2020
Tu lecą do Lidla mało nóg nie połamią. Z samego rana popierają niemiecki... więcej »
~Patriotyzm lokalny.
16:09 31-05-2020
Kupujmy polskie produkty u rolnika i w polskich sklepach nawet jeśli są... więcej »

List otwarty do Pana C.

Komentarzy (26)
04-05-2019

Fot.: Screen ECOPuls 34

W związku z publikacją artykułu "Emocje przeciw faktom", który ukazał się w 34 numerze ECOPulsu, dostarczanym mieszkańcom Gminy Nadarzyn przy okazji odbioru ich śmieci, na prośbę jednej z mieszkanek zamieszczamy list do właściciela sortowni. 
(Ponieważ przeciwko Mieczysławowi C. toczą się postępowania sądowe, na podstawie Prawo prasowe art. 13 pkt. 2 - Nie wolno publikować w prasie wizerunku i innych danych osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę - w tekście ograniczymy się tylko do podania pierwszej litery nazwiska).
  

02. 05. 2019 .2019 r.,

Hanna Betlewicz
ul. Turystyczna
Nadarzyn

Szanowny Panie C.!


  Po przeczytaniu kwietniowego numeru Eko-Puls stwierdziłam, że miarka się przebrała i muszę na te kłamstwa odpowiedzieć!

   Ktoś, kto nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem - nazwę go Anonim, w artykule „Emocje przeciw faktom” pisze, że przedstawiciele PU Hetman wielokrotnie wyrażali chęć współpracy z mieszkańcami, ale wciąż ta sama grupa uniemożliwia porozumienie.

   Zadam Panu na początek proste pytanie: Jak długo będzie Pan ignorował fakt, że działa Pan na terenie, na którym taką działalność wyklucza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nadarzyn? Dlatego z Panem walczymy. Ani ja, ani moi sąsiedzi nie jesteśmy przedsiębiorcami ani deweloperami, jak Pan przy każdej okazji nas nazywa. Posiadanie przez nas działek budowlanych, nie jest przestępstwem, a ich sprzedaż miała nam zagwarantować spokojne życie na emeryturze. Te nasze działki Anonim nazywa „BUFOREM ZIELENI”!!!, otaczającym teren PU Hetman. Panie C., to nie jest ziemia niczyja - ten pański bufor, ale nasza WŁASNOŚĆ!!!, zdegradowana do zera przez Pana obecność w naszym sąsiedztwie.

   Anonim pyta, czy gmina Nadarzyn zawsze będzie kojarzona ze śmieciami?

   Odpowiadam Panu: Dopóki Pan ze swoją firmą stąd nie zniknie, odpowiedź brzmi TAK!!!
 

Podobno niektórzy mieszkańcy Nadarzyna są zachwyceni waszą działalnością na terenie gminy. A czy ktoś zapytał ich, jak daleko od PU Hetman mieszkają? Może więc zapytam waszych „fanów” - czy chcieliby Państwo mieć we własnym domu i na własnej działce codziennie smród rozkładających się śmieci lub ostrych środków chemicznych, rozpylanych w celu zamaskowania odoru?

Ktoś zapewne powie, że gdzieś przecież taka sortownia musi być.

Oczywiście, ale nie pośród domów mieszkalnych gdzie żyją tysiące ludzi, którzy chcą oddychać nieśmierdzącym, czystym i zdrowym  powietrzem.

   Pana firma nie stoi na uboczu, jak bezczelnie pisze Anonim, mając za sąsiedztwo tylko Cmentarz parafialny i budowaną autostradę. To nie ci, którzy leżą na cmentarzu walczą o swoje prawa, ale my, żywi ludzie, potraktowani jak śmieci, z którymi nikt się nie liczy. Do Pana wiadomości dodam, że oprócz cmentarza i setek naszych domów, w sąsiedztwie PU Hetman znajduje się Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa, Przedszkole.

Byłam w Gminie na spotkaniu 25 marca br. Nie odpowiedział Pan wprost na żadne z zadanych pytań. Jak zwykle zapewnił Pan, że firma będzie modernizowana, zgodnie z unijnymi zaleceniami. A przecież od lat powtarza Pan jak mantrę, że firma jest najnowocześniejsza w Europie, że posiada Pan system BAT – najlepsze dostępne technologie – więc co Pan będzie jeszcze  modernizował, czyżby rodzaj smrodu?

Przypominam sobie nasze spotkanie w PU Hetman, kiedy powstawała pierwsza hala. Patrząc mi prosto w oczy, zapewniał mnie Pan, że nie będzie przy Turystycznej żadnej sortowni, będą tylko składowane materiały wtórne, przywiezione z Ursynowa. Ja chyba najlepiej wiem, że pańskie zapewnienia i deklaracje nie są nic warte!

Mydli Pan wszystkim oczy przekonując, że działa Pan zgodnie z prawem. Niestety łamie Pan prawo od samego początku i broni Pan przegranej sprawy.

Pańska gazetka ma jeden cel – propagować kłamstwa i budzić niechęć mieszkańców Nadarzyna do nas, którzy nie chcą firmy Hetman za swoimi oknami.

Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy już Pana „czar osobisty” wyczerpie się i zatriumfuje prawo, czego Panu i nam serdecznie życzę!

Dla informacji osób niezorientowanych, wyjaśniam: oznaczenie na Planie Zagospodarowania Przestrzennego „UP” – oznacza teren usługowo przemysłowy tj. usługi nieuciążliwe związane z mieszkalnictwem. Na terenie UP gospodarka odpadami jest zabroniona.

Symbol „O” – oznacza gospodarkę odpadami – to jest miejsce dla PU Hetman! Hetman działa na terenie oznaczonym UP – niezgodnie z prawem, niezgodnie z MPZP. Nigdzie przy ul. Turystycznej nie ma działek z przeznaczeniem na działalność śmieciową o symbolu „O” za wyjątkiem oczyszczalni ścieków.

Szanowny  Panie C.

Dla Pana skargi mieszkańców  i respektowanie prawa się nie liczą, systematycznie je Pan ignoruje, więc pozwolę sobie przypomnieć co jest zapisane w Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Nadarzyn:

Rozdział 2  Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem. 

Obszar objęty planem wyznaczono na dwu rysunkach planu, jako Obszar nr 1 obejmujący Nadarzyn z wyłączeniem „Centrum” i Obszar nr 2 obejmujący „Centrum Nadarzyna1" ...

4. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska
§ 15.9...Plan ustala zakaz lokalizacji obiektów usługowych i produkcyjnych, których oddziaływanie na środowisko powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem własnej działki albo poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. Pod pojęciem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko rozumie się hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, oddziaływanie komunikacji...

Szanowny  Panie C.
Wszystkie (za wyjątkiem jednej- przyp red.) dotychczas sprawy sądowe dotyczące uciążliwości zapachowych jakie emituje Pana firma PU Hetman mieszkańcy wygrali, co potwierdza oddziaływanie na środowisko, które powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska poza teren własnej działki.
Dlatego zgodnie z MPZP dla Gminy Nadarzyn, przy ul. Turystycznej nie ma miejsca na śmierdziucha PU Hetman!

   Z poważaniem
  Hanna Betlewicz

 Dla  przypomnienia sprawy sądowe jakie Pan przegrał :

Chronologia spraw karnych przeciwko Mieczysławowi C. w latach 2015 - 2019
Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Karny oraz Sąd Odwoławczy
Sąd Okręgowy  w Warszawie, Al. Solidarności 127

I. Sygn. akt II W 1796/15
1. Dnia 18.11.2015 r .
Wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Pruszkowie sygn. akt II W 1796/15  orzeka: Mieczysława C. uznaje za winnego zarzucanych mu czynów, stanowiących wykroczenia z art. 171 w zw. z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tj. o to, że nie zapewnił właściwego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Ad.1) Odwołanie się od wyroku Mieczysława C.!

2. Dnia 30.01.2017 r.
Wyrok I Instancji Sądu Rejonowego w Pruszkowie sygn. akt II W 1796/15 - Sąd orzekł: za winnego Mieczysława C. za spowodowanie uciążliwości odorowych prowadząc gospodarkę odpadami w sposób niezgodny z nakazem określonym  a art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, nie zapewniając ochrony zdrowia ludzi – powodując uciążliwości  zapachowe dla okolicznych mieszkańców w okresie od 20.07.2015 r. do 26.10.2015 r.
Mieczysław C.odwołuje się od wyroku!

3. Dnia 12.07.2017 r.
Sąd Odwoławczy w Warszawie uchyla wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu I Instancji  w Pruszkowie.

4. Dnia 31.01.2018 r.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie po powtórnym rozpatrzeniu sprawy z zalecenia Sądu Odwoławczego w Warszawie  przesłuchał m.in. pracowników PU Hetman, w tym kierownika sortowni, któremu Sąd nie daje wiary złożonym zeznaniom pod przysięgą, wydaje wyrok obwiniając Mieczysława C. o wykroczenie z art. 171 uoo. tj., że nie zapewnił właściwego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Sąd uznaje, że przedmiotowe znamiona czynu zostały w niniejszej sprawie wypełnione, tj. prowadzona przez PU Hetman gospodarka odpadami niewątpliwie powoduje uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Mieczysław C. akceptował ten stan i nie podejmował istotnych prób jego zmiany.
Ad. 2) Dnia 13.04.2018 r. – Mieczysław C. odwołuje się od wyroku zarzucając Sądowi I Instancji obrazę przepisów postępowania i szereg ich uchybień.

5. Dnia 12.07.2018 r.
Sąd Odwoławczy w Warszawie wydaje wyrok utrzymując w mocy wyrok I Instancji – wyrok jest prawomocny. Sąd Odwoławczy stwierdził, że apelacja Mieczysława C. tj. obwinionego nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ Sąd I Instancji nie dopuścił się żadnych uchybień!

Wyrok prawomocny został wydany po 13-u posiedzeniach sądów I i II Instancji, w tym uczestniczyło i zeznawało kilkadziesiąt świadków oraz około 100 osób przebywających na salach rozpraw w charakterze publiczności. Sprawa trwała prawie 3 lata, gdzie Mieczysław C. do dnia dzisiejszego nie zgadza się z wyrokami sądów i nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów!

II. Sygn. akt II W 345/16
1.  Dnia 05.11.2018 r.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie po 13 posiedzeniach w sprawie, wydaje wyrok, w którym orzeka o winie Mieczysława C. z art. 171 z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, tj., że w okresie od 27.10.2015 r. do 09.02.2016 r. i od 11.07.2016 r. do 29.08. 2016 r., prowadził gospodarkę odpadami w sposób niezgodny z nakazem określonym a art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach, nie zapewniając ochrony zdrowia ludzi powodując uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Ad 1) Mieczysław C. po raz kolejny nie zgadza się z wyrokiem sądu I Instancji, (mając już jeden wyrok prawomocny za powodowanie uciążliwości),  obwiniający Prezesa PU Hetman o dokonywanie uciążliwości dla  mieszkańców Nadarzyna. Mieczysław C. składa kolejny raz odwołanie do Sądu Odwoławczego w Warszawie, nie zgadzając się z wyrokiem sądu I Instancji! Nie zgadzając się z faktami udowodnionymi przez Sądy!

Sprawa odwoławcza odbyła się 8 i 16 kwietnia 2019 r. Sąd odwoławczy zmienił zakres dat i kwotę grzywny, jednak w części zasadniczej podtrzymał wyrok I instancji. Wyrok Prawomocny!

III. Sygn. akt II W 207/16
1.  Dnia 09.05.2018 r.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydaje wyrok, uniewinniając Mieczysława C. od zarzucanych mu czynów, ale nie dlatego, że uciążliwości odorowe nie występowały, bo takowe były i to jest faktem dla Sądu i osób poszkodowanych, ale dlatego, że Sąd brał pod uwagę tylko zgłoszone uciążliwości  w dniach 11 i 12 maja 2016 r., które zdaniem Sądu były jednorazowe i krótkotrwałe oraz, że cyt. „Męczący zapach w niedużych przedziałach czasu nie spełnia kryteriów uciążliwości”. Sąd nie wziął pod uwagę ogółu problemu związanych z uciążliwościami z PU Hetman na przestrzeni kilku lat  – niestety! Należy odpowiedzieć sobie na pytanie ile było podobnych sytuacji „niezgłoszonych”? – o tych faktach wiedzą tylko sami poszkodowani mieszkańcy! Przesłuchiwany był m.in. świadek kierownik sortowni PU Hetman, ale Sąd uznał jego zeznania jako „niewiarygodne w zakresie w jakim stwierdził, że produkcja przedsiębiorstwa Hetman nie powoduje nieprzyjemnych zapachów”.
Ad.1) Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych składa apelację do Sądu Odwoławczego, który w dniu 29.11.2018 r. po rozpoznaniu uchyla zaskarżony wyrok Sądu I Instancji, jednocześnie umarzając postępowanie, narusza w sposób rażący prawa materialne, tj. art.45 § 1 k.w., polegające na błędnym uznaniu terminu ustania karalności wykroczenia!
Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych  dnia 13.02.2019 r.  wnosi kasację od wyroku Sądu Okręgowego z  dnia 29.11.2018 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77 w Warszawie.
Dnia 27.02.2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego Izby Karnej na Pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Mieszkańcy Nadarzyna czekają na sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym.

III.  Sygn. akt II W 1213/17 oraz II W 1354/18
1. Ww sprawy są w toku postępowania – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn oraz poszkodowani mieszkańcy Nadarzyna zapraszają na posiedzenia Sądu Rejonowego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22 w dniach:
a)    26.04.2019 r. o godz. 13.oo w Sali nr VI - odbędzie się sprawa o sygn. akt. II W 1213/17 (już się odbyła);
b)    30.05.2019 r. o godz. 10.oo w Sali nr I – odbędzie się sprawa o sygn. akt II W 1354/18. Sprawa dotyczy uciążliwości z 2018 r.

Dla zainteresowanych osób mogą być udostępnione:
1.    Wyroki sądowe – Sygnatury akt ww wyroków;
2.    Lista z potwierdzonymi uciążliwościami w okresie od 26.04.2018 r. do 31.08.2018 r.;
3.    Listy osób z podpisami, dla których PU Hetman jest uciążliwy – lista razem z pismem skierowanym do Wójta Gminy Dariusz Zwolińskiego, została złożona w Urzędzie Gminy w Nadarzynie w dniu 27.11.2018 r.- do dnia dzisiejszego nie mamy na nie odpowiedzi!

Fot.: google mapsList - oryginał

Komentarze:
09-05-2019
~opozycjonista:
Jak czytam pięknych terenów blisko stolicy, to kojarzy mi się ciemnogród blisko stolicy wspomagający manipulatorów.
08-05-2019
~Gazetki EKOPuls!:
jak można podawać do publicznej wiadomości takie kłamstwa i wprowadzać ludzi w błąd! Papier wszystko przyjmie, ale całe szczęście, że są ludzie,którzy mieszkając blisko hetmana,wiedzą więcej niż mieszkańcy Nadarzyna oddalonych parę kilometrów od hetmana. Ujawniają prawdę - Pani Haniu, jestem pełna podziwu za Pani odwagę i determinację. Ten kilkuhektarowy bufor zieleni wreszcie wiemy skąd się wziął, generalnie to można nazwać "zawłaszczeniem prasowym", przecież te hektary, jak można wyczytać z listy Pani Hani, to działki mieszkańców Nadarzyna!!! Ta gazetka przypomina mi gazety-brukowce, gdzie można poczytać ploteczek, nie mających z prawdą nic wspólnego!  więcej
06-05-2019
~do poniżej:
kto i gdzie?
06-05-2019
~Taki prawy.:
W terenie zabudowanym zapie...a 100 na godzinę.
06-05-2019
~Ewka:
Bardzo ciężki przypadek skrajnego lewactwa. Bez żadnych zasad etycznych i moralnych.
06-05-2019
~przyjaciel królika:
Ciekawa menażeria ściągnęła do Nadarzyna. Poczytałem wypociny tego miłośnika kotów na FB i uważam, że należy wprowadzić testy psychologiczne zanim kogoś wpuści się do gminy.
06-05-2019
~to ten sam,:
co mu szczekające psy i śpiew księdza przeszkadza ,a ostatnio zauważył,że gdzieś na Pruszkowskiej Hetman zgubił śmieci.Kto jak kto ,ale cały czas właśnie ten pan z Hetmanem był za pan brat.Krytykował niejednokrotnie mieszkańców,którzy skarżą się na uciążliwość tej firmy.W Młochowie to nie czuł smrodu..haha  więcej
06-05-2019
~Do doktor :
Przypadek specyficzny, naukowcy mieliby nie lada ubaw.
05-05-2019
~:):
05-05-2019
~Doktor :
Chciałbym kiedyś dostać do zbadania mózg jegomościa o nazwisku Ława. Przypadek wyjątkowo ciekawy. Andrzeju podaruj swoje organy nauce.
05-05-2019
~Powielacz:
11:58:19~System BAT!:Zastanawiam się, czy w ogóle w Hetmanie prowadzona jest jakakolwiek modernizacja w związku z nowelizacją Ustawy o odpadach! Intensywny smród śmieci jak pojawił się w 2013 r. tak trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego! Nawet w majówkę w dni wolne od pracy np. 1 Maja czy 3 Maja br.śmierdziało, więc gdzie ta modernizacja??? To są tylko słowa puszczane na wiatr, niestety bez realizacji w rzeczywistości! Nic, a nic w tym zakresie nie zmieniło się, a prawdę mówiąc ten "syfiasty" środek do niwelowania odoru działa tak, że już nie wiadomo co jest gorsze dla człowieka, smród rozkładających się śmieci, czy smród środka chemicznego, który powoduje duszności i mdłości! TRAGEDIA ludzi mieszkających wokół PU Hetman i nie tylko. Ci "fani" Hetmana, jak to ładnie ujęła Pani Hania B. w swoim liście, nawet nie mają zielonego pojęcia co się dzieje wokół Hetmana, bo pewnie nigdy nie zadali sobie trudu by przyjechać i sprawdzić jak to wszystko "pięknie wygląda". Oni tylko czytają kolorowe gazetki EKOPuls, a ponadto chyba nie są świadomi, że grzyby i pleśnie, które żerują na kompostownikach i odpadach, potrafią lecieć z wiatrem parę kilometrów, więc wcześniej czy później "fanom" Hetmana odbije się to wielką "czkawką"!!! Tylko szkoda, że dzieci muszą to świństwo wdychać, ponieważ mają nieodpowiedzialnych rodziców, bo nic z tym nie robią, a wręcz przeciwnie, wierzą, że wszystkie kłamstwa pisane w pięknych, kolorowych gazetach EKOPuls to cała prawda i tylko prawda! Ludzie obudźcie się z tej śmieciowej narkozy, to działa na was jak narkotyk!a zapominacie o najważniejszym o swoim i waszych bliskich zdrowiu!!!   więcej
05-05-2019
~Panie radny siwa :
Przestać pan pisać kłamstwa na fb,źeby nie pracownicy UG, przy dębach pamięci nic nie zrobili to niebyło komu. Kiedy pan był ostatni raz? To prawda źe pracownicy sprzątający park, zgrabią liście czy porozrzucane pety .proszę nie wciskać takiej ciemnoty źeby nie UG, nikt inny się nie zajmuje.   więcej
05-05-2019
~System BAT!:
Zastanawiam się, czy w ogóle w Hetmanie prowadzona jest jakakolwiek modernizacja w związku z nowelizacją Ustawy o odpadach! Intensywny smród śmieci jak pojawił się w 2013 r. tak trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego! Nawet w majówkę w dni wolne od pracy np. 1 Maja czy 3 Maja br.śmierdziało, więc gdzie ta modernizacja??? To są tylko słowa puszczane na wiatr, niestety bez realizacji w rzeczywistości! Nic, a nic w tym zakresie nie zmieniło się, a prawdę mówiąc ten "syfiasty" środek do niwelowania odoru działa tak, że już nie wiadomo co jest gorsze dla człowieka, smród rozkładających się śmieci, czy smród środka chemicznego, który powoduje duszności i mdłości! TRAGEDIA ludzi mieszkających wokół PU Hetman i nie tylko. Ci "fani" Hetmana, jak to ładnie ujęła Pani Hania B. w swoim liście, nawet nie mają zielonego pojęcia co się dzieje wokół Hetmana, bo pewnie nigdy nie zadali sobie trudu by przyjechać i sprawdzić jak to wszystko "pięknie wygląda". Oni tylko czytają kolorowe gazetki EKOPuls, a ponadto chyba nie są świadomi, że grzyby i pleśnie, które żerują na kompostownikach i odpadach, potrafią lecieć z wiatrem parę kilometrów, więc wcześniej czy później "fanom" Hetmana odbije się to wielką "czkawką"!!! Tylko szkoda, że dzieci muszą to świństwo wdychać, ponieważ mają nieodpowiedzialnych rodziców, bo nic z tym nie robią, a wręcz przeciwnie, wierzą, że wszystkie kłamstwa pisane w pięknych, kolorowych gazetach EKOPuls to cała prawda i tylko prawda! Ludzie obudźcie się z tej śmieciowej narkozy, to działa na was jak narkotyk!a zapominacie o najważniejszym o swoim i waszych bliskich zdrowiu!!!  więcej
05-05-2019
~lola x:
Szanowni Państwo ,Proponuję zorganizować konkurs w skali ogólnokrajowej po tytułem '' Śmierdząca Gmina ''Jestem pewna , że zdobędziemy pierwsze miejsce .
05-05-2019
~jak ktoś niezorientowany:
Gazetka Ekopuls ma działać tak jak WN. Tylko wychwalanie firmy pod niebiosa. Po prostu zbawca Nadarzyna.
04-05-2019
~to ciekawe:
Warto zainteresować się nagłą zmianą zdania przed sądem Pana Pietrzaka i Pani Wacławiak. Co ich do tego skłoniło?
04-05-2019
~Do Felek:
Wybraliście wójta to wiadomo że status quo. Nic się nie zmieni. Wójt będzie wtórowal hetmanowi, bo wiadomo kto podpisywał decyzje dla hetmana... Pan koordynator, a on jest w gminie homo primum omnium mandatum ;)
04-05-2019
~Felek :
Jeszcze mu Zwolinski dołoży za grosze ponad hektar gminnego gruntu za oczyszczalnią. Heroiczna walka z sitwą popierającą śmieciarza ale oby skuteczna. Gratulacje wytrwałości i powodzenia.
04-05-2019
~Rk:
Super list !!!. Papierami Panią NO PASARAN dla Hetmana !!!
04-05-2019
~Jaka władza takie respektowanie:
prawa.
04-05-2019
~W tej gminie to pytanie retoryczne.:
04-05-2019
~Andzie i jej papuga:
Pytam POWIATOWY i NIE TYLKO NADZÓR BUDOWLANY dlaczego jeszcze te wszystkie budowle stoją skoro wszystko jest niezgodne z Miejscowym Planem Przestrzennego Zagospodarowania oraz z innymi przepisami o ochronie środowiska i nie tylko.
04-05-2019
~U, mamy też dziś święto strażaków.:
Jakże skrajne środowisko, od ludzi ryzykujących własnym zdrowiem i życiem, po chciwych i pazernych ludzi, z wypełnionymi łapówkami kieszeniami. Wynika z tego, że nie należy uogólniać. Jak można tak odwrócić kota ogonem, wychodzi na to, że właściciele granicznych działek sa pazerni, a nie własciciel Hetmana. Obłęd.  więcej
04-05-2019
~Do autorki:
Ta gazetka hetmanowska to jak WN, antymalkontent i tu nadarzy: wszystkie mają ten sam cel. To gorsze niż propagandowe media TVP
04-05-2019
~Anty:
Przykre jest to że ludzie muszą sami walczyć o swoje prawa. Wczoraj święto Konstytucji A ja się pytam gdzie nasze prawa? Za brak płacenia podatków będą Cię ścigać Ci którzy nie reagują na twoje zgłoszenia o uciazliwosciach. Dlaczego Panie Wójcie Pan nic nie robi. Jak można być tak obojętnym na krzywdę ludzi!!!  więcej
04-05-2019
~008:
Bardzo dobry i odważny list. Widać , że mieszkańcy maja już serdecznie dość śmierdziela! Panie Zwoliński weź się Pan w końcu za robotę na poważnie i rób Pan porządek ze śmierdziuchem.
 
Copyright © 2010 - 2020 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU