18 grudnia 2018, imieniny obchodzą: Gracjana, Bogusława, Laurencji

~do niuchać
10:25 18-12-2018
człowieku podwyżki prądu ustaliły firmy które ten prąd dostarczają ,a... więcej »
~Prokurator !
09:25 18-12-2018
Sprawą powinien zająć się prokurator ! Inaczej nigdy w tym kraju nie... więcej »
~A teraz znajdź odpowiedzialnego:)
22:44 17-12-2018
za sukces - wszyscy, za porażkę- ni ma winnych;-)))... więcej »

Wójt naruszył prawo ustawy zamówień publicznych

Komentarzy (25)
31-10-2017

Kontrola doraźna wszczęta przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie udzielonego przez Gminę Nadarzyn zamówienia w przedmiocie świadczenia usług doradztwa prawnego (umowa nr 72/2012) została zakończona. W jej wyniku stwierdzono w Informacji z dnia 30 maja 2017 r. naruszenie przez wójta Gminy Nadarzyn przepisów art. 4 pkt 8, art. 7 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 12 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wójt wniósł zastrzeżenia od przedmiotowego wyniku kontroli doraźnej, które ostatecznie nie zostały uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
8. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych i wynikających z niego zasad, podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający i wykonawcy) mogą ponieść odpowiedzialność:

  • karną,
  • za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • materialną – w postaci kary pieniężnej

Jaką i czy w ogóle poniósł karę wójt, na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

O sprawie już pisaliśmy. Chodzi o udzielenia zamówienia przez wójt Gminy Nadarzyn firmie Deloitte, która doradzała przy odzyskaniu VAT-u w 2012 roku, po przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w spółkę, czyli Przedsiębiorstwo Komunalne. Wójt bez przetargu podpisał umowę z firmą, która za swoją usługę zażądała 20% od odzyskanego VAT-u. A że było go ponad 10 mln zł, Gmina Nadarzyn musiała zapłacić doradcy, aż 2 mln zł.
W podobnej sprawie Gmina Raszyn innemu doradcy zapłaciła tylko 2%.

Sprawa trafiła do UZP w październiku 2014 r.(!), wraz z inną w której wójt również zawarł umowę bez przetargu z Kancelarią Prawną Filipek & Kamiński na kwotę 234 000 zł. Urzędnicy z UZP przez półtora roku zabiegali z Urzędu Gminy Nadarzyn o niezbędne dokumenty, aby wyjaśnić sprawę, by w końcu 21 kwietnia 2016 r. ogłosić swoją decyzję, w której po analizie wykazali, że w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla Kancelarii Prawnej Filipek & Kamińsk, był brak podstaw w trybie zastosowanym przez zamawiającego, czyli UG Nadarzyn.

Stwierdzono brak dowodów i bezzasadność twierdzenia zamawiającego, że tylko ta kancelaria może świadczyć tę usługę, ponieważ posiada pełną wiedzę odnośnie specyfiki funkcjonowania zamawiającego, charakteru i zakresu prowadzonej przez niego działalności oraz stanu toczących się spraw. Według tłumaczenia Urzędu Gminy Nadarzyn, wybór innych prawników, wiązałby się ze stratą czasu na ich wprowadzenie i problematykę Gminy Nadarzyn. Wyjaśniający na taki argument się nie zgodził, twierdząc, że obecny rynek usług prawniczy, jest rynkiem konkurencyjnym, na którym istnieje wiele doświadczonych podmiotów mogących bez przeszkód sprostać wymaganiom zamawiającego tym bardziej, że przez zamawiającego nie została przeprowadzona żadna analiza rynku.

UZP odniosło się również do sytuacji w której ogłoszenie o udzielenie przedmiotowego zamówienia znalazło się na BIP Nadarzyn, dopiero po upływie ośmiu miesięcy po zawarciu umowy stwierdzając, że stanowi to naruszenie art 95 ust. 1 ustawy Pzp. Mimo tych naruszeń UZP, nie potrafiło wskazać, czy część tej umowy polegająca na obsłudze prawnej przekracza 14 000 euro, czy może większą część stanowi usługa polegająca na prowadzeniu spraw sadowych i zastępstwie prawnym i procesowym. Mając to na uwadze, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówił wszczęcia dalszej kontroli doraźnej.

Ta sprawa została zakończona, natomiast wyjaśnianie umowy z firmą Deloitte pozostało w toku i tak jak już napisaliśmy na wstępie, zakończyło się rok później.

Przypomnijmy tylko jeszcze, że w innej sprawie, w związku z uchybieniami i nieprawidłowościami jakie wykazała po kontroli Urzędu Gminy Nadarzyn, Regionalna Izba Obrachunkowa, w tym straty jednego miliona złotych, Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 23 maja 2017 roku, wystąpiła również z wnioskiem do Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej o ukaranie wójta Gminy Nadarzyn za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10 lipca 2017 roku, w tej sprawie odbyła się rozprawa na której Regionalna Komisja Orzekająca uznała wójta Janusza Grzyba za winnego naruszenia art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak odstąpiła od wymierzenia kary.

Komentarze:
06-11-2017
~Niecierpliwy:
Do 9 listopada miało być przedłużone śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych wójta. Ciekawe co ustalił pan prokurator Okręgowy z Warszawy? Skoro już postawiono zarzuty wójtowi to czy można coś jeszcze więcej ustalać w prokuraturze? Coraz bardziej jest zastanawiające dlaczego prokurator tak długo bada ten wątek.  więcej
06-11-2017
~apropos grabarza:
Był przez pewien czas bardzo porządny Pan na cmentarzu, Paweł miał na imię. W tedy był na cmentarzu porządek i wszystko na czas. Byłam na pogrzebach i nagłośnienie było profesjonalne. Tylko nie wiedzieć dlaczego proboszcz się go pozbył...?
03-11-2017
~Nadarzyn:
Coś taki kwaśny ten uśmiech u wójta. Oj chyba będzie miał kłopoty...
02-11-2017
~To kwestia metody działania:
PO-PSL wywalało jak worki z kartoflami ludzi z urzędów, którzy mogli być w jakikolwiek sposób związani z ich poprzednikami. Na to miejsce przez ostatnie 10 lat zatrudniali i szkolili urzędników, którzy im wiernie służyli. Teraz Ci urzędnicy chronią właśnie tyłki takich wójtów jak ten z Nadarzyna. Czekam na gruntowne zmiany Pani Premier Szydło. Trzeba zatrudnić takich inspektorów kontroli, którzy będą szukali wszędzie naruszeń i u urzędników PISowych i PO-PSLowych. Ja tak rozumiem dobra zmianę. Bo na razie to jest słabo z kontrolą samorządowców i ich działań.  więcej
02-11-2017
~Jacek:
Nie rozumiem takiej wielkiej opieszałości w działaniu urzędu kontrolującego wójta. Co to znaczy, że inspektor kontrolujący nie mógł się doprosić dokumentów przez wiele miesięcy??? To z Warszawy do Nadarzyna nie można przyjechać samochodem i przeprowadzić kontroli na miejscu? Trzyosobowy zespół może to zrobić w 1 -2 dni!!!! Kim ważnym jest ten wójt, że urzędnicy z organów kontrolnych boją się Go niepokoić?  więcej
02-11-2017
~do poniżej:
czyli sam na siebie bat kręci takim zeznaniem ?? czy dobrze zrozumiałam
02-11-2017
~HAHAHAHAHA ALE TOWARZYSTWO:
Wójt zeznaje w sądzie że w czasie pracy pił wódkę.
02-11-2017
~Pijana gmina 2016/2017 do czego doprowadza brak zupełnej kontroli.:
Śmieciowisko w centrum Nadarzyna to też ich sprawka. STARE TRIO Z MŁOCHOWA jest w to umoczone po uszy.
02-11-2017
~Na to pslowskie środowisko nie można głosować w wyborach bo zniszczą wszystko. Ich trzeba usunąć.:
01-11-2017~STARE TRIO Z MŁOCHOWA czyli PSL, Grzyb, Muchalski, Kuźmińska, byli wtedy przy władzy i wydawali decy:Raport NIK w tamtych latach pokazał, że defraudowali miliony.
02-11-2017
~nagłośnienie jest,tyko grabarz nawalił nie przjechał otworzyć kaplicy:
O przepraszam przyjechał ale jak było po procesji Uciekł jak szczur kiedy zobaczył wychodzących ludzi z cmentarza
02-11-2017
~ Po procesji:
Fatalna jakość nagłośnienia w czasie mszy na cmentarzu.Byliśmy z rodziną na grobach.o ile same obiekty przy Sitarskich się podobały o tyle musiałam ciężko się wstydzić za jakość nagłośnienia podczas mszy przed rodziną. Czy parafii nie stać na zakup/wypozyczenie nagłośnienia.Czy parafianie naprawdę dają tak małą tacę? Może proboszcz zechce uszanować wiernych którzy chcą w skupieniu się pomodlić a nie oferować piski czy wycie z tuby nagłaśniającej.   więcej
02-11-2017
~Mieszkanka:
Nasz wójt ma bardzo złą opinię wśród ludzi. Takie niejasności z UZP jeszcze to pogłębiają
02-11-2017
~Teoria piękna - praktyka marna:
Zadziwiająca jest ta kilkuletnia opieszałość UZP w sprawie tych spraw przetargowych - a przecież to o pieniądze publiczne chodzi.
02-11-2017
~Żenujące zachowanie:
Pytanie o jakość pracy Parafii św. Klemensa
01-11-2017
~To skandal!!:
Dzisiaj procesja na cmentarzu,nie dojechał grabarz żeby otworzyć kaplicę na cmentarzu,i oczywiście nie było nagłośnienia Ksiądz starał mówić głośno,ale i tak było słabo słychać,grabarz pojawił się już po procesji,tylko że nie na cmentarzu,a za ogrodzeniem cmentarza.Może grabarz popił sobie z proboszczem i zapomniał o swoim obowiązku?  więcej
01-11-2017
~STARE TRIO Z MŁOCHOWA czyli PSL, Grzyb, Muchalski, Kuźmińska, byli wtedy przy władzy i wydawali decy:
Raport NIK w tamtych latach pokazał, że defraudowali miliony.
01-11-2017
~Film: Wystawa w Nadarzynie:
01-11-2017
~Państwo w dalszym ciągu nie działa.:
Ale sowa i przyjaciele jak najbardziej.
01-11-2017
~3 lata:
3 lata trwało postępowanie. Powinna być zasłużona kara dla Grzyba. Ale pewnie znowu umorzą .....
01-11-2017
~ale w końcu się dowiemy :
31-10-2017
~Audyt gminy Nadarzyn natychmiast i drobiazgowo.:
Tyle milionów zmarnowali razem z Muchalskim, a o czym jeszcze nie wiemy.
31-10-2017
~Nick:
Kolejny raz nasz "Miłościwie nam Panujący" szasta naszą dużą kasą wyrzucając ją w błoto. A może część tej "prowizji" gdzieś "do kogoś" wróciła???
31-10-2017
~Straty są ogromne:
Czyli Deloitte'owi bezzasadnie nadpłacił 1,8 miliona złotych. Czyli gmina poniosła spora stratę. Co na to Radni : Wacławiak, Kucharski, Siwa, Jakubowski z komisji rewizyjnej i reszta psl-owskiej grupy ponad podziałami? Ja proponuję solidarnie klepnąć po kieszeni.  więcej
31-10-2017
~Marnotrawca zmarnował gminne miliony.:
Ile to mogło powstać nowych dróg na Ruścu.
31-10-2017
~@:
Zapytajcie czego nie naruszył, będzie łatwiej.
 
Copyright © 2010 - 2018 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU