4 grudnia 2021, imieniny obchodzą: Barbary, Krystiana, Berny

~Ale pijar i pijaka to wójt ma.
18:04 04-12-2021
~Powiem tak..
18:03 04-12-2021
jest to czwarta gmina w której mi przyszło mieszkać. Ale czegoś takiego... więcej »
~Powiem tak..
18:01 04-12-2021
jest to czwarta gmina w której mi przyszło mieszkać. Ale czegoś takiego... więcej »

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NADARZYNIE - część III

Komentarzy (0)
08-04-2010

/Pisownia i stylistyka oryginalna/
Rok 1946-47

Prezesem zostaje ob. Miracki Edward – Komendantem nadal ob. Franciszek Piotrkowicz. W roku 1947 na apel społeczeństwa zostaje zwołane ogólne zgromadzenie na którym wybrano nowy zarząd i Komendanta. Prezesem zostaje ob. Siczek Wincenty oraz Komendantem ob. Górski Stanisław i sekretarzem Buze Henryk. Głównym działaczem był wówczas Komendant ob. Górski Stanisław. Z jego inicjatywy zakupiono drugi samochód, dwie motopompy marki D.K.W z których jedna zostaje sprzedana do O.S.P. Mroków. Zbudowano w tym okresie wieżę żelazną przy remizie.

W roku 1948 zakupiono motopompę i 4.IV.48r. zorganizowano uroczystości.

W roku 1949 w Częstochowie zakupiono sztandar i dnia 27 lutego tegoż roku zorganizowano uroczystości odsłonięcia sztandaru.Symbolu Honoru i Odwagi z poświęceniem O.S.P. Nadarzyn.
.

Pierwsza połowa kadencji Komendanta Górskiego to wyraźny rozwój O.S.P. Nadarzyn. Natomiast druga połowa to okres smutny. Okres niewłaściwego gospodarowania i kierowania posiadanym sprzętem, wyraźny spadek moralny straży. Dewastacja i zniszczenie.
W 1954 po ustąpieniu ob.Górskiego, który wyprowadził się z Nadarzyna pozostaje nadal beznadziejna sytuacjia w O.S.P. Nadarzyn. Brak zainteresowania Rady Narodowej, Komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ob.Paczewskiegowzmaga rozkład straży. Beznadziejna sytuacja trwała do roku 1954.
Dzięki bojowej postawie młodych strażaków: Sokołowskiego Tadeusza, Kowalskiego St. Słowika, Śliwińskiego R. i innych młodych ludzi pełnych zapału i ambicji w czerwcu 1954r. zwołano Walne Zgromadzenie na którym wybrano nową Komende w większości młodych ludzi.
Skład Komendy: Józefowicz T. komendant, członkowie: Kowalski J. s. Edwarda, Kowalski St.,Sokołowski T., Śliwiński R., Kowalski J. s.Władysława. Ten skład komendy w swej pracy nie wywiązuje się wybrano nowy skład 22.VII.1954.

Komendant: Kowalski Józef s.Edwarda
Z-ca techn. Sokołowski Tadeusz
Z-ca K.O. Słowik Władysaw
Skarbnik Sielski Józef
Sekretarz Miłkowski Tadeusz
Gospodarz Kowalski Edward
członkowie: Śliwiński Ryszard, Kowalski Józef s.Władysława.

Komenda postanawia sobie za punkt honoru i ambicji:
I.Wyremontowanie remizy
II.Wyremontowanie samochodu i doprowadzenie sprzętu do stanu używalności - wyremontowanie motopompy i umundurowanie strażaków.

Rok 1955
Tak poważne zamierzenia i plany Komenda mimo wielu trudności wykonała. Samochód został wyremontowany z funduszu Woj.Kom. Str.Poż.przy wydatniej pomocy Komendanta W.K.SP. St.Kapt.poż. ob. Rentowskiego, motopompa z funduszów Pow.Kom.Str.Poż. w Pruszkowie przy pomocy K-ta Dymińskiego, remont remizy i sprzętu dokonano sposobem gospodarczym.
W 1955r. powołano na stanowisko gospodarza Kowalskiego Stanisława, ustępującego Kowalskiego Edwarda pozostawiono jako członka Komendy.
Miesiące upływają w ciągłej pracy i szkoleniu. Co raz to nową przeszkodę pokonywała młoda O.S.P. która liczy 24 członków. Cel - zbudowanie silnej jednostki to marzenie całej załogi. Dowodem tego jest fakt że już 14 października 1955r. braliśmy udział w zawodach pożarniczych z takimi strażami jak Brwinów, Milanówek i inne w Milanówku zajmując III miejsce.

Zima 55/56 Plan został wykonany.

Komentarze:
 
Copyright © 2010 - 2021 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU