23 lutego 2020, imieniny obchodzą: Damiana, Romany, Florentyna

~Pan Nikt
08:11 23-02-2020
Przepraszam za upierdliwość.Prześledziłem trasę którą trzeba pokonać... więcej »
~Pan Nikt
07:40 23-02-2020
Fakt kawałek asfaltu Na Skrajur rozładuje korki. Bo po prześledzeniu drogi... więcej »
~Marek odkrył Amerykę.
23:01 22-02-2020
Lepiej późno niż wcale.... więcej »

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji RG Nadarzyn

Komentarzy (5)
2019-08-28

Kraj: Polska
Kod Pocztowy: 05-830
Miasto: Nadarzyn
Ulica: Mszczonowska 24

Opis wydarzenia

W dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24, sala konferencyjna – I p.) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Nadarzyn.

Na sesji przewidziane jest m.in.:

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Rusiec, gaz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, gaz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Strzeniówka, gaz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, kanalizacja).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - V.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IX”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 we wsi Wolica w Gminie Nadarzyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/3, 83/5 i 83/6 oraz części działki nr ew. 83/4 w Ruścu w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr I.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nadarzyn i osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali lekcyjnej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Biesiadna).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Gościnna).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Przytulna).
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzy w roku 2019.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 30. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Komentarze:
25-08-2019
~mieszkanka:
chętnie bym się rozchorowała ,jak przyjdzie to choruję ,a jak nie przyjdzie stawiasz piwo w tym barze ok.muszą teraz zarobić na te skradzione kwiay
25-08-2019
~ do 12:03:29 ~mieszkanka::
Chyba chora jesteś przyjdzie jak gdyby nic się nie stało i jeszcze będzie się mądrzył na sesji. My idziemy go zobaczyć i zadać pytanie temu złodziejowi.
25-08-2019
~mieszkanka:
a ja przewiduje ,że pewien radny nie przyjdzie na sesje
24-08-2019
~Jakie kwiaty przynosimy?:
24-08-2019
~hahahahahahaha:
Zapraszamy z kwiatami.
 
Copyright © 2010 - 2020 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU