11 grudnia 2019, imieniny obchodzą: Damazego, Waldemara, Artura

~Niebywałe.
14:00 11-12-2019
Policja pozwala żeby gmina Nadarzyn dorabiała wątpliwe dokumenty po... więcej »
~raczej udzielanie instrukcji i porad "jak zatuszować"
13:41 11-12-2019
to co niewygodne... więcej »

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RG Nadarzyn

Komentarzy (2)
2019-05-29

Kraj: Polska
Kod Pocztowy: 05-830
Miasto: Nadarzyn
Ulica: Mszczonowska 24

Opis wydarzenia

W dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24, sala konferencyjna – I p.) odbędzie się X sesja Rady Gminy Nadarzyn.

Na sesji przewidziane jest m.in.:

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami;
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPGZOZ w Nadarzynie;
 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2018;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I - IX;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 150/10 oraz 150/12 – 150/30 we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Wakacyjna);
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka (ul. Przy Lesie);
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i Gm. Nadarzyn (działki przy ulicy Turystycznej - oczyszczalnia ścieków - przyp. red.);
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.361.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.;
 20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski;

Komentarze:
24-05-2019
~do poniżej:
kredytu znowu 50 ml długu a wójt kolejny kredyt bierze ? zobaczycie gmina zbankrutuje i przyłączą Nadarzyn do innych gmin ,a dług mieszkańcy beda spłacać
24-05-2019
~uwaga: punkt 17 kredyt 6,5 miliona zł:
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU