15 sierpnia 2022, imieniny obchodzą: Marii, Napoleona, Stelii

~oni wytruli w tych ciekach wodnych wszeklie życie i truja ciągle.
21:33 15-08-2022
Oczyszczalnie ścieków w gminie Nadarzyn już dawno zatruły wszystkie... więcej »

Jak pomóc polskim rodzinom?

Komentarzy (0)
12-03-2014

Fot.: sxc.hu

Według wstępnych danych GUS w 2013 roku odnotowano najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej historii Polski. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o ponad 15 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli szuka odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić w polityce rodzinnej państwa, aby zatrzymać postępujący kryzys demograficzny. Dyskutowali o tym także zaproszeni do NIK eksperci.

Od końca II wojny światowej liczba zgonów była w Polsce większa od liczby urodzeń tylko w latach 2002-2005. Wówczas ujemny przyrost naturalny wynosił od 3,8 tys. do 14,1 tys. Dzisiaj można już stwierdzić, że rok 2013 okazał się najgorszy pod tym względem. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o ponad 15 tysięcy.

Źródło: GUS Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w 2013 roku

Jeśli obecny trend utrzyma się, to za 50 lat będzie żyło w Polsce nieco ponad dwa miliony dzieci - trzy razy mniej niż w roku 1960. Natomiast znacznie więcej będzie osób 80-letnich lub starszych - około 4 miliony. Według prof. Okólskiego to  zapowiedź fundamentalnych zmian, w tym ekonomicznych. W 2060 r. sto osób w wieku produkcyjnym będzie musiało zapewnić utrzymanie 70 osobom w wieku emerytalnym. 

tys. 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Żywe urodzenia 547,7 433,1 378,3 364,4 374,2 387,9 414,5 417,6 413,3 388,4 386,3 371,9
Zgony 390,3 386,1 368,0 368,3 369,7 377,2 379,4 384,9 378,5 375,5 384,8 387,2
Przyrost naturalny 157,4 47,0 10,3 -3,9 4,5 10,7 35,1 32,7 34,8 12,9 1,5 -15,3

Źródło: GUS Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w 2013 roku

Najwyższa Izba Kontroli, dostrzegając, że kryzys demograficzny jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, przed jakim stanął nasz kraj, zaplanowała w roku 2014 szereg tematycznych kontroli. Kluczową z nich będzie kontrola koordynacji polityki rodzinnej w Polsce. Rozpoczął ją we wtorek panel ekspertów.

Przedstawiciele parlamentu (m.in. Magdalena Kochan - zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), rządu (m.in. wiceminister Elżbieta Seredyn - z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), samorządów (m.in. Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich) organizacji pozarządowych (m.in. Paweł Woliński) oraz zewnętrzni eksperci (m.in. prof. dr hab. Irena Wóycicka, prof. dr hab. Marek Okólski, dr Katarzyna Kocot-Górecka, dr Anna Kurowska) dyskutowali z kontrolerami o programie kontroli.  

NIK chce zbadać:

  • Jakimi narzędziami dysponuje państwo kształtując politykę prorodzinną? 
  • Które z nich są prawidłowo wykorzystywane, a które niewłaściwie?
  • Jakich narzędzi brakuje, aby lepiej pomagać rodzinom?
  • Jak wygląda koordynacja polityki prorodzinnej? Przez kogo i w jakim zakresie jest podejmowana?

Kontrola ma umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile obecnie stosowane rozwiązania w spójny sposób wspierają procesy zakładania i funkcjonowania rodzin. Wyniki tych analiz posłużą do opracowania swoistej mapy polityki rodzinnej w Polsce. Mapa ta ma pomóc w ewentualnych korektach obowiązujących praktyk i przepisów.

 

Komentarze:
 
Copyright © 2010 - 2022 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU