15 października 2018, imieniny obchodzą: Jadwigi, Teresy, Zoriana

~300%
12:52 15-10-2018
Teraz widać że podwyżki stawek za wodę i ścieki zaplanował kozioł ze... więcej »
~Mam już dość
11:02 15-10-2018
tych ciągłych kłamstw,manipulacji,otumaniania... więcej »
~Wstyd!!!
10:57 15-10-2018

Wójt GN oskarżony o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych

Komentarzy (0)
27-11-2017

Prokurator Łukasz Łapczyński, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował nas, że dzisiaj 27.11.2017 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VIII ds. Wojskowych przekazała akta sprawy wraz z aktem oskarżenia do Sądu, przeciwko Januszowi Grzybowi (wizerunek i pełne nazwisko publikujemy na podstawie zgody Janusza Grzyba z dnia 22.12.2015 roku).

Wójt Gminy Nadarzyn został oskarżony o złożenie w grudniu 2010, kwietniu 2011, 2012, 2013 oraz we wrześniu 2014 roku fałszywych oświadczeń majątkowych, tj. o czyn z art. 233 § 6 kk w zw z art. 24 ust 1 Ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dzisiejszy akt oskarżenia to wynik ponad trzyletniego postępowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury.

O możliwości popełnienia przez wójta przestępstwa CBA zostało poinformowane w maju 2014 roku. Dowody były na tyle uzasadnione, że zaledwie po miesiącu CBA przekazała sprawę do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, ta jednak odmówiła przeprowadzenia śledztwa nie dopatrując się znamion czynu zabronionego.

Ta decyzja została zaskarżona i Prokuratura Okręgowa zleciła zbadanie sprawy Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Maz. a ta w grudniu 2014 roku podjęła sprawę. Postępowanie trwało rok i 15 grudnia 2015 roku Prokurator Aneta Orzechowska (obecnie Prokurator Rejonowy w Grodzisku Maz.) postawiła Januszowi Grzybowi 6 zarzutów poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.
Tu zadziało coś nieoczekiwanego i pani prokurator po dwóch tygodniach zawiesiła śledztwo, jak się później w kwietniu 2016 roku okazało, po audycie Prokuratury Okręgowej niesłuszne.

Sprawy dalej jednak już nie prowadziła PR w Grodzisku Maz. a została ona przekazana do Prokuratury Okręgowej VIII Wydziału Wojskowego. Jak nas zapewniano w wyniku tego, że Prokuratury wojskowe na mocy Prawa o prokuraturze zostały zlikwidowane, a prokuratorzy wojskowi zostali włączeni w struktury prokuratur powszechnych i z tego powodu mieli mieć więcej czasu.

Prokurator z Wydziału Wojskowego swoje śledztwo rozpoczął dopiero w sierpniu 2016 roku i prowadzone było do 9 listopada 2017, kiedy zostało zakończone i obecnie postawione w stan oskarżenia. 

Fałszywe oświadczenia dotyczyły majątku Janusza Grzyba, w którym nie wykazał on budynków na sławnym już "Ranczu" w miejscowości Dylewo, drugiego domu w Młochowie, a także co do posiadanych środków pieniężnych, powierzchni posiadanych i dzierżawionych nieruchomości oraz wysokości zaciągniętych zobowiązań.

Ale to jeszcze nie koniec sprawy w prokuraturze ponieważ z tej pierwszej, która obecnie skierowana została do sądu, wyodrębniono inną i jest ona nakierowana na ustalenie okoliczności związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw związanych z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w Urzędzie Gminy Nadarzyn.

To postępowanie przedłużono jak na razie do 9 lutego 2018 roku.

O karierze Janusza Grzyba pisaliśmy już w grudniu 2015 roku w artykule Od ZSL-u po zarzuty

Copyright © 2010 - 2018 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU