14 listopada 2019, imieniny obchodzą: Rogera, Serafina, Agaty

~hahahah
12:59 14-11-2019
to z tego pracownicy NOK zaczerpnęli pomysł jak pokazali dyrektor NOK jak... więcej »
~Lojalnie trzymaja sie razem i trzepia kasę. Wójt mu nic nie zrobi.
12:57 14-11-2019
Piskorz się wywinie i zaatakuje tych co podpisali.... więcej »
~mieszkanka
12:57 14-11-2019
Tak więc mieszkańcy nie biadolcie ,nie oczekujcie ,ale działajcie razem z... więcej »

DOWÓD TOŻSAMOŚCI KONIA

Komentarzy (0)
17-09-2011

Zobacz dowód tożsamości konia z 1950 roku.
Już od 23 marca 1928r. rozporządzeniem  Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych, każdy właściciel, lub posiadacz konia obowiązany był posiadać dowód tożsamości konia.
Co więcej konie takie, przed ukończeniem jednego roku życia, spędzane były w każdej gminie powiatowej w jednym miejscu, gdzie były przeglądane i otrzymywały dowód tożsamości  jak również orzeczenie o zdolności do służby wojskowej. Spędom takim poddawane były również konie do czwartego roku życia które z różnych przyczyn nie pojawiły się na poprzednich spędach.

Fot.:dowód tożsamości konia - okładka

Oczywiście przepisy te ulegały korektom, ale dowody pozostawały. W obecnej chwili dokument taki nosi nazwę - Paszport Konia.
Dowód który posiadamy ma nawet wytłaczanego orzełka na okładce, jednak ze zrozumiałych przyczyn (rok 1950), niestety bez korony.
Ciekawe, a dla niektórych mogą być nawet zabawne,  wskazówki dla właściciela (posiadacza) dowodu tożsamości konia, na pierwszej stronie:
„Dowód tożsamości konia jest urzędowym dokumentem ewidencyjnym dla wszystkich koni, począwszy od ukończonego 2-go roku życia.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w dowodzie tożsamości konia przez właściciela (posiadacza) konia jest wzbronione i będzie karane.

Fot.:dowód tożsamości konia - str. 6 i 7

Właściciel (posiadacz) konia jest zobowiązany:
1.    W czasie użytkowania konia poza obrębem gminy (miasta), w której koń ma stałe miejsce postoju, posiadać przy  sobie dowód tożsamości konia, lub wręczyć go osobie opiekującej się koniem.
2.    Przy każdym odstąpieniu prawa własności (posiadania) innej osobie:
a) przekazywać jej jednocześnie dowód tożsamości konia, który osoba ta jest obowiązana przyjąć.
b) złościć w urzędzie prowadzącym ewidencję koni w terminie 7 dniowym, fakt pozbycia się konia. Z dniem zgłoszenia wszelkie obowiązki, wynikające z ewidencji kania, a związane z posiadaniem odstąpionego konia przechodzą na nowego właściciela (posiadacza).

Fot.:dowód tożsamości konia - str. 22 i 23

3.    Zgłaszać w urzędzie prowadzącym ewidencję koni w terminie 7 dniowym nabycie konia, lub zmianę stałego miejsca postoju, przedstawiając jednocześnie dowód tożsamości konia, celem poczynienia w nim zmian.
4.    Zgłaszać w urzędzie prowadzącym ewidencję koni w terminie 7 dniowym inne zmiany, dotyczące posiadanego konia jak; padnięcie, kradzież, kastracja itp., przedstawiając jednocześnie dowód tożsamości konia.
5.    Przedstawić na każde wezwanie organów władz urzędowych i samorządowych dowód tożsamości konia.
6.    W razie wywozu konia za granicę Państwa, przedstawić dowód tożsamości konia w urzędzie celnym.

Fot.:dowód tożsamości konia - str. 4 i 5

7.    Przedstawić dowód tożsamości konia przy wszystkich oględzinach weterynaryjnych , przy wprowadzaniu na targowiska (targi, jarmarki, pokazy, przetargi publiczne), przy załadowaniu do wagonów kolejowych, na statki itp., celem ewentualnej adnotacji o stanie zdrowotnym konia.
8.    W razie zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży dokumentu tożsamości konia – w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia – najdalej do dni  7-miu donieść o tym urzędowi prowadzącemu ewidencję koni i wnieść podanie o wydanie duplikatu

Komentarze:
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU