15 sierpnia 2022, imieniny obchodzą: Marii, Napoleona, Stelii

~do jerzy
20:47 14-08-2022
Koń jaki jest, każdy widzi. Żołdak komunistyczny pozostanie komunistycznym... więcej »
~jerzy
19:43 14-08-2022
Jeszcze raz grzecznie się zwrócę do ciebie o podanie konkretów.... więcej »
~do jerzy
18:55 14-08-2022
Nie mówimy tutaj o zwykłym poborowym, tylko o żołdaku, czyli kimś kto... więcej »

Zwierzęta leśne

Komentarzy (3)
02-02-2014

Fot.: sxc.hu

Drodzy Przyjaciele i Miłośnicy Zwierząt, Mieszkańcy Nadarzyna i okolic

 Dzisiejszy świat rozbudowy dróg i autostrad ma bardzo duży wpływ na środowisko naturalne, znacznie je zmieniając i w nie ingerując. Dlatego, aby powstały muszą być spełnione odpowiednie wymogi budowlane oraz muszą być przeprowadzane prognozy oddziaływania na środowisko, dotyczące m.in. ochrony dzikich zwierząt.
    Na etapie planowania przestrzennego powinny być uwzględniane przejścia dla małych i średnich zwierząt oraz dużych, dzikich ssaków kopytnych i ekrany dla ptactwa.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o Prawie Ochrony Środowiska jest podstawą prawną Ochrony Środowiska i dotyczy także działalności inwestycyjne
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku zawiera przepisy dotyczące planowania, w trakcie których przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w tym także na siedliska dzikich gatunków zwierząt.

Obszary leśne Gminy Nadarzyn podlegają pod nadleśnictwo Chojnów.
Do zadań nadleśnictwa należy ochrona lasów przed:

  • kłusownictwem
  • nielegalną wycinką
  • niszczeniem stanowisk roślinnych
  • oraz walka z pożarami.

Lasów nie można grodzić ze względu na przemieszczanie się zwierzyny leśnej, której potrzebna jest przestrzeń do zaspokajania swoich potrzeb. Niestety, dziś tereny leśne zawężają się coraz bardziej, przez zabieranie ich przestrzeni przez aglomeracje miejskie.
Dlatego zwierzęta leśne, które często prowadzą nocny tryb życia coraz częściej wychodzą poza tereny leśne w poszukiwaniu pożywienia, szczególnie zimą, kiedy runo leśne jest przykryte śniegiem.
Ochroną i dobrostanem zwierząt leśnych zajmują się koła łowieckie i nadleśnictwa. Dokarmiają oni zwierzęta w ich przeznaczonych na to miejscach, czyli w paśnikach, do których wkłada się siano, buraki, kukurydzę oraz marchew.
Mieszkańcy chcąc dokarmiać zwierzęta leśne powinni skontaktować się z przedstawicielami kół łowieckich lub leśniczym danego obszaru leśnego, którzy wskażą miejsca, gdzie można wyłożyć karmę.
Nie można robić tego samodzielne. Należy zwrócić uwagę na rodzaj pożywienia, ponieważ ma on wpływ na zdrowie zwierzyny. Niewłaściwe podanie karmy może spowodować choroby, a nawet śmierć .
Rozsądną alternatywą do zimowego dokarmiania ptactwa jest sadzenie drzew i krzewów
mrozoodpornych, co stanowi naturalną bazę pokarmową - np.:

  • dzika różę,
  • rajską jabłoń,
  • głóg
  • szwedzki jarząb
  • osty które są przysmakiem szczygłów.

Nie powinno się ich sadzić w pobliżu ruchliwych dróg, gdyż nisko przelatujące ptaki zwabione zapachem owoców są często zabijane przez samochody i dlatego ważnym elementem budowy takich dróg są ekrany dźwiękochłonne, które ograniczają kolizję ptaków z samochodami.
Z lasów coraz częściej wychodzą zwierzęta, które przyzwyczaiły się do aglomeracji miejskiej, jednak nie są świadome, co może je czekać poza terenami leśnymi.
Powinniśmy pomóc zwierzętom, które znalazły się w nieodpowiednim dla nich miejscu.
Jeżeli zauważymy zagrożenie w związku z pojawieniem się zwierzęcia wolno żyjącego na terenie zamieszkałym, czyli poza naturalnym środowiskiem jego bytowania, powinniśmy zgłosić to do właściwego organu gminy np. wójta, burmistrza, prezydenta w porozumieniu z właściwym miejscowo starostą oraz z Polskim Związkiem Łowieckim.
Prawo Łowieckie ustawa 13 października 1995 art11pkt 8 - O ochronie zwierzyny przed zagrożeniem ruchem pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich:
Zwierzęta dzikie leśne stanowią własność Skarbu Państwa, stanowią dobro narodowe.
Lasy dla zwierząt dzikich są ich domem – azylem w którym mogą się schronić i być bezpieczne.

Pamiętaj o poszanowaniu ich praw będąc gościem w ich środowisku.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt jest podstawą humanitarnej ochrony zwierząt udomowionych, ale także dotyczy wszystkich kręgowców również gatunków dzikich.

Przypominamy: Wszyscy jesteśmy zobowiązani Ustawą do zgłaszania przypadków jej łamania. Należy je zgłaszać osobiście bądź telefonicznie na Policję (Tel.22 729 81 77), do Straży Gminnej (Tel.22 720 08 67) lub Urzędu Gminy (Referat Ochrony Środowiska Tel.22 729 81 85 w.145).
W imieniu „poszkodowanych” zwierząt bardzo liczymy na Waszą pomoc i z góry dziękujemy.

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
naszepsiaki@onet.com.pl

Komentarze:
04-02-2014
~zaniepokojona:
A mnie zastanawia dlaczego wycinane są w środku Lasów Młochowskich (pomiędzy Nadarzynem a Podkową Leśną) olbrzymie obszaary lasów, przecież to tereny rezerwatów - są objęte ochroną...i stale w ich otoczeniu budowane są nowe deweloperskie domy?
03-02-2014
~strzelec:
Myśliwi dzielą się na ludzi z zasadami, którzy nie mają się czego wstydzić i tzw. "czarne owce"
03-02-2014
~NA POLOWANIU KUWA:
STRZELIĆ MAŁEGO KUNDELKA W LESIE NA OCZACH WŁAŚCICIELA TO WYJĄTKOWA GRADKA.
 
Copyright © 2010 - 2022 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU